Výběrové řízení do projektu oboru DOS

Výběrové řízení do projektu oboru DOS

Vážené studentky, vážení studenti 2. ročníku bakalářského studia,

za týden budete stát před zásadním krokem svého studia – čeká na Vás výběrové řízení do projektů. Jde o akt skutečně důležitý, protože výběrem projektu a studijního oboru nasměrujte svou další cestu studiem, téma bakalářské a diplomové práce i navazující profesní dráhu.

Za ústav dopravních systémů (K612) nabízíme celkem 11 projektů na oboru DOS – Dopravní systémy a technika https://k612.fd.cvut.cz/obor-dopravni-systemy/ , jejichž postupné představování jste mohli sledovat na instagramu (https://www.instagram.com/dopravnisystemy/) a dnes na konferenci projektů, jejich kompletní charakteristiky naleznete na webu ústavu https://k612.fd.cvut.cz/studentske-projekty/ .V našich projektech Vám nabízíme osobní přístup, ke každému z Vás, kontakt s praxí, spolupráci na odborných i vědecko-výzkumných úkolech. Právě kolegiální vztah mezi studenty a vedoucími patří k hlavním zásadám, na nichž se snažíme projektově orientovanou výuku stavět. Pokud byste měli jakékoli dotazy, můžete využít osobního setkání se zástupci ústavů garantujících obor DOS – Dopravní systémy a technika (K612, K616, K618, K622), které se koná v PO 22. listopadu 2021, od 15.00 v B005. Případně se nebojte obrátit přímo na vedoucí a studenty jednotlivých projektů. Studentky a studenti, rádi Vás uvítáme ve svých řadách na oboru DOS.

Ing. Martin Jacura, Ph.D.

Výběrové řízení do projektů

Výběrové řízení do projektů

Vážení a milí studenti,

Jako již tradičně každý rok, tak i letos probíhá výběrové řízení do projektů. Naše katedra nabízí rozmanité množství projektů různých zaměření a doufáme, že každý Vás si zde najde to své. Přehled všech projektů na k612 naleznete v sekci Projekty ( https://k612.fd.cvut.cz/studentske-projekty/). Postupně můžete sledovat i představení všech projektů na našem Instagramovém profilu @dopravnisystemy

#studujDOS

Chcete vědět víc o oboru DOS a našich projektech? Připojte se k “DOS na Dvanáctce”!

Chcete vědět víc o oboru DOS a našich projektech? <b>Připojte se k “DOS na Dvanáctce”!</b>

V uplynulých dnech jsme vám, studentům 3. semestru bakalářského studia, představili naše studentské projekty a příběhy jejich absolventů či studentů. Základní představu o oboru DOS vám rovněž dávají naše webová stránka oboru DOS věnovaná. Možná ale chcete vědět víc, možná se chcete zeptat na něco o oboru DOS, nebo jak konkrétně práce na jednotlivých projektech vypadá? Víme, že se zeptat chcete a proto jsme pro vás i letos připravili “DOS na Dvanáctce”.

DOS na Dvanáctce je akce, kdy jakýkoliv student za námi může přijít a zeptat se na cokoliv, co ho zajímá o oboru DOS či našich studentských projektech. Věříme, že vám to pomůže rozhodnout se jaký projekt a obor zvolit, případně vám to pomůže potvrdit vaši volbu.

Letošní “DOS na Dvanáctce” proběhne on-line ve středu 18.11.2020 v MS Teams.

Do MS Teams na “DOS na Dvanáctce” VSTOUPÍTE TUDY.

Čti dál

Projekt Bezpečnost dopravy a projekční návrhy úprav ke snížení nehodovosti (X1BN) a příběh Tomáše Kohouta

Projekt <b>Bezpečnost dopravy a projekční návrhy úprav ke snížení nehodovosti (X1BN)</b> a příběh Tomáše Kohouta

Projekt je zaměřen na projektování návrhů úprav, které vedou ke zvýšení bezpečnosti, zejména na místních komunikacích. Současně se ale rovněž věnuje dalším typům pozemních komunikací a jejich bezpečnosti, což ukazuje diplomová práce úspěšného absolventa projektu Ing. Tomáše Kohouta.

Čti dál

Projekt Preference veřejné hromadné dopravy a přestupní uzel noční dopravy Lazarská

Projekt <b>Preference veřejné hromadné dopravy</b> a přestupní uzel noční dopravy Lazarská

Ing. Ondřej Vavrda, absolvent studentského projektu X1PH Preference veřejné hromadné dopravy, věnoval své závěrečné práce tématu přestupních vazeb v nočním provozu Pražské integrované dopravy. Zejména se zaměřil na centrální přestupní uzel Lazarská, který v té době ještě nebyl rekonstruován do své současné podoby.

