nabízíme

Ústav dopravních systémů, váš partner na cestě k udržitelné mobilitě.

Ústav dopravních systémů nabízí spolupráci veřejnému i soukromému sektoru v řadě odborných oblastí. Podílel se a stále podílí na mnoha praktických projektech i projektech vědy a výzkumu s dopadem do reálného dopravního světa. Rádi nabídneme spolupráci a zhodnotíme naše zkušenosti ve Váš prospěch.

 • projektové řízení a koordinace dopravních strategií, studií, koncepčních dokumentů či plánů udržitelné mobility
 • konzultační a poradenská činnost v oblastech mobility a dopravy
 • zpracování generelů dopravy
 • projektování pozemních komunikací v intravilánu i extravilánu
 • projektování infrastruktury kolejové dopravy
 • školení auditorů bezpečnosti pozemníchkomunikací
 • bezpečnostní audity pozemních komunikací
 • zpracování profilových dopravních průzkumů i průzkumů dopravy v klidu
 • preference veřejné hromadné dopravy – preferenční osy i dílčí opatření
 • měření hluku z dopravy
 • odborná posouzení projektů dopravní infrastruktury i uspořádání veřejných prostranství
 • návrhy přestupních terminálů veřejné hromadné dopravy
 • navrhování uspořádání zařízení pro osobní přepravu v železničních tarifních bodech
 • koordinace rozvoje integrovaných dopravních systémů
 • optimalizace sítě a návrhy nového linkového vedení veřejné hromadné dopravy
 • konzultační činnost při volbě parametrů vozidel,konstrukci dopravních modelů a stanovování provozních souborů pro nabídkovářízení v regionální železniční dopravě