reference k612

Generel dopravy města Kutná Hora – (2018-2020)

Analýza bezpečnosti silničního provozu v místech vybraných základních škol MČ Praha 6 – (2020)

Analýza a optimalizace dopravy v klidu na sídlišti Východ v Uherském Hradišti – (2020-2021)

Plán dopravní obslužnosti měst Kolín, Kutná Hora, Ústí nad Orlicí, Polička – (2020-2021)

Stanovení standardů vozidel a služeb ve vlacích pro výběr řízení na regionální železniční dopravu v Moravskoslezském kraji(2018-2019)

Stanovení optimálních souborů pro nabídková řízení na regionální železniční dopravu v Moravskoslezském kraji – (2018)

Regionální železniční doprava v Moravskoslezském kraji 2025 – 2033 – (2021)

Vlára, VD Vlachovice – studie přepravy materiálu – (2020-2021)

Studie zhodnocení dopravního režimu vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy na území hl. m. Prahy – (2021)