oceněné závěrečné práce

Celostátní soutěž “Česká dopravní stavba” (kategorie “student”)

Vynikající bakalářské a diplomové práce každoročně posíláme do celostátní soutěže Česká dopravní stavba – kategorie „student“, v rámci níž jsou oceněny nejlepší bakalářské a diplomové práce z technických vysokých škol v ČR.

V roce 2018 bylo do soutěže za ČVUT v Praze Fakultu dopravní přihlášeno 11 závěrečných prací absolventů. 4 práce absolventů oboru „Dopravní systémy a technika“ zpracovávané v rámci Ústavu dopravních systémů získaly ocenění v této soutěži. Na slavnostním Galavečeru v Betlémské kapli v červnu 2018 převzali ocenění spojené s finanční odměnou tito absolventi:

 • Ing. Kateřina Mašínová získala Cenu děkana ČVUT FD za diplomovou práci “Návrh přeložky ulice Vídeňská v Praze”
 • Ing. Tomáš Hoření získal Cenu společnosti SUDOP GROUP a.s. za diplomovou práci “Řešení železničního spojení Kralupy nad Vltavou – Letiště Václava Havla Praha”
 • Bc. Valeriya Bashkirtseva získala Cenu společnosti AŽD Praha s.r.o
  za bakalářskou práci “Rekonstrukce železniční stanice Železný Brod”
 • Ing. Markéta Habalová získala Cenu společnosti M – SILNICE a.s. za diplomovou práci “Uspořádání prostoru a organizace dopravy v oblasti před nádražím Jihlava město”

Pochvaly děkana ČVUT FD za vynikající zpracování bakalářské/ diplomové práce

Komise pro státní závěrečné práce může navrhnout děkanovi, aby za bakalářskou nebo diplomovou práci udělil „Pochvalu za vynikající zpracování bakalářské nebo diplomové práce“. Tato cena je vyhlášena při slavnostní promoci absolventů v Betlémské kapli společně s předáním diplomu absolventovi a je doprovozena finanční odměnou.  

V lednu 2019 bylo na tuto cenu v oboru Dopravní systémy a technika navrženo 5 absolventů:

 • Ing. Petr Kohout s diplomovou prací “Využití ochranných pruhů pro cyklisty v praxi”
 • Ing. Čeněk Maléř s diplomovou prací “Obnova železniční trati Kamenický Šenov – Kamenický Šenov horní nádraží”
 • Ing. Eva Pokorná s diplomovou prací “Studie dopravního řešení areálu gymnázia a 3 základních škol v Lovosicích”
 • Ing. Jiří Splítek s diplomovou prací “Návrh nového řešení světelně řízené úrovňové křižovatky Střelničná – Ďáblická”
 • Ing. Kateřina Šulcová s diplomovou prací “Vliv chybné manipulace s dětskými zádržnými systémy.”