publikační činnost

V rámci vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti Ústavu dopravních systémů vzniká celá řada odborných publikací, výstupů, článků, příspěvků. Pravidelně se účastníme odborných konferencí, seminářů či workshopů.

Aplikace V3S

Kompletní přehled publikační činnosti je k dispozici v rámci aplikace V3S, která eviduje výsledky vědy a výzkumu a další aktivity vědecko-výzkumných pracovníků ve vědecké komunitě.

Ve veřejných údajích lze vyhledávat i bez přihlášení.