doktorské studium

V rámci oboru dopravní systémy a technika probíhá také studium doktorské, kdy se studenti zabývají celou řadou témat, která pokrývají širokou oblast dopravní tématiky, od modelů hodnocení efektivity systémů veřejné dopravy, přes otázky bezpečnosti dopravy, témata z oblasti dopravy silniční, železniční i veřejné dopravy, až po hodnocení dopadů dopravy na životní prostředí. Při tvorbě disertační práce se studenti seznamují jak s nejnovějšími poznatky v daném oboru u nás a v zahraničí, tak také vědeckými metodami, které poté ve své práci aplikují.