obor DOS

Mobilita je fenoménem dnešního světa. A její rozvoj jen tak neopadne, naopak! Zároveň je velmi provázaná s dalšími obory – urbanismem, územním plánováním, energetikou, životním prostředím, sociologií i stavitelstvím. Pokud chceš dopravu a mobilitu chápat komplexně, ale zároveň se zaměřit na svoji specializaci, tak právě pro Tebe je tu obor DOS!

Obor DOS (dopravní systémy) nabízí vzdělání v perspektivním oboru, ve kterém je stále velká poptávka po vysokoškolsky vzdělaných odbornících. Cílem studia je Ti předat  komplexní znalosti zejména v oblastech:

UDRŽITELNÁ MOBILITA
VEŘEJNÁ DOPRAVA
SILNICE
ŽELEZNICE
MÍSTNÍ KOMUNIKACE
CYKLODOPRAVA
PARKOVÁNÍ A DOPRAVA V KLIDU
DOPRAVA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

strategie a koncepce dopravy a mobility | projektování | analýzy | dopravní průzkumy | bezpečnost dopravy | dopravní nehody | správa dopravní infrastruktury | řízení provozu na dopravní infrastruktuře | doprava v územním plánování | doprava 4.0

Skladba předmětů v rámci oboru DOS Ti zaručí získání komplexních znalostí v oblasti dopravy a mobility. Jednotlivé odborné předměty na sebe logicky navazují a rozvíjejí tvůrčí myšlení, které si vyzkoušíš při řešení semestrálních prací a zúročíš při psaní bakalářky a diplomky. A hlavně se Ti budou hodit, až se dostaneš do pozice vedoucího týmu či manažerské pozice. V rámci projektově orientované výuky je navázána spolupráce s praxí, seznámíš se s reálnými problémy a v týmu s kolegyněmi či kolegy, pod odborným vedením vedoucích projektu, budeš pracovat na konkrétních problémech. A to i třeba díky tomu, že bakalářské i diplomové práce jsou často zadávány v koordinaci se spolupracujícími firmami a institucemi, což zaručuje části z nich následné praktické využití.


Proč jít studovat DOS?

1. Přátelská atmosféra na oboru

Na oboru DOS panuje přátelská a kolegiální atmosféra, a to jak mezi studenty, tak mezi studenty a vyučujícími. Vyučující budou Tvými partnery, které není problém se na cokoliv zeptat nebo zkonzultovat. Naším cílem je Ti předat znalosti a zkušenosti, ne Tě vyhodit od zkoušky.

2. Teorie i zkušenosti z reálného světa

Při studiu oboru DOS se Ti dostane nejen teoretických znalostí, ale i pohledu z praxe. U studentských projektů si dáváme záležet, aby vždy některý z vedoucích byl přímo odborník z praxe. Řada našich vyučujících má z praxe zkušenosti, nebo v ní přímo pracuje, čímž můžeme do výuky zařadit i zajímavé věci a poznatky z reálného světa.

3. Exkurze a výuka v terénu

Předměty oboru DOS leckdy doplňujeme o výuku v terénu či zajímavé exkurze. Prostě věříme, že studium není jen o sezení v lavici. Pokud máme příležitost, zprostředkujeme Ti i účast na odborných konferencích či dalších zajímavých akcích.

4. Zapojení do praktických projektů

Šikovné studentky či studenty zapojujeme do vědeckovýzkumné činnosti i do práce na zakázkách, které realizujeme pro soukromý i veřejný sektor. Můžeš se tak naučit řadu pracovních dovedností, získat praxi a ještě za to dostat zaplaceno. Prostě ideální!

5. Vysoká úspěšnost u státnic

Bojíš se neúspěchu u státnic? Slyšel jsi snad, že smyslem závěrečné zkoušky je studenta vyhodit? U nás tomu tak není. Po celou dobu studia se Tě snažíme dostatečně odborně připravit nejen pro život, ale i pro Tvou státní závěrečnou zkoušku. A vysoká úspěšnost absolventů u státnic je toho důkazem.

6. Tvoje práce (kterou snadno najdeš) bude Tvoje hobby

Když obor DOS vystuduješ, bude z Tebe univerzální dopravní inženýr. Mobilita a doprava je komplexní a multioborová disciplína, její řešení vyžaduje rozhled a znalost kontextu (od stratéga na Ministerstvu dopravy až po projektanta). Průřezovost oboru DOS Ti navíc dá možnosti širokého uplatnění na trhu práce. A co je možná nejdůležitější, jde hodně často o tvůrčí činnost a to Tě prostě bude bavit!


Co můžu po absolvování oboru DOS dělat?

Když absolvuješ obor DOS, stane se z Tebe univerzální dopravní inženýr, který se bude orientovat ve všech druzích dopravy a v principech mobility. Díky tomu se Ti otevře široká paleta kariérních možností, kdy nebudeš vázaný na konkrétní úzkou specializaci v soukromé sféře i v rámci veřejné správy či veřejných institucích.

