International Czech-French Workshop on Public Transport and Urban Design Interactions

Mezinárodní česko-francouzský workshop na téma vztahů mezi hromadnou dopravou a tvorbou veřejného prostoru

Tento nový workshop vzniká na pozvání zástupců Fakulty dopravní a Fakulty architektury ČVUT a jejich nápadu zaangažovat diplomní studenty institutu CY Transport – CY Cergy Paris Université v rámci jejich pravidelné týdenní exkurze do Prahy a nabídnout jim tak hlubší ponoření do pražské reality a bližší kontakt se zdejšími studenty. Na začátku workshopu jsou studenti z těchto tří škol rozděleni do cca 5-ti členných smíšených skupin a dostanou formou prezentace zástupců Institutu plánování a rozvoje (IPR) zadání k práci na konkrétních úlohách. Tyto úlohy jsou zaměřeny na zlepšení podmínek provozu hromadné, pěší a cyklistické dopravy a současně celkovou rekultivaci veřejného prostoru ve vybraných lokalitách v okolí významných přestupních uzlů a stanic pražské MHD, které má IPR v tomto směru vytipovány ve svém strategickém plánu. První den proběhne také návštěva terénů podle jednotlivých skupin, v průběhu pracovního týdne pak studenti mohou využívat konzultací přítomných vyučujících ze všech tří pořádajících škol a dalších expertů. Na závěr workshopu se konají prezentace výsledků práce jednotlivých skupin a návazné diskuze před zástupci IPRu příp. i širší veřejností. Nejen kulturní pestrost, ale i různorodost profilů studentů v jednotlivých skupinách – dopravní inženýrství u FD ČVUT, architektura a urbanismus u FA ČVUT a koncepce dopravních sítí, příp. management dopravy u CY Transport – CY Cergy Paris Université – dovolují velmi cenné, jedinečné protnutí úhlů pohledu příslušných těmto různým, vzájemně však zcela se doplňujícím disciplínám.