International Czech-French Workshop on Public Transport and Urban Design Interactions

International Czech-French Workshop on Public Transport and Urban Design Interactions

Mezinárodní česko-francouzský workshop na téma vztahů mezi hromadnou dopravou a tvorbou veřejného prostoru

Tento nový workshop vzniká na pozvání zástupců Fakulty dopravní a Fakulty architektury ČVUT a jejich nápadu zaangažovat diplomní studenty institutu CY Transport – CY Cergy Paris Université v rámci jejich pravidelné týdenní exkurze do Prahy a nabídnout jim tak hlubší ponoření do pražské reality a bližší kontakt se zdejšími studenty. Na začátku workshopu jsou studenti z těchto tří škol rozděleni do cca 5-ti členných smíšených skupin a dostanou formou prezentace zástupců Institutu plánování a rozvoje (IPR) zadání k práci na konkrétních úlohách. Tyto úlohy jsou zaměřeny na zlepšení podmínek provozu hromadné, pěší a cyklistické dopravy a současně celkovou rekultivaci veřejného prostoru ve vybraných lokalitách v okolí významných přestupních uzlů a stanic pražské MHD, které má IPR v tomto směru vytipovány ve svém strategickém plánu. První den proběhne také návštěva terénů podle jednotlivých skupin, v průběhu pracovního týdne pak studenti mohou využívat konzultací přítomných vyučujících ze všech tří pořádajících škol a dalších expertů. Na závěr workshopu se konají prezentace výsledků práce jednotlivých skupin a návazné diskuze před zástupci IPRu příp. i širší veřejností. Nejen kulturní pestrost, ale i různorodost profilů studentů v jednotlivých skupinách – dopravní inženýrství u FD ČVUT, architektura a urbanismus u FA ČVUT a koncepce dopravních sítí, příp. management dopravy u CY Transport – CY Cergy Paris Université – dovolují velmi cenné, jedinečné protnutí úhlů pohledu příslušných těmto různým, vzájemně však zcela se doplňujícím disciplínám.

Vítání letního semestru 2023/2024

Vítání letního semestru 2023/2024

Vážené studentky, vážení studenti, kolegyně, kolegové,

vítejte na prahu letního semestru akademického roku 2023/24. Máme pro Vás několik novinek. Ve třetím ročníku bakalářské studijní specializace DOS se setkáte s nově uspořádaným předmětem 12VHD – Veřejná hromadná doprava, do jehož výuky se zapojí i kolegové z Katedry chytrých měst a regionů i z Katedry dopravní telematiky. V jeho náplni se snažíme zrcadlit připomínky z minulého ak. roku k výuce veřejné dopravy a duplicitám ve výkladu, zároveň jeho prostřednictvím dojde k utužení spolupráce s výše zmíněnými katedrami. Jak se nám vše povede, to budete moci zhodnotit právě a jen Vy, naši třeťáci. Dále nově nabízíme v rámci PVP-B předmět 12Y1KP – Komunikace a propagace dopravních projektů, jejž povede odborník na slovo vzatý, pan kolega Ing. Ondřej Kubala. V ostatních předmětech žádné zásadní změny neplánujeme, budeme se „jen“ snažit držet krok s dobou a obohacovat výuku o aktuální trendy a poznání v problematice. Rádi bychom, doslova „po letech“, navázali na oblíbenou Zónu sdílení pořádanou v pražském CAMPu ve spolupráci s IPRem, termín uskutečnění je prozatím v jednání. Stejně tak připravujeme zajímavé exkurze, o jejichž termínech budete prostřednictvím vedoucích projektů, nebo vyučujících odborných předmětů, včas informováni.

Patrně jste si všimli v předchozím textu důsledného užívání slova katedra, místo (pro Vás doposud běžného) označení ústav. Změna označení jednotlivých pracovišť jako katedry je součást probíhajících organizačních změn na fakultě. Svou „dvanáctku“ tak již nyní nenajdete pod označením Ústav dopravních systémů, ale od 1. ledna 2024 jako Katedru dopravního inženýrství a dopravního plánování. Nový název je zanesený ve všech systémech a postupně se objevuje i na tištěných materiálech, prezentacích a orientačních systémech. Nemusíte se bát jakéhokoli negativního dopadu – dobře známý team K612 je tu stále pro Vás a bude se snažit Vás nejen zasvěcovat do odborné problematiky, ale být Vám i pomocníkem, ocitnete-li se během studia v jakýchkoliv nesnázích.

Máme před sebou dalších 14 společných týdnů – dovolte mi, studentky a studenti, kolegyně a kolegové, popřát Vám do LS 2023/24 mnoho štěstí, zdraví, spokojenosti a výuková setkání plná vzájemného respektu i plodné odborné diskuse.

Ing. Martin Jacura, Ph.D.

vedoucí K612

Výběrové řízení do projektu 2023

Výběrové řízení do projektu 2023

Vážené studentky, vážení studenti 2. ročníku bakalářského studijního programu,

nacházíte se před jedním z nejzásadnějších rozhodnutí, která budete během svého studia muset učinit. Tím je volba specializace a projektu, nebo opačně. Prosím Vás, abyste tomuto aktu věnovali náležitou pozornost, ovlivní totiž vaše studium přinejmenším na další 3 semestry, zpravidla však až do konce Vašeho magisterkého studia. Nejdříve doporučuji se zaměřit na studijní plány nabízených specializací a zamyslet se, čemu byste se rádi po absolvování fakulty věnovali, co Vás láká, baví, případně z opačného pohledu „co rozhodně dělat nikdy nechcete“. Následně je ku prospěchu prostudovat si obsahové náplně jednotlivých projektů a u těch, co vás zaujmou, si zjistit další podrobnosti. Kde nejlépe? Pochopitelně u Vašich starších spolužáků, kteří Vám nejobjektivněji prozradí, jak který projekt funguje, co se na něm skutečně dělá, jaká je v něm atmosféra z pohledu odborného i mezilidských vztahů. Jedinečnou příležitost máte již zítra (pátek 10. listopadu 2023), od 8 hod, na studentské konferenci projektů, kde si můžete vychutnat nejen představení projektů jejich studenty, ale též odlovit své spolužáky a optat se na podrobnosti. Pokud byste měli ještě jakékoli dotazy k projektům specializace DOS, jež nabízí K612 – Ústav dopravních systémů, budeme na Vaše otázky připravení odpovídat v ÚT 14. listopadu 2023, v 16.30 hod v učebně B005 po skončení přednášky 12MDE.

Šťastnou ruku při volbě projektu Vám přeje a s těmi, co si vyberou DOS, se na další setkávání těší

Ing. Martin Jacura, Ph.D.

Vedoucí ústavu

UVODNÍK ZS 2023/24

UVODNÍK ZS 2023/24

Milé studentky, milí studenti, kolegyně a kolegové,

čas oponou trhnul a léto, popravdě stejně překvapivě a rychle jako každý rok, se mění v nový akademický rok. Vítáme naše prváky bakaláře, z nichž někteří téměř doslova přestoupili ze svých lodí na UZLU do budov fakulty a studijní skupiny 1-34, 1-35, 1-36 jsme na přednášce 12ZYDI – Základy dopravního inženýrství měli dokonce tu čest uvítat na fakultě jako první. Zdravíme pochopitelně i studentky a studenty vyšších ročníků: s druháky bakaláři se pravidelně budou setkávat kolegyně a kolegové „od silnic“ na předmětech 12MDE a 12PPOK, třeťáci bakaláři s námi proniknou do tajů železničního provozu a na oboru DOS, byl-li náš předmět v alternaci vybrán, nabízíme Dopravní průzkumy a simulace, Posuzování dopravních staveb a Městskou kolejovou dopravu. A 12IKD, 12TKVP, 12DAZP, 12IDOS, 12VRZ a 12TEAP, toť již tradiční nabídka pro magisterské studium.  

Jsme připraveni nejen na předávání vědomostí ve všech předmětech, ale těšíme se též na Vaše připomínky, podněty. Máte-li pocit, že se „kola točí jinak“, než jste právě na výuce zaslechli, nebojte se říci nahlas svůj názor a vyvolat tak odbornou debatu, která bude přínosná a poučná pro všechny zúčastněné strany. Stejně tak při setkávání na schůzkách projektů se těšíme na odborné diskuse, místní šetření a Vaše postupy na skupinových úkolech i závěrečných pracích.

Máme před sebou 14 společných týdnů – dovolte mi, studentky a studenti, kolegyně a kolegové, popřát Vám do ZS 2023/24 mnoho štěstí, zdraví, spokojenosti a vzájemného respektu. Věřím, že se nám společně podaří naplnit přednášky, cvičení a projektové schůzky nejen odborným výkladem, ale též příjemnou atmosférou, dobrou náladou a  pohodu, kdy budeme z výuky odcházet s pocitem: Těšíme se na příští setkání!

Ing. Martin Jacura, Ph.D.

Vedoucí ústavu K612

MEPS 2023 ve Frýdku-Místku

Po roční pauze se znovu uspořádal mezinárodní seminář MEPS, tentokrát ve Frýdku-Místku. Studenti byli jako vždy rozděleni do několika mezinárodních skupin a byli přiděleni na řešení problematiky města Frýdek-Místek. Mezi nejzávažnější problémy, které bylo potřeba ve městě řešit bylo parkování a reorganizace linek MHD. Se všemi úkoly si studenti poradili na výbornou a načerpali také mnoho zkušeností od zahraničních kolegů z Maďarska a Francie