Jsme Katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování (K612)! Jsme součástí ČVUT v Praze Fakulty dopravní a zaměřujeme se udržitelnou mobilitu, všechny aspekty provozu a plánování dopravní infrastruktury, veřejnou dopravu, vliv dopravy na životní prostředí, vodní dopravu či bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. V našich řadách jsou odborníci na plánování a projektování dálnic a silnic, projektování železniční dopravy, koncepci a provoz veřejné dopravy, preferenci veřejné dopravy, zastávky a přestupní body, navrhování místních komunikací, životní prostředí či teorii dopravního proudu. Mobilita a doprava je komplexní záležitost, proto je náš tým tak pestrý.

Svoji odbornost využíváme nejen na vědu a výzkum, ale prostřednictvím výuky profilových předmětů a studentských projektů oboru DOS (Dopravní systémy a technika) se snažíme v bakalářském i magisterském studiu předávat naše poznatky další generaci budoucích odborníků.

Naše katedra pracovala na mnoha zajímavých projektech propojující akademickou půdu s praxí. Byli a stále jsme například u zavádění bezpečnostních inspekcí a auditů bezpečnosti pozemních komunikací – držíme akreditaci pro školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací, řešili jsme rozsáhlý výzkumný projekt HLUVLA (Vliv opatření na infrastruktuře železniční dopravy na vzniku a šíření hluku od jedoucích vlaků), či jsme se podíleli na Standardu zastávek PID, v českých podmínkách první design manuálu pro zastávky a přestupní body.

Naše zkušenosti a vědomosti slouží i partnerům z veřejného i soukromého sektoru. Realizujeme dopravní průzkumy, poskytujeme odborná posouzení, zpracováváme koncepce dopravy, spolupracujeme na definici standardů kvality ve veřejné dopravě, apod. Zkrátka, není toho málo!

