Ing. Jiří Volf: “Mým úkolem je analyzovat akustickou situaci v okolí stávajícího či budoucího zdroje hluku.”

Jiří Volf absolvoval obor DOS v roce 2017. V rámci studia se zabýval problematikou hluku z dopravy a právě již při studiu sbíral zkušenosti jako ve Správě železniční dopravní cesty, tak i ve společnosti EKOLA group, kde spolupracoval na akčních plánech protihlukových opatření pro pozemní komunikace. Po studiu nastoupil do společnosti PUDIS (která mimo jiné spolupracuje s Ústavem dopravních systémů v rámci studentského projektu 12X1PS Projektování silnic a dálnic) na pozici akustika dopravních staveb. Od té doby pracoval například na akustické studii pro 32km nový úsek dálnice D4 křižovatka II/118 – Milín– Mirotice, rozšíření, pro plánovaný nový úsek silnice I/12 Běchovice – Úvaly či na zpracování odborných podkladů pro žádosti o vydání povolení pro nadlimitní zdroje hluku na území hl. m. Prahy.  A co Jiří říká o své práce a svém studiu na oboru DOS?

Jak si mám nějak přesněji představit Vaši práci?

Mým úkolem je analyzovat akustickou situaci v okolí stávajícího či budoucího zdroje hluku (např. silnice, tramvaje, železnice), zhodnotit příspěvek tohoto zdroje v daném území a popřípadě navrhnout protihlukové opatření, které mají zajistit dodržování příslušných hygienických limitů.

Co Vás na Vaší práci baví?

Je to velmi specifický obor, který mi pomáhá se aktivně podílet na rozvoji území nejenom v Praze, ale i po celé České republice. Tvorba studií je navíc rychlejší proces než samotné projektování, tak se mohu zapojit do vícero projektů.

Jak vzpomínáte na studium oboru DOS?

Na mé studium na fakultě vzpomínám s radostí, našel jsem tu spoustu přátel nejenom v našem ročníku, bylo to pro mě příjemné životní období. Obor DOS jsem si oblíbil především díky skvělému pedagogickému kolektivu.

A co Vám absolvování oboru DOS dalo (či naopak nedalo) do Vaší pracovní kariéry?

Zkušenosti s řešením různých problémů, určitý nadhled a všeobecný přehled o dopravních systémech, který využívám každodenně ve své práci.

Významné projekty, na kterých se Jiří podílel:
Akustická studie dálnice D4 v úseku křižovatka II/118 – Milín

Akustická studie silnice I/12 v úseku Běchovice – Úvaly

zpracování odborných podkladů pro žádosti o vydání povolení pro nadlimitní zdroje hluku na území hl. m. Prahy