školení ABPK

Školení a pravidelné školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací

Ve dnech 24. – 26. října a 29. – 30. listopadu 2018 uspořádal Ústav dopravních systémů již VI. školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací. Absolvování tohoto školení je jednou z podmínek prokázání odborné způsobilosti dle §18i odst. 3 zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění pro obdržení povolení k výkonu auditora bezpečnosti pozemních komunikací od Ministerstva dopravy ČR. Školení má rozsah 40 hodin a skládá se ze tří dnů teoretických přednášek a dvou dnů praktických cvičení. Školení je zaměřeno na teorii nehodovosti a bezpečnost silničního provozu, utváření komunikací bezpečných pro účastníky silničního provozu a právní a technické normy upravující bezpečnost silničního provozu a provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací.

Současně ve dnech 24. – 25. října 2018 se na ústavu dopravních systémů uskutečnilo pravidelné školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací k prodloužení platnosti povolení k výkonu činnosti dle § 18j odst. 4 zákona13/1997 Sb. v platném znění pro stávající činné auditory bezpečnosti pozemních komunikací. Školení je zaměřeno na prohlubování zejména praktických znalostí z bezpečnosti silničního provozu a provádění auditu a inspekce bezpečnosti pozemních komunikací a také seznamuje posluchače s aktuálním pojetím nových právních a technických norem upravující bezpečnost silničního provozu.

 

Připravovaná školení:
7.-8.2.2019
pravidelné školení auditorů bezpečnosti PK

harmonogram školení 7.-8.2.2019

V případě zájmu prosím kontaktujte administrátora školení Ing. Tomáše Padělka, Ph.D. (padeltom@fd.cvut.cz)

Ceny školení

Školení nových auditorů:

  • 22 000 Kč včetně DPH (zahrnuje mj. občerstvení a sborník)

Pravidelné školení stávajících auditorů:

  • 9 000 Kč včetně DPH (zahrnuje mj. občerstvení a sborník)

Kontakty

doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D.
 kocourek@fd.cvut.cz
hlavní garant školení na ČVUT FD

Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.
kocarkova@fd.cvut.cz

Uskutečněná školení a pravidelná školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací

  • 24. – 26. dubna 2013 a 13. – 14. června 2013
  • 1. – 3. října 2014 a 13. – 14. listopadu 2014
  • 4. – 6. listopadu a 3. – 4. prosince 2015
  • 2. – 4. listopadu a 1. – 2. prosince 2016
  • 1. – 2. června 2017, 4. – 5. října 2017 a 2. – 3. 11. 2017