oceněné závěrečné práce

Celostátní soutěž “Česká dopravní stavba” (kategorie “student”)

Vynikající bakalářské a diplomové práce každoročně posíláme do celostátní soutěže Česká dopravní stavba – kategorie „student“, v rámci níž jsou oceněny nejlepší bakalářské a diplomové práce z technických vysokých škol v ČR.

V roce 2020 byly opět přihlášeny do soutěže za ČVUT v Praze Fakultu dopravní závěrečné práce absolventů oboru „Dopravní systémy a technika“, kteří zpracovali tyto práce v rámci projektů vypsaných ústavem dopravních systémů. Ze 3 přihlášených závěrečných prací získali ocenění 2 absolventi, kteří převzali na slavnostním Galavečeru v Betlémské kapli v září 2021 ocenění spojené s finanční odměnou.

Ocenění absolventi:

Ing. Jan Skočdopole získal dvě ocenění, a to Cenu rektora ČVUT v Praze a Cenu společnosti M-SILNICE a.s., za diplomovou práci Přestavba křižovatky I/9 Svor, zpracovanou pod vedením Ing. Tomáše Honce v rámci studentského projektu 12X2PS Projektování silnic a dálnic.

Ing. Jan Ležák získal Cenu děkana ČVUT FD za diplomovou práci Studie revitalizace ulic Vídeňská (úsek Pod Javory – U Tří Svatých) a U Rakovky pod vedením doc. Ing. Jiřího Čarského, Ph.D. a Ing. Ondřeje Nováčka v rámci studentského projektu 12X2PF Přijatelné formy dopravy ve městě.

Galavečer v Betlémské kapli v září 2021

I v roce 2019 byly přihlášeny do soutěže za ČVUT v Praze Fakultu dopravní závěrečné práce absolventů oboru „Dopravní systémy a technika“, kteří zpracovali tyto práce v rámci projektů vypsaných ústavem dopravních systémů. Ze 7 přihlášených závěrečných prací získali ocenění 4 absolventi, kteří převzali na slavnostním Galavečeru v Betlémské kapli v září 2020 ocenění spojené s finanční odměnou.

Ocenění absolventi:

Cenu rektora ČVUT v Praze získal Ing. Čeněk Maléř s diplomovou prací na témaObnova železniční trati Kamenický Šenov – Kamenický Šenov horní nádraží. Diplomovou práci zpracoval pod vedením Ing. Vojtěch Novotného, Ph.D. v rámci studentského projektu 12X2DO Dopravní obslužnost.

Cenu děkana Fakulty dopravní ČVUT v Praze získala Ing. Karolína Moudrá s diplomovou prací na téma Analýza dopravy a návrh řešení problémových míst v MČ Praha Čakovice. Diplomovou práci zpracovala pod vedením doc. Ing. Josefa Kocourka, Ph.D. v rámci studentského projektu 12X2OD Organizace a regulace dopravy ve městech.

Cenu společnosti M – SILNICE a.s. získala Bc. Eliška Havlátová s bakalářskou prací na téma Obchvat města Nymburka přeložka II/331. Bakalářskou práci zpracovala pod vedením Ing. Tomáše Kučery v rámci studentského projektu 12X1PS Projektování silnic a dálnic.

Cenu společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. získala Bc. Klára Cieslová s bakalářskou prací na téma Preferenční osa Spořilov – Želivského. Bakalářskou práci zpracovala pod vedením Ing. Vojtěch Novotného, Ph.D. v rámci studentského projektu 12X1DO Dopravní obslužnost.

Galavečer v Betlémské kapli v září 2020

V roce 2018 bylo do soutěže za ČVUT v Praze Fakultu dopravní přihlášeno 11 závěrečných prací absolventů. 4 práce absolventů oboru „Dopravní systémy a technika“ zpracovávané v rámci Ústavu dopravních systémů získaly ocenění v této soutěži. Na slavnostním Galavečeru v Betlémské kapli v červnu 2018 převzali ocenění spojené s finanční odměnou tito absolventi:

 • Ing. Kateřina Mašínová získala Cenu děkana ČVUT FD za diplomovou práci “Návrh přeložky ulice Vídeňská v Praze”
 • Ing. Tomáš Hoření získal Cenu společnosti SUDOP GROUP a.s. za diplomovou práci “Řešení železničního spojení Kralupy nad Vltavou – Letiště Václava Havla Praha”
 • Bc. Valeriya Bashkirtseva získala Cenu společnosti AŽD Praha s.r.o
  za bakalářskou práci “Rekonstrukce železniční stanice Železný Brod”
 • Ing. Markéta Habalová získala Cenu společnosti M – SILNICE a.s. za diplomovou práci “Uspořádání prostoru a organizace dopravy v oblasti před nádražím Jihlava město”
Galavečer v Betlémské kapli v červnu 2019

Galavečer v Betlémské kapli v červnu 2019

Pochvaly děkana ČVUT FD za vynikající zpracování bakalářské/ diplomové práce

Komise pro státní závěrečné práce může navrhnout děkanovi, aby za bakalářskou nebo diplomovou práci udělil „Pochvalu za vynikající zpracování bakalářské nebo diplomové práce“. Tato cena je vyhlášena při slavnostní promoci absolventů v Betlémské kapli společně s předáním diplomu absolventovi a je doprovozena finanční odměnou.  

