školení ABPK

Katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování je školícím střediskem pro školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací akreditované Ministerstvem dopravy ČR, které pořádá školení pro nové auditory bezpečnosti pozemních komunikací i povinná pravidelná školení stávajících auditorů bezpečnosti pozemních komunikací.


Školení nových auditorů bezpečnosti pozemních komunikací

Školení má rozsah 40 hodin a skládá se ze tří dnů teoretických přednášek a dvou dnů praktických cvičení. Školení je zaměřeno na teorii nehodovosti a bezpečnost silničního provozu, utváření komunikací bezpečných pro účastníky silničního provozu a právní a technické normy upravující bezpečnost silničního provozu a provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací.

Absolvování tohoto školení je jednou z podmínek prokázání odborné způsobilosti dle §18i odst. 3 zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění pro obdržení povolení k výkonu auditora bezpečnosti pozemních komunikací od Ministerstva dopravy ČR.

Pravidelné školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací

Školení je zaměřeno na prohlubování zejména praktických znalostí z bezpečnosti silničního provozu a provádění auditu a inspekce bezpečnosti pozemních komunikací a také seznamuje posluchače s aktuálním pojetím nových právních a technických norem upravující bezpečnost silničního provozu.

Pravidelná školení slouží k prodloužení platnosti povolení k výkonu činnosti dle § 18j odst. 4 zákona13/1997 Sb. v platném znění pro stávající činné auditory bezpečnosti pozemních komunikací.


Termíny připravovaných školení:

školení pro nové auditory se bude konat
v termínech 16. – 18. října 2024 a 21. – 22. listopadu 2024 (místo bude upřesněno)

pravidelné školení ABPK se bude konat 16. – 17. října 2024 (místo bude upřesněno)

Pro více informací i přihlášení na školení prosím kontaktujte administrátora školení Ing. Tomáše Padělka, Ph.D.: padeltom@fd.cvut.cz


Kolik školení stojí?

Pětidenní školení nových auditorů bezpečnosti pozemních komunikací stojí 22 000 Kč včetně DPH.

Pravidelné školení stávajících auditorů bezpečnosti pozemních komunikací stojí 9 000 Kč včetně DPH.

Cena vždy zahrnuje kompletní školení, včetně občerstvení a sborníku.

Kde školení probíhají?

Školení nově probíhají
v budově CIIRC v areálu ČVUT v Dejvicích.

ČVUT v Praze Fakulta dopravní
Ústav dopravních systémů
Horská 3
128 03 Praha 2Kontakty

doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D.
hlavní garant školení na ČVUT FD | kocourek@fd.cvut.cz

Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.
kocarkova@fd.cvut.cz

Ing. Tomáš Padělek, Ph.D.
administrátor školení | padeltom@fd.cvut.cz

Přehled termínů již realizovaných školení
 • 24. – 26. dubna 2013 a 13. – 14. června 2013
 • 1. – 3. října 2014 a 13. – 14. listopadu 2014
 • 4. – 6. listopadu a 3. – 4. prosince 2015
 • 2. – 4. listopadu a 1. – 2. prosince 2016
 • 1. – 2. června 2017
 • 4. – 5. října 2017 a 2. – 3. listopadu 2017
 • 24. – 26. října 2018 a 29. – 30. listopadu 2018
 • 7. – 8. února 2019
 • 30. října – 1. listopadu 2019 a 5. – 6. prosince 2019
 • 28. – 29. května 2020
 • 30. září – 1. října 2020
 • 30. září – 2. října 2020 a 5. – 6. listopadu 2020
 • 20. – 22. října 2021 a 25. – 26. listopadu 2021
 • 26. – 27. října 2022
 • 26. – 27. října, 3. listopadu a 24. – 25. listopadu 2022
 • 25. – 26. května 2023