vědecko-výzkumné projekty a výstupy

Aktuálně řešení vědecko-výzkumné projekty
Významné publikace a vědecko-výzkumné projekty
Standard zastávek PID

moderní “design-manuál” pro oblast zastávek, stanic a přestupních bodů veřejné dopravy

Zásady pro navrhování a zřizování preferenčních opatření pro autobusy a trolejbusy VHD

metodika pro zřizování preferenčních opatření pro BUS v podmínkách ČR