V oboru Dopravní systémy a technika byli na tuto cenu v červnu 2021 v navrženi čtyři absolventi magisterského navazujícího studia a v září 2021 čtyři  absolventi bakalářského studia:

 • Ing. David Bortel s diplomovou prací „Studie uspořádání prostoru nového přednádraží v Milovicích“
 • Ing. Martin Formáček s diplomovou prací „Modernizace železniční stanice Kostelec u Jihlavy“
 • Ing. Aneta Matysková s diplomovou prací „Koncepce dopravy v klidu ve městě Vrchlabí“
 • Ing. Matěj Šilhán s diplomovou prací „Studie obchvatu města Frýdlant“
 • Bc. Tadeáš Bartoš s bakalářskou prací „Studie řešení křižovatky na silnici I/30 v městské části Ústí nad Labem – Bukov“
 • Bc. Lukáš Karlíček s bakalářskou prací „Vyhledávací studie přeložky trasy silnice I/9 mezi městy Liběchov a Dubá“
 • Bc. David Korbelář s bakalářskou prací „Ověření průjezdnosti požární techniky v městské části Praha 11 – Chodov“
 • Bc. Gabriela Sidorinová s bakalářskou prací „Analýza a optimalizace dopravy v klidu v Zeleném Údolí v Praze

V červnu 2020 byli na tuto cenu v oboru Dopravní systémy a technika navrženi 3 absolventi:

 • Ing. Radim Dvořák s diplomovou prací „Numerická analýza tvarování incidentních napěťových vln SHPB měření“
 • Ing. Kristýna Kletečková s diplomovou prací „Numerická studie chování uložení baterií při nárazu osobního automobilu na kůl“
 • Ing. Jan Skočdopole s diplomovou prací „Přestavba křižovatky I/9 Svor“

V červnu 2019 bylo na tuto cenu v oboru Dopravní systémy a technika navrženo 11 absolventů:

 • Ing. Eduard Binko s diplomovou prací „Regulace dopravní obsluhy ve vybraných oblastech obcí Úvaly a Tuklaty“
 • Ing. Roman Dostál s diplomovou prací „Koncepce řešení bezpečnosti dopravy v Třebíči“
 • Ing. Jakub Matějček s diplomovou prací „Úpravy křižovatek na silnicích S III/0063 a S III/2384 ve Velké Dobré“
 • Ing. Michal Nevoral s diplomovou prací „Dopravní řešení sídliště Na Slunci v Jihlavě“
 • Ing. Jakub Nováček s diplomovou prací „Identifikace dopravně – bezpečnostních deficitů na silnici I/38“
 • Ing. Karolína Nováková s diplomovou prací „Zhodnocení variant severozápadní části silničního okruhu kolem Prahy“
 • Ing. Aleš Novotný s diplomovou prací „Možnosti úprav traťového úseku Plzeň – Klatovy“
 • Ing. Václav Rada s diplomovou prací „Modulární multiprocesová aplikace pro číslicové řízení experimentálních zařízení“
 • Ing. Lukáš Strejc s diplomovou prací „Koncepce úprav železniční trati Tábor – Bechyně“
 • Ing. Luboš Thomayer s diplomovou prací „Zklidnění dopravy v ulici Plzeňská v Klatovech“
 • Ing. David Vitouš s diplomovou prací „Optimalizace organizace dopravy u železniční stanice v Úvalech a přilehlém okolí“

V lednu 2019 bylo na tuto cenu v oboru Dopravní systémy a technika navrženo 5 absolventů:

 • Ing. Petr Kohout s diplomovou prací “Využití ochranných pruhů pro cyklisty v praxi”
 • Ing. Čeněk Maléř s diplomovou prací “Obnova železniční trati Kamenický Šenov – Kamenický Šenov horní nádraží”
 • Ing. Eva Pokorná s diplomovou prací “Studie dopravního řešení areálu gymnázia a 3 základních škol v Lovosicích”
 • Ing. Jiří Splítek s diplomovou prací “Návrh nového řešení světelně řízené úrovňové křižovatky Střelničná – Ďáblická”
 • Ing. Kateřina Šulcová s diplomovou prací “Vliv chybné manipulace s dětskými zádržnými systémy.”