věda a výzkum

Vědeckovýzkumná a odborná činnost ústavu se zaměřuje na řešení obslužnosti území včetně městských aglomerací, na moderní metody projektování dopravních staveb, na řešení ekologických problémů vedení a provozu na dopravních cestách, na řešení městské hromadné dopravy včetně nových moderních konstrukcí tramvajové koleje a preferencí hromadné dopravy, na problematiku bezpečnosti a nehodovosti v dopravě a rozvoj cyklistické dopravy.

Dosažené výsledky a zajímavé výstupy z řady projektů pak obohacují také tematicky zaměřené přednášky pro studenty, kteří tak jsou od samého počátku studia v úzkém kontaktu s aktuálním poznáním v daném oboru. Řady projektů se pak sami studenti také účastní a získávají cenné zkušenosti jak na poli vědeckém, tak také, například při práci s moderními přístroji, také tolik potřebné znalosti praktické.


Doc. Ing. Kristýna Neubergová, Ph.D.
manažerka projektů
místnost A418
profil na webu fakulty
neubekri@fd.cvut.cz