Jsme Ústav dopravních systémů (K612)! Jsme součástí ČVUT v Praze Fakulty dopravní a zaměřujeme se udržitelnou mobilitu, všechny aspekty provozu a plánování dopravní infrastruktury, veřejnou dopravu, vliv dopravy na životní prostředí, vodní dopravu či bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. V našich řadách jsou odborníci na plánování a projektování dálnic a silnic, projektování železniční dopravy, koncepci a provoz veřejné dopravy, preferenci veřejné dopravy, zastávky a přestupní body, navrhování místních komunikací, životní prostředí či teorii dopravního proudu. Mobilita a doprava je komplexní záležitost, proto je náš tým tak pestrý.

Svoji odbornost využíváme nejen na vědu a výzkum, ale prostřednictvím výuky profilových předmětů a studentských projektů oboru DOS (Dopravní systémy a technika) se snažíme v bakalářském i magisterském studiu předávat naše poznatky další generaci budoucích odborníků.

Náš ústav pracoval na mnoha zajímavých projektech propojující akademickou půdu s praxí. Byli a stále jsme například u zavádění bezpečnostních inspekcí a auditů bezpečnosti pozemních komunikací – držíme akreditaci pro školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací, řešili jsme rozsáhlý výzkumný projekt HLUVLA (Vliv opatření na infrastruktuře železniční dopravy na vzniku a šíření hluku od jedoucích vlaků), či jsme se podíleli na Standardu zastávek PID, v českých podmínkách první design manuálu pro zastávky a přestupní body.

Naše zkušenosti a vědomosti slouží i partnerům z veřejného i soukromého sektoru. Realizujeme dopravní průzkumy, poskytujeme odborná posouzení, zpracováváme koncepce dopravy, spolupracujeme na definici standardů kvality ve veřejné dopravě, apod. Zkrátka, není toho málo!

Aktuálně z Ústavu dopravních systémů