Projekt Regionální integrovaná doprava (X1RI) a Matěj Sobota, jeden z jeho absolventů

Projekt Regionální integrovaná doprava je zaměřen na veřejnou dopravu a její integraci, studenti se tedy mohou zabývat vlaky, tramvajemi, metrem, autobusy, trolejbusy atd., tedy městskou i regionální dopravou. V rámci integrace se jednotlivé druhy dopravy propojují tak, aby fungovaly pro cestujícího co nejlépe jako celek. Protože výchozí podmínky jsou často hodně odlišné, není někdy úplně jednoduché vše sladit dohromady. Naštěstí již v řadě oblastí byla myšlenka integrace uplatněna, takže je možné využít zkušenosti, kterou cestou se vydat a kterou naopak ne.


Regionální integrovaná doprava

X1RI/X2RI | studentský projekt Ústavu dopravních systémů

webové stránky projektu


Jak to chodí na našem projektu?

V projektu Regionální integrovaná doprava máme úzkou vazbu na praxi, tj. studenti v rámci své bakalářské i diplomové práce zpracovávají téma z konkrétní oblasti či lokality. Studenti mají možnost vybrat si téma sami podle toho, co je zajímá. Práci přece budou psát sami, byť s naší pomocí a konzultacemi, a i z vlastní zkušenosti víme, že se studentům lépe zpracovávat téma, které je jim blízké. Téma nemusí být jen z Prahy nebo Středočeského kraje. Pomáháme dolaďovat téma tak, aby odpovídalo nárokům na vysokoškolské studium, ale aby si student například „neukousl příliš velký krajíc“, který by mu pak práci znesnadňoval. Než se definitivně připraví zadání a určí téma, diskutujeme společně osnovu a hlavně to, zda je možné získat pro práci podklady, především data, průzkumy atd.

Kromě přípravy absolventských prací na projektu ukazujeme různé příklady z praxe, pořádáme také exkurze po integrovaných dopravních systémech. Loni v říjnu jsme byli na exkurzi v Lipsku, kde od prosince 2013 funguje podzemní tunel pro S-Bahn, tzv. City-Tunell-Leipzig. Na jaře loňského roku jsme byli na exkurzi v Drážďanech, které jsou dobrým příkladem jednoduchých, přehledných a funkčních přestupních bodů mezi tramvajemi, vlaky i autobusy, a také z pohledu preferenčních opatření a integrovaných informačních systémů. Na letošní rok byla plánována a s ohledem na celkovou situaci nakonec nerealizována exkurze na vlakotramvaje v Chemnitzu – ta se věříme uskuteční příští rok, tedy i s Vámi jako našimi novými studenty:-)

Vedoucí projektu Ing. Martin Jareš, Ph.D. a Ing. Petr Chmela jsou též absolventy tohoto projektu, a mají zkušenosti z praxe na organizátorech dopravy IDSK (Integrovaná doprava Středočeského kraje) a ROPID (Regionální organizátor pražské integrované dopravy). V rámci projektu studenti zpracovali řadu prací, které byly později podkladem pro konkrétní opatření v praxi (například integrace nových oblastí, rozvoj železniční dopravy, řešení přestupních uzlů atd.) Řada našich absolventů našla své uplatnění u organizátorů dopravy ROPID a IDSK, někteří již v průběhu studia, a nebo na jiných místech v oblasti veřejné dopravy.

Jeden z našich absolventů: Matěj Sobota, projektant integrované dopravy na IDSK (Integrovaná doprava Středočeského kraje)

Matěj Sobota po předchozí přípravě v rámci projektu Regionální integrovaná doprava obhájil v roce 2012 úspěšně svou bakalářskou práci na téma společného jednotného IDS Prahy a Středočeského kraje, vzápětí nastoupil na poloviční úvazek do Ropidu na odbor plánování jako projektant pro oblasti Štěchovicka a Uhříněveska. V roce 2014 téma integrace veřejné dopravy podrobněji rozpracoval ve své diplomové práci, kde se zaměřil na páteřní autobusové linky mezi Prahou a největšími městy ve Středočeském kraji (tehdy nezaintegrované linky). Následně si „odskočil“ v roce 2015 na pracovní stáž do DB Regio ve Frankfurtu nad Mohanem, a po návratu získal již plný úvazek na Ropidu, kde kromě projektování oblastí Štěchovicko a Mělnicko využil své znalosti při rozvoji integrace dalších oblastí na Mělnicku a Sedlčansku.

Díky odborným znalostem a zkušenostem s integrací regionální dopravy se v roce 2017 stal jedním ze zakládajících projektantů nově vzniklého středočeského organizátora IDSK, kde k jeho původním oblastem převzatých z Ropidu přibylo ještě Příbramsko.

Současná náplň práce Matěje Soboty přesně vystihuje téma, které zpracovával ve své jak bakalářské, tak diplomové práci. „K tématu integrace jsem měl osobní vztah, protože je doprava mým koníčkem celý život a v době studia na Fakultě dopravní ČVUT byl proces integrace prakticky zastavený, což jsem vnímal negativně“, říká Matěj. To bylo jeho motivací k napsání bakalářské práce – a protože štěstí přeje připraveným, byla bakalářská práce Matěje Soboty jedním z důležitých podkladů pro nový Plán dopravní obslužnosti Středočeského kraje právě v okamžiku, kdy se příprava integrace začala rozbíhat. „Momentálně mám naopak možnost aplikovat do praxe během studia nabité znalosti o plánování dopravy při integracích rozsáhlých oblastí. Projekt Regionální integrovaná doprava tak byla jasná volba“, shrnuje své rozhodnutí ohledně zvoleného projektu Matěj Sobota.

Matěj se čile zapojil (většinou jako hlavní projektant) do přípravy těchto oblastí:
07/2016 Kralupy nad Vltavou – Mělník
01/2017 Roudnicko
04/2017 Sedlčansko, Novoknínsko
(Sedlčany – Praha)
12/2017 Byšicko
(Mladá Boleslav – Mělník)
06/2019 Příbramsko
(Příbram – Praha)
08/2020 Kokořínsko
12/2020 Rožmitálsko –
v přípravě
2021 – dokončení Příbramsko, Sedlčansko, Dobříšsko