Projekt Projektování silnic a dálnic (X1PS) a jeho absolventi a studenti Jan Skočdopole, Luboš Thomayer a Lucie Odvodyová

Příjemná atmosféra, početný kolektiv, úzké napojení na prostředí praxe, software Civil 3D a mnoho dalších možností studentům nabízí projekt Projektování silnic a dálnic.

Pod vedoucí Ing. Dagmar Kočárkovou Ph.D. působí v týmu projektu výhradně „externisti“ z předních projektantských firem v ČR. např. PUDIS a.s., Projekce dopravní Filip s.r.o., M-SILNICE a.s. a společně s častými exkurzemi do terénu napomohou s plynulým přechodem studentů ze školy do reálné praxe.


Projektování silnic a dálnic

X1PS/X2PS | studentský projekt ve spolupráci Ústavu dopravních systémů a PUDIS a.s.

webové stránky projektu


Během prvních dvou semestrů na projektu se studenti mohou těšit na dva kurzy Projektování komunikací v Civil 3D, ve kterých se postupně naučí mnoho kroků a triků, jak postupovat při tvorbě ať už semestrálních, či závěrečných prací. Přátelská atmosféra provází studenty projektu díky, pravidelným schůzkách, které jsou častokrát oživeny nějakou tou novinkou z praxe od zkušenějších kolegů.

Mezi nejúspěšnější absolventy projektu z posledních let se řadí Ing. Jan Skočdopole. Ten svojí do detailu dotáhnutou diplomovou práci „Přestavba křižovatky I/9 Svor“ s 6 novými navrhnutými komunikacemi obhájil letos na jaře a nyní se již těší z práce v praxi a zároveň místa doktoranda na ústavu K612. Jeho práce byla mimo to nominována na Dopravní stavbu roku v kategorii student a také byla ohodnocena cenou děkana ČVUT FD.

Jedna ze situací z diplomové práce Jana Skočdopole.

Dalším nyní již projektantem na plný úvazek je Ing. Luboš Thomayer, který úspěšně dokončil magisterské studium před rokem. Luboš na studium rád vzpomíná a těží z nabytých zkušeností v nových povinnostech. V práci se zabývá převážně rekonstrukcemi a novostavbami místních komunikací. I svou diplomovou práci umístil do intravilánu, kde se věnoval zklidnění dopravy v Plzeňské ulici v Klatovech. Jak sám říká: „Závěrečná práce mě posunula zase o kus dál. Velkou zkušeností pro mě byla i organizace nezbytného kordonového průzkumu pro získání dat z celého území Klatov.“ A i této práci byla udělena cena děkana ČVUT FD.

Jeden z příčných řezů návrhu Plzeňské ulice v Klatovech z diplomové práce Luboše Thomayera.

Oboum pánům inženýrům, ale zdatně sekunduje Bc. Lucie Odvodyová. Už asi nikoho nepřekvapí, že při studiu také působí v praxi a rozšiřuje tedy své znalosti a dovednosti na ještě vyšší úroveň. Její čerstvě obhájená bakalářská práce „Obchvat Horšovského Týna“ je toho důkazem. I když musela překonat nelehkou překážku v podobě vyhotovené studie na ŘSD, nelekla se. Spolu se svým vedoucím přehodnotili během akademického roku přístup k připravované práci a s velkou grácií došly k vytouženému cíli, za což mu i s pokorou děkuje.

Situace obchvatu Horšovského Týna z bakalářské práce Lucie Odvodyové.

Úspěšných absolventů projektu bychom našli mnoho, ale tyto řady je třeba nadále rozšiřovat. Proto jestli i ty chceš řešit projekty z reálného prostředí a zažít DOS, neváhej a vrhni se na projekt Projektování silnic a dálnic.