Projekt Regionální integrovaná doprava (X1RI) a Matěj Sobota, jeden z jeho absolventů

Projekt <b>Regionální integrovaná doprava</b> (X1RI) a Matěj Sobota, jeden z jeho absolventů

Projekt Regionální integrovaná doprava je zaměřen na veřejnou dopravu a její integraci, studenti se tedy mohou zabývat vlaky, tramvajemi, metrem, autobusy, trolejbusy atd., tedy městskou i regionální dopravou. V rámci integrace se jednotlivé druhy dopravy propojují tak, aby fungovaly pro cestujícího co nejlépe jako celek. Protože výchozí podmínky jsou často hodně odlišné, není někdy úplně jednoduché vše sladit dohromady. Naštěstí již v řadě oblastí byla myšlenka integrace uplatněna, takže je možné využít zkušenosti, kterou cestou se vydat a kterou naopak ne.

Čti dál

Projekt Projektování silnic a dálnic (X1PS) a jeho absolventi a studenti Jan Skočdopole, Luboš Thomayer a Lucie Odvodyová

Projekt <b>Projektování silnic a dálnic</b> (X1PS) a jeho absolventi a studenti Jan Skočdopole, Luboš Thomayer a Lucie Odvodyová

Příjemná atmosféra, početný kolektiv, úzké napojení na prostředí praxe, software Civil 3D a mnoho dalších možností studentům nabízí projekt Projektování silnic a dálnic.

Pod vedoucí Ing. Dagmar Kočárkovou Ph.D. působí v týmu projektu výhradně „externisti“ z předních projektantských firem v ČR. např. PUDIS a.s., Projekce dopravní Filip s.r.o., M-SILNICE a.s. a společně s častými exkurzemi do terénu napomohou s plynulým přechodem studentů ze školy do reálné praxe.

Čti dál

Projekt Udržitelná mobilita v Praze (X1UM), Tomáš Bartoš a jeho bakalářská práce na téma “Terminál Černý Most”

Projekt <b>Udržitelná mobilita v Praze</b> (X1UM), Tomáš Bartoš a jeho bakalářská práce na téma “Terminál Černý Most”

Projekt Udržitelná mobilita v Praze vznikl v roce 2018 jako zcela nový koncept spolupráce mezi Fakultou dopravní, resp. jejím Ústavem dopravních systémů, a Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR). Myšlenkou, která vedla k založení tohoto projektu, bylo propojení studentů z fakulty s odborníky z praxe, kteří se věnují moderním trendům v oblasti udržitelné mobility v našem hlavním městě.

Čti dál

Projekt Doprava a životní prostředí (X1DZ) a jeho úspěšní absolventi Teťana Makarčuková a Jiří Volf

Projekt <b>Doprava a životní prostředí</b> (X1DZ) a jeho úspěšní absolventi Teťana Makarčuková a Jiří Volf

Studentský projekt X1DZ Doprava a životní prostředí se zabývá jednotlivými negativní dopady, které doprava do životního prostředí vnáší a možnostmi vedoucími k jejich eliminaci nebo aspoň zmírnění. Mezi řešená témata patří především dopravní hluk, problematika migrace zvěře a metody posuzování dopravních staveb.

Čti dál

Představujeme projekt: 12X1PS Projektování silnic a dálnic

Představujeme projekt: 12X1PS Projektování silnic a dálnic

Projekt “Projektování silnic a dálnic” je zaměřen zejména na využití počítačové techniky v moderním pojetí projektování. V rámci projektu jsou k dispozici reálné projekty (obchvaty některých českých měst nebo úseky dálnic) s možností dále interaktivně optimalizovat parametry se zaměřením např. na návrhovou rychlost, nároky na zemní práce či rozsah mostních objektů na trase a vzájemné vazby. Projekt se softwarově opírá o aktivní využívání produktu AutoCAD Civil 3D firmy Autodesk. Studenti se naučí pracovat v tomto softwaru v rámci povinně volitelných předmětů Projektování komunikací v Civil 3D I a II, tuto znalost posléze využijí při zpracování své bakalářské a diplomové práce. Díky znalosti práce se softwarem Civil 3D je možné se věnovat samotnému hledání optimální varianty návrhu (samotnému projektování) bez nutnosti provádět ruční úpravy v jednotlivých výkresech. Znalost práce v prostředí Civil 3D zvyšuje šance na kvalitní uplatnění absolventů v projekční praxi. Projekt je realizován ve spolupráci s firmou PUDIS a.s.

Čti dál

Představujeme projekt: 12X1OD Organizace a regulace dopravy ve městech

Představujeme projekt: 12X1OD Organizace a regulace dopravy ve městech

Města jsou složité dopravní „organismy“ a této skutečnosti jsme si v projektu „Organizace a regulace dopravy ve městech“ vědomi. Když pohnete s jednou věcí, může se vám „zbořit“ něco jiného. Citlivost a přehled o dalších systémech dopravy je zde zcela zásadní. Často může nastat situace, že jeden problém vyřešíme něčím naprosto nečekaným při řešení úplně jiného a zdánlivě nesouvisejícího problému. Příkladem může být zatraktivnění veřejné hromadné dopravy či vytvoření příjemných a bezpečných podmínek aktivní mobility, které společně vyřeší problémy s parkováním či nepříjemné dopravní problémy individuální automobilové dopravy.

Čti dál

Představujeme projekt: 12X1PF Přijatelné formy dopravy ve městech

Představujeme projekt: 12X1PF Přijatelné formy dopravy ve městech

Dopravní situace se každým dnem v některých (nejen) českých městech stává stále méně únosnou a zdánlivě doprava nemá řešení. V projektu „Přijatelné formy dopravy ve městech“ pouze nekritizujeme, ale hledáme řešení, i když nejsou jednoduchou záležitostí. V dnešní době je ve městech mnohonásobně více automobilů, než předpovídaly nejdivočejší odhady dřívějších stavitelů. Máme málo místa a příliš vozidel. Pojďte s námi vyřešit složitý hlavolam, jak dopravu postupně zlepšit.

Čti dál

Představujeme projekt: 12X1MT Moderní trendy v železniční dopravě

Představujeme projekt: 12X1MT Moderní trendy v železniční dopravě

Pokud vás zajímá kolejová doprava po všech svých stránkách i s přesahem do ostatních druhů dopravy, máte rádi komplexní pohled na řešení problémů, rádi analyzujete velké množství informací a současně chcete vytvářet něco vlastního, chcete zjistit, jak kolejová doprava odpovídá představě hi-tech odvětví a zajímá vás naplnění termínu „trvale udržitelná doprava“, pak se v projektu Moderní trendy v železniční dopravě určitě můžete realizovat.

Čti dál

Představujeme projekt: 12X1UM Udržitelná mobilita v Praze

Představujeme projekt: 12X1UM Udržitelná mobilita v Praze

Studentský projekt Udržitelná mobilita v Praze, založený na spolupráci Ústavu dopravních systémů s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, je zaměřený na plánování dopravního systému a přípravu realizace dílčích dopravních projektů v hlavním městě Praze. V rámci projektu probíhá představení pro studenty nových témat týkajících se plánování dopravy v Praze a strategických dokumentů pro dopravu, plánování veřejného prostoru, územního plánování a participace a komunikace.

Čti dál

Představujeme projekt: 12X1RC Rozvoj cyklistické dopravy

Představujeme projekt: 12X1RC Rozvoj cyklistické dopravy

Cílem studentského projektu „Rozvoj cyklistické dopravy“ je zejména využití pozitivního přístupu k cyklistice a aktivní mobilitě. Pokud Vás tedy již nějakou dobu nebo dokonce od raného mládí k cyklistice cosi táhne a máte o ni zájem, pojďte s námi objevit, jaké překážky dnes pro cyklisty na cestách existují, a naučte se je odstraňovat. Objevte nové způsoby, jak řešit cyklistickou dopravu ve veřejném prostoru a jak jim přizpůsobit služby.

Čti dál