Vzhledem k tomu, že odborníci na dopravu jsou potřeba krize – nekrize, neměl bys mít na trhu práce problém. A tak brzy dostaneš možnost se v praxi setkat s mnoha kolegy, kteří zde na fakultě byli tvými předchůdci, stejně jako oni se zařadíš mezí úspěšné absolventy, absolventy oboru DOS. Například se jedná o tyto pozice:

specialista koncepce dopravy a mobility

Zajímá Tě celek jako výsledek spolupráce jednotlivých druhů dopravy? Chceš udávat směr, jakým se bude doprava rozvíjet? Toužíš hledat cesty, jak u každého druhu dopravy využít jeho přednosti? Chceš určovat rámcová nadřazená pravidla, napomoci stanovit strategické cíle v dopravě? Budovat fyzicky prostupná, dostupná a propojená města? Začleňovat citlivě dopravu do veřejného prostoru? V tom případě se nemáš čeho bát, prostor pro realizaci jistě najdeš. Jako absolvent oboru DOS.

specialista integrované veřejné dopravy

Jeden tarif, jedna jízdenka, jeden systém, to je to, co Tě zajímá? Navrhuješ si po večerech nová linková vedení, zkoušíš vymyslet lepší jízdní řády, přemýšlíš, kde by bylo vhodné zřídit přestupní uzel? Pak i Ty jsi tu určitě správně a nalezneš vysněné uplatnění u organizátorů integrované dopravy, kde čekají na Tebe, absolventa oboru DOS.

specialista na vliv dopravy na životní prostředí

Trvale udržitelná doprava, smart region, hluková zátěž, nezdají se Ti tyto pojmy jako prázdné fráze? Uvědomuješ si, že snižování negativních vlivů dopravy na životní prostředí je jeden z aktuálních úkolů? Zdá se Ti, že se nedostatečně myslí na zeleň, láká tě zajistit bezpečné cesty pro migraci zvěře přes dráhu i dálnici? Pak toto je naprosto ideální místo pro Tebe, absolventa oboru DOS.

projektant

Přechodnice, příčný sklon, vodicí proužky, převýšení, parametry křižovatek, jízdní pruhy, zhlaví,  prostě občas se Ti zdá i o tom, jak se snažíš usadit trasu nové železniční trati do území, jak navrhuješ obchvaty měst, zklidňuješ dopravu, nebo hledáš optimální uspořádání železniční stanice? Těšíš se, že to bude Tvůj denní chleba? Pak pozice projektanta dopravních staveb, kterých stále není dost, čeká právě na Tebe, absolventa oboru DOS.

manažer realizace dopravních staveb

Zajímají Tě dopravní stavby, ale neláká Tě vlastní projekce? Chceš být blíže vlastní stavbě, dohlížet, koordinovat a dozorovat její vlastní realizaci? Představuješ si, jak řídíš budování dopravního terminálu, dálnice, rekonstrukce železniční trati, nebo třeba nové pěší zóny? Není problém, i zde je prostor pro Tebe, pro absolventa oboru DOS.

pracovník úřadů veřejné správy

Úředník? Nikdy! Ale, proč vlastně nikdy? Pracovník úřadu veřejné správy není nějaký nedůstojný byrokrat, tak se neboj nahlas říci, že bys rád z pozice úřadu pomohl rozvoji dopravy a přiložil ruku ke zklidnění měst, úpravě místních komunikací, budování celostátních spojení, nebo se dokonce zasadil o rychlejší rozvoj rychlých železničních spojení. Máš-li chuť spojit svou budoucnost s dopravou a veřejnou správou, pak Tebe, absolventa oboru DOS, nikdo neopije razítkem.

dopravní konzultant

Snažíš se získat co největší přehled o dopravě jako systému? Máš pocit, že stále chybí dostatečná koordinace mezi jednotlivými druhy dopravy? Domníváš se, že některé projekty mohly být navržené jinak a lépe? Toužíš pomoci obcím i krajům se stanovením jejich dopravní koncepce? Vidíš, spojíš-li své znalosti ze studia s praktickými zkušenostmi, i toto může být Tvá pracovní pozice pro Tebe, absolventa oboru DOS.

vědecký pracovník

Věda, výzkum, inovace, teorie dopravního proudu, modelování dopravy, výpočty upevnění kolejnice k pražci, simulace chování lidského těla, pro mnoho Tvých spolužáků teoretické pojmy, pro tebe radost a náplň odborného života? Nevěš hlavu, i ve vědě a výzkumu je prostor pro Tebe, absolventa oboru DOS.


Co například dělají naši absolventi?


Jak se na obor DOS dostat?

Vyber si jeden z našich studentských projektů, naber zkušenosti a otevři si dveře k zajímavé práci!

Studentský projekt oboru DOS si zvolíš v rámci výběrového řízení do projektů (a tím pádem i do oborů) ve 3. semestru bakalářského studia. Některé studentské projekty jsou čistě oborové, některé projekty vypisují různá místa v různých oborech.

Pokud se chceš o nějakém z našich projektů dozvědět více, neváhej kontaktovat někoho z vedoucích projektů či současných studentů projektu a zeptej se na podrobnosti. Rádi ti řeknou, jak to na jejich projektu chodí. 

Zaujala tě nabídka oboru, ale láká Tě projekt jiného ústavu nabízeného pro obor DOS? Pak neváhej a i v tomto případě se obrať na vedoucí, nebo studenty z projektu.  Určitě Ti ochotně poví podrobnosti a prozradí Ti, co na Tebe v projektu čeká.


Důležité odkazy s dalšími informacemi: