Vítání letního semestru 2023/2024

Vážené studentky, vážení studenti, kolegyně, kolegové,

vítejte na prahu letního semestru akademického roku 2023/24. Máme pro Vás několik novinek. Ve třetím ročníku bakalářské studijní specializace DOS se setkáte s nově uspořádaným předmětem 12VHD – Veřejná hromadná doprava, do jehož výuky se zapojí i kolegové z Katedry chytrých měst a regionů i z Katedry dopravní telematiky. V jeho náplni se snažíme zrcadlit připomínky z minulého ak. roku k výuce veřejné dopravy a duplicitám ve výkladu, zároveň jeho prostřednictvím dojde k utužení spolupráce s výše zmíněnými katedrami. Jak se nám vše povede, to budete moci zhodnotit právě a jen Vy, naši třeťáci. Dále nově nabízíme v rámci PVP-B předmět 12Y1KP – Komunikace a propagace dopravních projektů, jejž povede odborník na slovo vzatý, pan kolega Ing. Ondřej Kubala. V ostatních předmětech žádné zásadní změny neplánujeme, budeme se „jen“ snažit držet krok s dobou a obohacovat výuku o aktuální trendy a poznání v problematice. Rádi bychom, doslova „po letech“, navázali na oblíbenou Zónu sdílení pořádanou v pražském CAMPu ve spolupráci s IPRem, termín uskutečnění je prozatím v jednání. Stejně tak připravujeme zajímavé exkurze, o jejichž termínech budete prostřednictvím vedoucích projektů, nebo vyučujících odborných předmětů, včas informováni.

Patrně jste si všimli v předchozím textu důsledného užívání slova katedra, místo (pro Vás doposud běžného) označení ústav. Změna označení jednotlivých pracovišť jako katedry je součást probíhajících organizačních změn na fakultě. Svou „dvanáctku“ tak již nyní nenajdete pod označením Ústav dopravních systémů, ale od 1. ledna 2024 jako Katedru dopravního inženýrství a dopravního plánování. Nový název je zanesený ve všech systémech a postupně se objevuje i na tištěných materiálech, prezentacích a orientačních systémech. Nemusíte se bát jakéhokoli negativního dopadu – dobře známý team K612 je tu stále pro Vás a bude se snažit Vás nejen zasvěcovat do odborné problematiky, ale být Vám i pomocníkem, ocitnete-li se během studia v jakýchkoliv nesnázích.

Máme před sebou dalších 14 společných týdnů – dovolte mi, studentky a studenti, kolegyně a kolegové, popřát Vám do LS 2023/24 mnoho štěstí, zdraví, spokojenosti a výuková setkání plná vzájemného respektu i plodné odborné diskuse.

Ing. Martin Jacura, Ph.D.

vedoucí K612