Aktuálně z Katedry dopravního inženýrství a dopravního plánování
International Czech-French Workshop on Public Transport and Urban Design Interactions
International Czech-French Workshop on Public Transport and Urban Design Interactions20. 3. 2024Mezinárodní česko-francouzský workshop na téma vztahů mezi hromadnou dopravou a tvorbou veřejného prostoru Tento nový workshop vzniká na pozvání zástupců Fakulty dopravní a Fakulty architektury ČVUT a jejich nápadu zaangažovat diplomní studenty institutu CY Transport – CY Cergy Paris Université v rámci jejich pravidelné týdenní exkurze do Prahy a nabídnout jim tak hlubší ponoření do pražské reality a bližší kontakt se zdejšími studenty. Na začátku workshopu jsou studenti z těchto tří škol rozděleni do cca 5-ti členných smíšených skupin a dostanou formou prezentace zástupců Institutu plánování a rozvoje (IPR) zadání k práci na konkrétních úlohách. Tyto úlohy jsou zaměřeny na zlepšení podmínek provozu hromadné, pěší a cyklistické dopravy a současně celkovou rekultivaci veřejného prostoru ve vybraných lokalitách v okolí významných přestupních uzlů a stanic pražské MHD, které má IPR v tomto směru vytipovány ve svém strategickém plánu. První den proběhne také návštěva terénů podle jednotlivých skupin, v průběhu pracovního týdne pak studenti mohou využívat konzultací přítomných vyučujících ze všech tří pořádajících škol a dalších expertů. Na závěr workshopu se konají prezentace výsledků práce jednotlivých skupin a návazné diskuze před zástupci IPRu příp. i širší veřejností. Nejen kulturní pestrost, ale i různorodost profilů studentů v jednotlivých skupinách – dopravní inženýrství u FD ČVUT, architektura a urbanismus u FA ČVUT a koncepce dopravních sítí, příp. management dopravy u CY Transport – CY Cergy Paris Université – dovolují velmi cenné, jedinečné protnutí úhlů pohledu příslušných těmto různým, vzájemně však zcela se doplňujícím disciplínám. [...]
Vítání letního semestru 2023/2024
Vítání letního semestru 2023/202419. 2. 2024Vážené studentky, vážení studenti, kolegyně, kolegové, vítejte na prahu letního semestru akademického roku 2023/24. Máme pro Vás několik novinek. Ve třetím ročníku bakalářské studijní specializace DOS se setkáte s nově uspořádaným předmětem 12VHD – Veřejná hromadná doprava, do jehož výuky se zapojí i kolegové z Katedry chytrých měst a regionů i z Katedry dopravní telematiky. V jeho náplni se snažíme zrcadlit připomínky z minulého ak. roku k výuce veřejné dopravy a duplicitám ve výkladu, zároveň jeho prostřednictvím dojde k utužení spolupráce s výše zmíněnými katedrami. Jak se nám vše povede, to budete moci zhodnotit právě a jen Vy, naši třeťáci. Dále nově nabízíme v rámci PVP-B předmět 12Y1KP – Komunikace a propagace dopravních projektů, jejž povede odborník na slovo vzatý, pan kolega Ing. Ondřej Kubala. V ostatních předmětech žádné zásadní změny neplánujeme, budeme se „jen“ snažit držet krok s dobou a obohacovat výuku o aktuální trendy a poznání v problematice. Rádi bychom, doslova „po letech“, navázali na oblíbenou Zónu sdílení pořádanou v pražském CAMPu ve spolupráci s IPRem, termín uskutečnění je prozatím v jednání. Stejně tak připravujeme zajímavé exkurze, o jejichž termínech budete prostřednictvím vedoucích projektů, nebo vyučujících odborných předmětů, včas informováni. Patrně jste si všimli v předchozím textu důsledného užívání slova katedra, místo (pro Vás doposud běžného) označení ústav. Změna označení jednotlivých pracovišť jako katedry je součást probíhajících organizačních změn na fakultě. Svou „dvanáctku“ tak již nyní nenajdete pod označením Ústav dopravních systémů, ale od 1. ledna 2024 jako Katedru dopravního inženýrství a dopravního plánování. Nový název je zanesený ve všech systémech a postupně se objevuje i na tištěných materiálech, prezentacích a orientačních systémech. Nemusíte se bát jakéhokoli negativního dopadu – dobře známý team K612 je tu stále pro Vás a bude se snažit Vás nejen zasvěcovat do odborné problematiky, ale být Vám i pomocníkem, ocitnete-li se během studia v jakýchkoliv nesnázích. Máme před sebou dalších 14 společných týdnů – dovolte mi, studentky a studenti, kolegyně a kolegové, popřát Vám do LS 2023/24 mnoho štěstí, zdraví, spokojenosti a výuková setkání plná vzájemného respektu i plodné odborné diskuse. Ing. Martin Jacura, Ph.D. vedoucí K612 [...]
Státnice na K612 v lednu 2024
Státnice na K612 v lednu 202412. 1. 2024Ve čtvrtek 11. ledna 2024 pořádala Katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování státnice pro jednoho bakaláře k K616 a čtyři magistry z K612, K620 a K622. Všichni studenti s přehledem obhájili své závěrečné práce, složili státní závěrečnou zkoušku a získali příslušný titul. Všem absolventům gratulujeme! Bakalářská práce se zabývala zajímavým tématem bezpečnosti mobilní nabíjecí jednotky. Magisterské práce řešily témata dopravy v klidu v malém městě, organizace a zklidnění dopravy páteřní komunikace městské části, významu jasové analýzy v rámci bezpečnostní inspekce a využití hook turn jako alternativního způsobu levého odbočení. Poslední dvě práce navrhla komise k ocenění cenou děkana FD. [...]
Výběrové řízení do projektu 2023
Výběrové řízení do projektu 20239. 11. 2023Vážené studentky, vážení studenti 2. ročníku bakalářského studijního programu, nacházíte se před jedním z nejzásadnějších rozhodnutí, která budete během svého studia muset učinit. Tím je volba specializace a projektu, nebo opačně. Prosím Vás, abyste tomuto aktu věnovali náležitou pozornost, ovlivní totiž vaše studium přinejmenším na další 3 semestry, zpravidla však až do konce Vašeho magisterkého studia. Nejdříve doporučuji se zaměřit na studijní plány nabízených specializací a zamyslet se, čemu byste se rádi po absolvování fakulty věnovali, co Vás láká, baví, případně z opačného pohledu „co rozhodně dělat nikdy nechcete“. Následně je ku prospěchu prostudovat si obsahové náplně jednotlivých projektů a u těch, co vás zaujmou, si zjistit další podrobnosti. Kde nejlépe? Pochopitelně u Vašich starších spolužáků, kteří Vám nejobjektivněji prozradí, jak který projekt funguje, co se na něm skutečně dělá, jaká je v něm atmosféra z pohledu odborného i mezilidských vztahů. Jedinečnou příležitost máte již zítra (pátek 10. listopadu 2023), od 8 hod, na studentské konferenci projektů, kde si můžete vychutnat nejen představení projektů jejich studenty, ale též odlovit své spolužáky a optat se na podrobnosti. Pokud byste měli ještě jakékoli dotazy k projektům specializace DOS, jež nabízí K612 – Ústav dopravních systémů, budeme na Vaše otázky připravení odpovídat v ÚT 14. listopadu 2023, v 16.30 hod v učebně B005 po skončení přednášky 12MDE. Šťastnou ruku při volbě projektu Vám přeje a s těmi, co si vyberou DOS, se na další setkávání těší Ing. Martin Jacura, Ph.D. Vedoucí ústavu [...]