Státní závěrečné zkoušky pro bakaláře úspěšně za námi

Státní závěrečné zkoušky pro bakaláře úspěšně za námi

Státní závěrečné zkoušky pro bakaláře se u komisí ústavu dopravních systémů konaly ve třech blocích. Nejprve v úterý 10. září zasedala Komise pro železniční infrastrukturu a provoz pod vedením doc. Týfy, poté zasedala Komise pro pozemní komunikace a provoz v pátek 13. září pod vedením doc. Neubergové a v pondělí 16. září pod vedením doc. Čarského a ve dnech 17. – 18. září zasedala v Děčíně Komise pro Pracoviště Děčín pod vedením doc. Čarského. Tajemníky komisí byli Dr. Javořík a Dr. Padělek.

Čti dál

Státní závěrečné zkoušky u komise pro železniční infrastrukturu a provoz, bakalářské studium

Státní závěrečné zkoušky u komise pro železniční infrastrukturu a provoz, bakalářské studium

Komise pro železniční infrastrukturu a provoz se ke Státním závěrečným zkouškám v bakalářském studijním programu „B 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích“, obor: Dopravní systémy a technika sejde na našem ústavu v úterý 10. září 2019. Program dle níže přiloženého harmonogramu bude nabitý. 

Exkurze na přestavbu železničního uzlu Stuttgart a výstavbu navazující vysokorychlostní tratě do Ulmu 15. května 2019

Exkurze na přestavbu železničního uzlu Stuttgart a výstavbu navazující vysokorychlostní tratě do Ulmu 15. května 2019

Milí čtenáři, v následujícím textu na vás čeká zajímavé čtení shrnující průběh exkurze na přestavbu železničního uzlu a navazující vysokorychlostní tratě u našich západních sousedů. Zprávu, doplněnou bohatou fotodokumentací, pro vás připravil přímý účastník a hlavní organizátor celé akce – doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D.

Na základě osobních kontaktů se zaměstnancem společnosti DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH, která byla účelově založena pro zajištění přípravy a realizace vysokorychlostní tratě Stuttgart – Ulm v Německu, jsem se rozhodl uspořádat exkurzi na tuto stavbu pro studenty a kolegy z ČVUT v Praze Fakulty dopravní. Vzhledem ke vzdálenosti Stuttgartu od Prahy a jeho dostupnosti z ČR by byla vhodnější akce vícedenní, nicméně z důvodu náročného zajišťování ubytování v místě pro velký počet účastníků a jeho vysoké ceně jsem se nakonec rozhodl koncipovat akci jako jednodenní s přepravou smluvním autobusem.

Čti dál

Úspěšné státní závěrečné zkoušky za námi

Úspěšné státní závěrečné zkoušky za námi

V týdnu od 17. – 21. června 2019 se pro obor DS – Dopravní systémy a technika konaly státní závěrečné zkoušky na ústavu dopravních systémů. Své práce před komisí pro Pozemní komunikace a provoz a Železniční infrastrukturu a provoz úspěšně obhájili 23 studenti a zároveň složili státní závěrečnou zkoušku. S vyznamenáním prospělo 8 studentů, 11 závěrečných prací studentů bylo navrženo na udělení pochvaly děkana za vynikající zpracování diplomové práce a 1 závěrečná práce byla navržena na ocenění Cenou prof. Vlčka.

Čti dál

Úspěch studentů Ústavu dopravních systémů v soutěži Česká dopravní stavba

Úspěch studentů Ústavu dopravních systémů v soutěži Česká dopravní stavba

V úterý 18. června 2019 byli na Galavečeru v Betlémské kapli, kromě soutěžících v kategorii Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku 2018, oceněni soutěžící z řad studentů technických vysokých škol v rámci soutěže o nejlepší bakalářskou/diplomovou/ročníkovou práci. Soutěž pro studenty se koná pod záštitou rektorů vysokých škol ČR a patronů soutěže zastupujících významné firmy. Podrobnější informace k soutěži i jejím výsledkům naleznete v tiskové zprávě níže.

Umístění v soutěži získali 4 studenti ČVUT Fakulty dopravní, kteří zpracovávali svoji závěrečnou v rámci studentských projektů vypsaných a vedených na ústavu dopravních systémů.

Čti dál

Státní závěrečné zkoušky u komise pro Železniční infrastrukturu a provoz

Státní závěrečné zkoušky u komise pro Železniční infrastrukturu a provoz

Komise pro železniční infrastrukturu a provoz se ke Státním závěrečným zkouškám v navazujícím magisterském studijním programu „N 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích“, obor: Dopravní systémy a technika sejde na našem ústavu v pátek 21. června 2019. Program dle níže přiloženého harmonogramu bude nabitý. Kromě studentů z ústavu K612 své diplomové práce přijdou obhájit i kolegové z ústavů K617 a K618.

Státní závěrečné zkoušky u komise pro Pozemní komunikace a provoz

Státní závěrečné zkoušky u komise pro Pozemní komunikace a provoz

Státní závěrečné zkoušky pro navazující magisterský studijní program „N 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích“, obor: Dopravní systémy a technika v komisi pro Pozemní komunikace a provoz se budou konat ve dnech 17., 19. a 20. června 2019 v prostorách ústavu Dopravních systémů ve 4. patře budovy A v Horské ulici. Zkoušky probíhají v místnosti A 416, zázemí pro studenty je v místnosti A 425. Podrobný časový rozpis pro jednotlivé dny najdete níže.

Zóna sdílení názoru opět 24. dubna 2019!

Zóna sdílení názoru opět 24. dubna 2019!

Ústav dopravních systémů K612 a IPR Praha pořádají druhý společný workshop IPR Praha a Fakulty dopravní “Zóna sdílení názoru” pro všechny zájemce o problematiku dopravy nejen v Praze a okolí.

Workshop se bude konat ve středu 24. dubna 2019 od 16:30 hod v budově FD v Horské 3 v místnosti A349. K řešení je navrženo několik témat – “Řešení křižovatky na Výtoni“, “Využití stropu odbavovací haly hlavního nádraží” nebo “Terminály P+R“. Další téma vzejde z hlasování na Facebooku FD, kde je možné navrhnout další náměty k řešení.

Čti dál

Exkurze na výstavbu vysokorychlostní tratě Stuttgart – Ulm

Exkurze na výstavbu vysokorychlostní tratě Stuttgart – Ulm

Ústav dopravní systémů organizuje ve středu 15.5.2019 exkurzi na výstavbu vysokorychlostní tratě Stuttgart – Ulm. Součástí exkurze bude kromě samotné návštěvy staveniště i přednášky zástupců společnosti DB o projektu vysokorychlostí tratě Stuttgart – Ulm a o zavádění digitálního stavědla DSTW ETCS na síti DB Netz.

Podrobný program exkurze a podmínky přihlášení

Pro bližší informace kontaktujte organizátora exkurze doc. Ing. Lukáše Týfu, Ph.D. (tyfal@fd.cvut.cz)