Státnice na K612 v červnu 2023

V červnu 2023 skládalo na ústavu K612 státní závěrečné zkoušky celkem 22 studentů a studentek. Během čtyř dnů zasedaly dvě komise (železniční a silniční) a všichni studenti uspěli s velmi pěknými výsledky. Bylo navrženo jedenáct ocenění diplomových prací Cenou děkana a dvě práce byly navrženy na Cenu prof. Vlčka. Všem našim absolventkám a absolventům gratulujeme!

SZZ u komise pro železniční infrastrukturu a provoz (14. a 15.6.2023) složila jedna studentka a deset studentů. Práce se zabývaly problematikou zvyšování traťové rychlosti, navržení nových alternativních železničních spojení, optimalizacemi železničních tratí a rekonstrukcemi železničních stanic. Stranou nezůstala ani problematika alternativních pohonů v železniční dopravě a jejich vazby na infrastrukturu. Oblast veřejné hromadné dopravy byla zastoupena koncepcemi dopravní obsluhy konkrétní oblasti a rozvojem linek metra v Praze. Potěšující byla vysoká úroveň závěrečných prací i znalostí studentů. Dva své studium zakončili s červeným diplomem, pět prací komise pro nadstandardní kvalitu zpracování doporučuje k ocenění panu děkanovi a jedna práce byla navržena na cenu prof. Vlčka.

Absolventi 14. června 2023
Absolventi 15. června 2023

SZZ u komise pro teorii provozu a konstrukce pozemních komunikací (20. a 22.6.2023) složilo šest studentek a pět studentů. Práce se zabývaly problematikou bezpečnosti dopravy a využití mobilního laserového skenování a skidometru, hodnocení kvality provozu VHD a modelováním pohybu autobusů na komunikační síti, návrhy zklidnění dopravy, dopravy v klidu a návrhem obchvatu. Úroveň závěrečných prací i znalostí studentů byla výborná. Pět diplomantů zakončilo s červeným diplomem, šest prací komise pro nadstandardní kvalitu zpracování doporučuje k ocenění panu děkanovi a jedna práce byla navržena na cenu prof. Vlčka.

Absolventi 20. června 2023
Absolventi 22. června 2023