Výběrové řízení do projektu 2023

Výběrové řízení do projektu 2023

Vážené studentky, vážení studenti 2. ročníku bakalářského studijního programu,

nacházíte se před jedním z nejzásadnějších rozhodnutí, která budete během svého studia muset učinit. Tím je volba specializace a projektu, nebo opačně. Prosím Vás, abyste tomuto aktu věnovali náležitou pozornost, ovlivní totiž vaše studium přinejmenším na další 3 semestry, zpravidla však až do konce Vašeho magisterkého studia. Nejdříve doporučuji se zaměřit na studijní plány nabízených specializací a zamyslet se, čemu byste se rádi po absolvování fakulty věnovali, co Vás láká, baví, případně z opačného pohledu „co rozhodně dělat nikdy nechcete“. Následně je ku prospěchu prostudovat si obsahové náplně jednotlivých projektů a u těch, co vás zaujmou, si zjistit další podrobnosti. Kde nejlépe? Pochopitelně u Vašich starších spolužáků, kteří Vám nejobjektivněji prozradí, jak který projekt funguje, co se na něm skutečně dělá, jaká je v něm atmosféra z pohledu odborného i mezilidských vztahů. Jedinečnou příležitost máte již zítra (pátek 10. listopadu 2023), od 8 hod, na studentské konferenci projektů, kde si můžete vychutnat nejen představení projektů jejich studenty, ale též odlovit své spolužáky a optat se na podrobnosti. Pokud byste měli ještě jakékoli dotazy k projektům specializace DOS, jež nabízí K612 – Ústav dopravních systémů, budeme na Vaše otázky připravení odpovídat v ÚT 14. listopadu 2023, v 16.30 hod v učebně B005 po skončení přednášky 12MDE.

Šťastnou ruku při volbě projektu Vám přeje a s těmi, co si vyberou DOS, se na další setkávání těší

Ing. Martin Jacura, Ph.D.

Vedoucí ústavu

UVODNÍK ZS 2023/24

UVODNÍK ZS 2023/24

Milé studentky, milí studenti, kolegyně a kolegové,

čas oponou trhnul a léto, popravdě stejně překvapivě a rychle jako každý rok, se mění v nový akademický rok. Vítáme naše prváky bakaláře, z nichž někteří téměř doslova přestoupili ze svých lodí na UZLU do budov fakulty a studijní skupiny 1-34, 1-35, 1-36 jsme na přednášce 12ZYDI – Základy dopravního inženýrství měli dokonce tu čest uvítat na fakultě jako první. Zdravíme pochopitelně i studentky a studenty vyšších ročníků: s druháky bakaláři se pravidelně budou setkávat kolegyně a kolegové „od silnic“ na předmětech 12MDE a 12PPOK, třeťáci bakaláři s námi proniknou do tajů železničního provozu a na oboru DOS, byl-li náš předmět v alternaci vybrán, nabízíme Dopravní průzkumy a simulace, Posuzování dopravních staveb a Městskou kolejovou dopravu. A 12IKD, 12TKVP, 12DAZP, 12IDOS, 12VRZ a 12TEAP, toť již tradiční nabídka pro magisterské studium.  

Jsme připraveni nejen na předávání vědomostí ve všech předmětech, ale těšíme se též na Vaše připomínky, podněty. Máte-li pocit, že se „kola točí jinak“, než jste právě na výuce zaslechli, nebojte se říci nahlas svůj názor a vyvolat tak odbornou debatu, která bude přínosná a poučná pro všechny zúčastněné strany. Stejně tak při setkávání na schůzkách projektů se těšíme na odborné diskuse, místní šetření a Vaše postupy na skupinových úkolech i závěrečných pracích.

Máme před sebou 14 společných týdnů – dovolte mi, studentky a studenti, kolegyně a kolegové, popřát Vám do ZS 2023/24 mnoho štěstí, zdraví, spokojenosti a vzájemného respektu. Věřím, že se nám společně podaří naplnit přednášky, cvičení a projektové schůzky nejen odborným výkladem, ale též příjemnou atmosférou, dobrou náladou a  pohodu, kdy budeme z výuky odcházet s pocitem: Těšíme se na příští setkání!

Ing. Martin Jacura, Ph.D.

Vedoucí ústavu K612

Noví bakaláři u státních závěrečných zkoušek v září 2023

Noví bakaláři u státních závěrečných zkoušek v září 2023

Státnice pro bakaláře se na ústavu dopravních systémů konaly v pěti zářijových termínech. V úterý 5. 9. a v pátek 8. 9. zasedala silniční komise pro 13 studentů, ve středu 6. 9. a ve čtvrtek 7. 9. se sešla železniční komise také pro 13 studentů a smíšená komise zakončila státnice v úterý 12. 9. pro 3 studenty v Děčíně. Našim studentům upřímně gratulujeme ke zdárnému složení státní závěrečné zkoušky a přejeme jim, aby i další jejich životní kroky byly takto úspěšné!

Čti dál

Státnice na K612 v červnu 2023

Státnice na K612 v červnu 2023

V červnu 2023 skládalo na ústavu K612 státní závěrečné zkoušky celkem 22 studentů a studentek. Během čtyř dnů zasedaly dvě komise (železniční a silniční) a všichni studenti uspěli s velmi pěknými výsledky. Bylo navrženo jedenáct ocenění diplomových prací Cenou děkana a dvě práce byly navrženy na Cenu prof. Vlčka. Všem našim absolventkám a absolventům gratulujeme!

Čti dál

MEPS 2023 ve Frýdku-Místku

Po roční pauze se znovu uspořádal mezinárodní seminář MEPS, tentokrát ve Frýdku-Místku. Studenti byli jako vždy rozděleni do několika mezinárodních skupin a byli přiděleni na řešení problematiky města Frýdek-Místek. Mezi nejzávažnější problémy, které bylo potřeba ve městě řešit bylo parkování a reorganizace linek MHD. Se všemi úkoly si studenti poradili na výbornou a načerpali také mnoho zkušeností od zahraničních kolegů z Maďarska a Francie

Pravidelné školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací

Pravidelné školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací

Ve dnech 25. – 26. května 2023 proběhlo na akreditovaném školicím středisku ČVUT FD v prostorách ústavu K612 pravidelné školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací, které musí všichni auditoři podle vyhlášky č. 317/2011Sb. absolvovat každé tři roky. Přednášky vedli zkušení školitelé jak z fakulty, tak zejména z praxe, proškolením prošlo 19 auditorů bezpečnosti.