školení ABPK

Ústav dopravní systémů je školícím střediskem pro školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací akreditované Ministerstvem dopravy ČR, které pořádá školení pro nové auditory bezpečnosti pozemních komunikací i povinná pravidelná školení stávajících auditorů bezpečnosti pozemních komunikací.


Školení nových auditorů bezpečnosti pozemních komunikací

Školení má rozsah 40 hodin a skládá se ze tří dnů teoretických přednášek a dvou dnů praktických cvičení. Školení je zaměřeno na teorii nehodovosti a bezpečnost silničního provozu, utváření komunikací bezpečných pro účastníky silničního provozu a právní a technické normy upravující bezpečnost silničního provozu a provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací.

Absolvování tohoto školení je jednou z podmínek prokázání odborné způsobilosti dle §18i odst. 3 zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění pro obdržení povolení k výkonu auditora bezpečnosti pozemních komunikací od Ministerstva dopravy ČR.

Pravidelné školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací

Školení je zaměřeno na prohlubování zejména praktických znalostí z bezpečnosti silničního provozu a provádění auditu a inspekce bezpečnosti pozemních komunikací a také seznamuje posluchače s aktuálním pojetím nových právních a technických norem upravující bezpečnost silničního provozu.

Pravidelná školení slouží k prodloužení platnosti povolení k výkonu činnosti dle § 18j odst. 4 zákona13/1997 Sb. v platném znění pro stávající činné auditory bezpečnosti pozemních komunikací.


Termíny připravovaných školení:
pravidelné školení ABPK
30. 9. – 1. 10. 2020


školení pro nových auditorů
30.9. – 2.10.2020 a 5. – 6.11.2020

Pro více informací i přihlášení na školení prosím kontaktujte administrátora školení Ing. Tomáše Padělka, Ph.D.: padeltom@fd.cvut.cz


Kolik školení stojí?

Pětidenní školení nových auditorů bezpečnosti pozemních komunikací stojí 22 000 Kč včetně DPH.

Pravidelné školení stávajících auditorů bezpečnosti pozemních komunikací stojí 9 000 Kč včetně DPH.

Cena vždy zahrnuje kompletní školení, včetně občerstvení a sborníku.

Kde školení probíhají?

Školení probíhají v sídle Ústavu dopravních systémů,v areálu ČVUT FD “Horská”, budova A, 4. patro.

ČVUT v Praze Fakulta dopravní
Ústav dopravních systémů
Horská 3
128 03 Praha 2Kontakty

doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D.
hlavní garant školení na ČVUT FD | kocourek@fd.cvut.cz

Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.
kocarkova@fd.cvut.cz

Ing. Tomáš Padělek, Ph.D.
administrátor školení | padeltom@fd.cvut.cz

Přehled termínů již realizovaných školení
  • 24. – 26. dubna 2013 a 13. – 14. června 2013
  • 1. – 3. října 2014 a 13. – 14. listopadu 2014
  • 4. – 6. listopadu a 3. – 4. prosince 2015
  • 2. – 4. listopadu a 1. – 2. prosince 2016
  • 1. – 2. června 2017
  • 4. – 5. října 2017 a 2. – 3. listopadu 2017
  • 24. – 26. října 2018 a 29. – 30. listopadu 2018
  • 7. – 8. února 2019
  • 30. října – 1. listopadu 2019 a 5. – 6. prosince 2019