MEPS 2023 ve Frýdku-Místku

Po roční pauze se znovu uspořádal mezinárodní seminář MEPS, tentokrát ve Frýdku-Místku. Studenti byli jako vždy rozděleni do několika mezinárodních skupin a byli přiděleni na řešení problematiky města Frýdek-Místek. Mezi nejzávažnější problémy, které bylo potřeba ve městě řešit bylo parkování a reorganizace linek MHD. Se všemi úkoly si studenti poradili na výbornou a načerpali také mnoho zkušeností od zahraničních kolegů z Maďarska a Francie

Pravidelné školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací

Pravidelné školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací

Ve dnech 25. – 26. května 2023 proběhlo na akreditovaném školicím středisku ČVUT FD v prostorách ústavu K612 pravidelné školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací, které musí všichni auditoři podle vyhlášky č. 317/2011Sb. absolvovat každé tři roky. Přednášky vedli zkušení školitelé jak z fakulty, tak zejména z praxe, proškolením prošlo 19 auditorů bezpečnosti.

Mezinárodní Workshop “Praha 2023”

Mezinárodní Workshop “Praha 2023”

Ve dnech 3.4.2023 až 7.4.2023 proběhl mezinárodní workshop ve spolupráci CY Cergy Paris University mezi našimi studenty a studenty z Francie. Jedná se o jednou z mnoha zahraničních spoluprací jako je například tradiční MEPS. Studenti byli rozděleni do skupin a vrhli se na jednotlivé úlohy pod dohledem vyučujících. Doufáme, že tato spolupráce bude nadále pokračovat a studenti, tak budou získávat větší rozhled i ze zahraničí

ULOHA  A – okolí metra Ládví 

Průvodce úlohy: Ing. Tomas Padělek, Ph.D.
Studenti FRA: ALAOUI Mohamed-Ali, VIATOR Kévin, DURAND Bastien, CHARLES Benji
Student CZE: Bc. Jaromir Urban

ULOHA B   – Veleslavín

Průvodkyně místem úlohy: Veronika Zapletalova Studenti FRA: BEHANZIN (LACROIX) Ahouefa, GÉROUX Guillaume, GONOD Alexis, GANNOUN François
Student CZE: Joshua Jones


ULOHA C – Vysočanské náměstí 

Průvodce místem úlohy: Ing. Richard Železný, Ph.D.
Studenti FRA: LEFEBVRE Teddy, OUBIH Hassan, MAHDI Belkacem, JOSEPH Wilson, COCQUEREZ Elliot
Student CZE: Forst Antonín 

ULOHA D   – náměstí na křížení ulic Olšanská a Jana Želivského 

Průvodce úlohy: Ing. arch. Lukas Soukup
Studenti FRA: BEN MAHMOUD Mehdi, SILVANI Malo, MOISSERON Antonin, MFONKEU Adrien

ULOHA E – Podbaba 

Průvodce místem úlohy: Ing. Roman Dostal
Studenti FRA: BESSON Florian, LAHLALI (HERRERO) Nawal, DUCOS Lucille, SACKO (BA) Fatoumata

student CZE: Ing. Aneta Matyskova

Úvodní slovo vedoucího k612 k letnímu semestru 2022/2023

Úvodní slovo vedoucího k612 k letnímu semestru 2022/2023

Milé studentky, milí studenti, kolegyně, kolegové,

zkouškové období neúprosně končí a letní semestr již doslova klepe na brány fakulty. Již příští týden se opět budeme moci setkávat při výuce, na schůzkách projektů, během místních šetření nebo na neformálních diskusích uvnitř i vně fakulty. Na prváky bakaláře se těší skupina vyučujících předmětu Železniční tratě a stanice, jež se vynasnaží Vás zasvětit do tajů i nástrah návrhů infrastruktury drah. V třetím ročníku bakalářského studia se v povinných, kde dominují předměty Organizace a řízení MHD a Provoz a projektování místních komunikací, i povinně volitelných předmětech zaměříme na dokončení spektra znalostí tak, aby naši třeťáci dokončili bakalářské práce a úspěšně obstáli u SZZ. V magisterském studiu se s Vámi budeme setkávat především nad Bezpečnostním auditem, Dopravně inženýrskými objekty a ve spolupráci s IPR vyučovaným předmětem Udržitelná mobilita a územní plánování.

Možná to tak vypadá, ale na naše druháky bakaláře jsme v úvodníku nezapomněli, ba naopak. Jste první, kteří okusí nově akreditovanou specializaci DOS, v níž oproti předchozímu studijnímu plánu došlo k několika změnám – my věříme, že jednoznačně k lepšímu. Jde především o upravovanou strukturu povinně volitelných předmětů a výrazné rozšíření předmětů v alternaci, jež by měla umožnit prohloubení znalostí v jednotlivých „větvích“ DOSí specializace. Vážíme si vašeho zájmu o studium DOSu, a protože bychom byli rádi, aby se naplnila Vaše očekávání, zveme Vás na informační schůzku ke studiu specializace DOS, určenou právě pro 2. Bc. Setkání s předsedou Rady studijní specializace se koná v ÚT 21. 2. 2023, od 16.45 hod. v A320 (místo 12PUSS). Budeme rádi, když přijdete všichni.

Studentky, studenti, kolegyně, kolegové, přátelé a kamarádi, jménem K612 Vám přeji úspěšný vstup do letního semestru a co nejvíce příjemných zážitků v jeho průběhu. A jelikož dobrá nálada vzniká v důsledku dobrých zpráv, nechť Vás každý den potká aspoň jedna dobrá zpráva.

Ing. MJ, Ph.D.

Školení ABPK

Školení ABPK

Ústav dopravních systémů, který je školícím střediskem pro školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací, pořádal ve dnech 26. – 27. 10., 3. 11. a 24. – 25. 11. 2022 školení nových auditorů bezpečnosti pozemních komunikací. V závěru školení představilo všech 10 adeptů své zpracované bezpečnostní audity a inspekce a získalo osvědčení o absolvování školení, k získání oprávnění auditora je nyní ještě čeká zkouška na Ministerstvu dopravy. Všem přejeme hodně úspěchů.