Chcete vědět víc o oboru DOS a našich projektech? Připojte se k “DOS na Dvanáctce”!

Chcete vědět víc o oboru DOS a našich projektech? <b>Připojte se k “DOS na Dvanáctce”!</b>

V uplynulých dnech jsme vám, studentům 3. semestru bakalářského studia, představili naše studentské projekty a příběhy jejich absolventů či studentů. Základní představu o oboru DOS vám rovněž dávají naše webová stránka oboru DOS věnovaná. Možná ale chcete vědět víc, možná se chcete zeptat na něco o oboru DOS, nebo jak konkrétně práce na jednotlivých projektech vypadá? Víme, že se zeptat chcete a proto jsme pro vás i letos připravili “DOS na Dvanáctce”.

DOS na Dvanáctce je akce, kdy jakýkoliv student za námi může přijít a zeptat se na cokoliv, co ho zajímá o oboru DOS či našich studentských projektech. Věříme, že vám to pomůže rozhodnout se jaký projekt a obor zvolit, případně vám to pomůže potvrdit vaši volbu.

Letošní “DOS na Dvanáctce” proběhne on-line ve středu 18.11.2020 v MS Teams.

Do MS Teams na “DOS na Dvanáctce” VSTOUPÍTE TUDY.

Čti dál

Projekt Bezpečnost dopravy a projekční návrhy úprav ke snížení nehodovosti (X1BN) a příběh Tomáše Kohouta

Projekt <b>Bezpečnost dopravy a projekční návrhy úprav ke snížení nehodovosti (X1BN)</b> a příběh Tomáše Kohouta

Projekt je zaměřen na projektování návrhů úprav, které vedou ke zvýšení bezpečnosti, zejména na místních komunikacích. Současně se ale rovněž věnuje dalším typům pozemních komunikací a jejich bezpečnosti, což ukazuje diplomová práce úspěšného absolventa projektu Ing. Tomáše Kohouta.

Čti dál

Projekt Preference veřejné hromadné dopravy a přestupní uzel noční dopravy Lazarská

Projekt <b>Preference veřejné hromadné dopravy</b> a přestupní uzel noční dopravy Lazarská

Ing. Ondřej Vavrda, absolvent studentského projektu X1PH Preference veřejné hromadné dopravy, věnoval své závěrečné práce tématu přestupních vazeb v nočním provozu Pražské integrované dopravy. Zejména se zaměřil na centrální přestupní uzel Lazarská, který v té době ještě nebyl rekonstruován do své současné podoby.

Čti dál

Projekt Moderní trendy v železniční dopravě (X1MT) a příběh Jiřího Strejce a “Bechyňky”

Projekt <b>Moderní trendy v železniční dopravě</b> (X1MT) a příběh Jiřího Strejce a “Bechyňky”

Když už se jednou někdo rozhodne věnovat se železnici, tak se zpravidla jedná o srdeční záležitost. A ta se nemusí zdaleka omezit jen na pěkný koníček, ale častokrát je to i vysněné povolání. A právě takovou cestou se snaží ubírat projekt Moderní trendy v železniční dopravě (12X1MT), totiž ukázat zájemcům o železnici jak bohatým a širokým oborem železnice je a že i v moderní době má své důležité místo v dopravním světe, které si umí prosadit. Důkazem je i jeden z mnoha absolventů tohoto projektu Ing. Lukáš Strejc, který obhajoval svou diplomovou práci v roce 2019. Ostatně z jeho slov je to na první pohled patrné.

Čti dál

Projekt Rozvoj cyklistické dopravy (X1RC) a příběh Jana Ondráčka

Projekt <b>Rozvoj cyklistické dopravy</b> (X1RC) a příběh Jana Ondráčka

Závěrečná práce je samozřejmě nedílnou součástí a vyvrcholením studia na fakultě, nicméně mnoho věcí této práci předchází. Jedním z nejdůležitějších kroků na naší fakultě je mimo jiné výběr projektu v polovině druhého ročníku. Bc. Jan Ondráček byl přesvědčen, že chce na projekt pod katedrou K612, ale nebyl si jist kam zamířit.