Čti dál

Projekt Moderní trendy v železniční dopravě (X1MT) a příběh Jiřího Strejce a “Bechyňky”

Projekt <b>Moderní trendy v železniční dopravě</b> (X1MT) a příběh Jiřího Strejce a “Bechyňky”

Když už se jednou někdo rozhodne věnovat se železnici, tak se zpravidla jedná o srdeční záležitost. A ta se nemusí zdaleka omezit jen na pěkný koníček, ale častokrát je to i vysněné povolání. A právě takovou cestou se snaží ubírat projekt Moderní trendy v železniční dopravě (12X1MT), totiž ukázat zájemcům o železnici jak bohatým a širokým oborem železnice je a že i v moderní době má své důležité místo v dopravním světe, které si umí prosadit. Důkazem je i jeden z mnoha absolventů tohoto projektu Ing. Lukáš Strejc, který obhajoval svou diplomovou práci v roce 2019. Ostatně z jeho slov je to na první pohled patrné.

Čti dál

Projekt Rozvoj cyklistické dopravy (X1RC) a příběh Jana Ondráčka

Projekt <b>Rozvoj cyklistické dopravy</b> (X1RC) a příběh Jana Ondráčka

Závěrečná práce je samozřejmě nedílnou součástí a vyvrcholením studia na fakultě, nicméně mnoho věcí této práci předchází. Jedním z nejdůležitějších kroků na naší fakultě je mimo jiné výběr projektu v polovině druhého ročníku. Bc. Jan Ondráček byl přesvědčen, že chce na projekt pod katedrou K612, ale nebyl si jist kam zamířit.

Čti dál

Projekt Přijatelné formy dopravy ve městech (X1PF) a příběh Davida Bortela

Projekt <b>Přijatelné formy dopravy ve městech</b> (X1PF) a příběh Davida Bortela

V rámci bakalářského studia bylo nutné rozhodnout se, do jakého studentského projektu se zapojit. „Jelikož mě zaujala problematika silniční dopravy, a to především v intravilánu, byla má volba téměř jasná. Kromě toho jsem si velmi oblíbil předměty PPOK či MDE a zároveň práci v AutoCADu. Nebylo zde tedy o čem přemýšlet. PŘIJATELNÉ FORMY DOPRAVY VE MĚSTECH byla jasná volba a rozhodně ji ani v nejmenším nelituji.“ říká s nadšením Bc. David Bortel.

Čti dál

Projekt Dopravní obslužnost (X1DO), příběh Čeňka Maléře a jedné výjimečné diplomky

Projekt <b>Dopravní obslužnost</b> (X1DO), příběh Čeňka Maléře a jedné výjimečné diplomky

Čeněk Maléř svou diplomovou práci s názvem Obnova železniční trati Kamenický Šenov – Kamenický Šenov horní nádraží, v podstatě technickou studii prověřující možnosti obnovy provozu na této trati, zpracovával v letech 2018 a 2019 v rámci studentského projektu X1DO Dopravní obslužnost. Vzorem pro zpracování práce z hlediska jejího konceptu mu byla podobná studie týkající se obnovy trati Hrušovany u Brna – Židlochovice, jejíž výsledky byly prezentovány ve Vědeckotechnickém sborníku ČD v roce 2014 a na níž se podílel Ústav dopravních systémů. K tématu diplomové práce dala impuls společnost KŽC Doprava, s.r.o., u níž tehdy pracoval brigádně jako průvodčí a která provozuje regionální dráhu Česká Kamenice – Kamenický Šenov (jakožto provozovatel dráhy i dopravce). Zároveň je KŽC vlastníkem dráhy, a to včetně neprovozovaného úseku z Kamenického Šenova k bývalé stanici Kamenický Šenov horní nádraží.

Čti dál

Projekt Organizace a regulace dopravy ve městech (X1OD) a příběh Poliny Zayats

Projekt <b>Organizace a regulace dopravy ve městech</b> (X1OD) a příběh Poliny Zayats

V rámci projektu Organizace a regulace dopravy ve městě (12X1OD) zpracovala Bc. Polina Zayats bakalářskou práci, která jí umožnila více se seznámit se stávajícími dopravními systémy měst. Během práce se naučila provádět a vyhodnocovat dopravní průzkumy, navrhovat nejvhodnější řešení pro regulace statické dopravy a vytvářet stabilní prostředí pro organizaci dopravního systému.

Čti dál