Čti dál

Projekt Přijatelné formy dopravy ve městech (X1PF) a příběh Davida Bortela

Projekt <b>Přijatelné formy dopravy ve městech</b> (X1PF) a příběh Davida Bortela

V rámci bakalářského studia bylo nutné rozhodnout se, do jakého studentského projektu se zapojit. „Jelikož mě zaujala problematika silniční dopravy, a to především v intravilánu, byla má volba téměř jasná. Kromě toho jsem si velmi oblíbil předměty PPOK či MDE a zároveň práci v AutoCADu. Nebylo zde tedy o čem přemýšlet. PŘIJATELNÉ FORMY DOPRAVY VE MĚSTECH byla jasná volba a rozhodně ji ani v nejmenším nelituji.“ říká s nadšením Bc. David Bortel.

Čti dál

Projekt Dopravní obslužnost (X1DO), příběh Čeňka Maléře a jedné výjimečné diplomky

Projekt <b>Dopravní obslužnost</b> (X1DO), příběh Čeňka Maléře a jedné výjimečné diplomky

Čeněk Maléř svou diplomovou práci s názvem Obnova železniční trati Kamenický Šenov – Kamenický Šenov horní nádraží, v podstatě technickou studii prověřující možnosti obnovy provozu na této trati, zpracovával v letech 2018 a 2019 v rámci studentského projektu X1DO Dopravní obslužnost. Vzorem pro zpracování práce z hlediska jejího konceptu mu byla podobná studie týkající se obnovy trati Hrušovany u Brna – Židlochovice, jejíž výsledky byly prezentovány ve Vědeckotechnickém sborníku ČD v roce 2014 a na níž se podílel Ústav dopravních systémů. K tématu diplomové práce dala impuls společnost KŽC Doprava, s.r.o., u níž tehdy pracoval brigádně jako průvodčí a která provozuje regionální dráhu Česká Kamenice – Kamenický Šenov (jakožto provozovatel dráhy i dopravce). Zároveň je KŽC vlastníkem dráhy, a to včetně neprovozovaného úseku z Kamenického Šenova k bývalé stanici Kamenický Šenov horní nádraží.

Čti dál

Projekt Organizace a regulace dopravy ve městech (X1OD) a příběh Poliny Zayats

Projekt <b>Organizace a regulace dopravy ve městech</b> (X1OD) a příběh Poliny Zayats

V rámci projektu Organizace a regulace dopravy ve městě (12X1OD) zpracovala Bc. Polina Zayats bakalářskou práci, která jí umožnila více se seznámit se stávajícími dopravními systémy měst. Během práce se naučila provádět a vyhodnocovat dopravní průzkumy, navrhovat nejvhodnější řešení pro regulace statické dopravy a vytvářet stabilní prostředí pro organizaci dopravního systému.

Čti dál

Projekt Regionální integrovaná doprava (X1RI) a Matěj Sobota, jeden z jeho absolventů

Projekt <b>Regionální integrovaná doprava</b> (X1RI) a Matěj Sobota, jeden z jeho absolventů

Projekt Regionální integrovaná doprava je zaměřen na veřejnou dopravu a její integraci, studenti se tedy mohou zabývat vlaky, tramvajemi, metrem, autobusy, trolejbusy atd., tedy městskou i regionální dopravou. V rámci integrace se jednotlivé druhy dopravy propojují tak, aby fungovaly pro cestujícího co nejlépe jako celek. Protože výchozí podmínky jsou často hodně odlišné, není někdy úplně jednoduché vše sladit dohromady. Naštěstí již v řadě oblastí byla myšlenka integrace uplatněna, takže je možné využít zkušenosti, kterou cestou se vydat a kterou naopak ne.

Čti dál

Projekt Projektování silnic a dálnic (X1PS) a jeho absolventi a studenti Jan Skočdopole, Luboš Thomayer a Lucie Odvodyová

Projekt <b>Projektování silnic a dálnic</b> (X1PS) a jeho absolventi a studenti Jan Skočdopole, Luboš Thomayer a Lucie Odvodyová

Příjemná atmosféra, početný kolektiv, úzké napojení na prostředí praxe, software Civil 3D a mnoho dalších možností studentům nabízí projekt Projektování silnic a dálnic.

Pod vedoucí Ing. Dagmar Kočárkovou Ph.D. působí v týmu projektu výhradně „externisti“ z předních projektantských firem v ČR. např. PUDIS a.s., Projekce dopravní Filip s.r.o., M-SILNICE a.s. a společně s častými exkurzemi do terénu napomohou s plynulým přechodem studentů ze školy do reálné praxe.

Čti dál