Výběrové řízení do projektu 2023

Výběrové řízení do projektu 2023

Vážené studentky, vážení studenti 2. ročníku bakalářského studijního programu,

nacházíte se před jedním z nejzásadnějších rozhodnutí, která budete během svého studia muset učinit. Tím je volba specializace a projektu, nebo opačně. Prosím Vás, abyste tomuto aktu věnovali náležitou pozornost, ovlivní totiž vaše studium přinejmenším na další 3 semestry, zpravidla však až do konce Vašeho magisterkého studia. Nejdříve doporučuji se zaměřit na studijní plány nabízených specializací a zamyslet se, čemu byste se rádi po absolvování fakulty věnovali, co Vás láká, baví, případně z opačného pohledu „co rozhodně dělat nikdy nechcete“. Následně je ku prospěchu prostudovat si obsahové náplně jednotlivých projektů a u těch, co vás zaujmou, si zjistit další podrobnosti. Kde nejlépe? Pochopitelně u Vašich starších spolužáků, kteří Vám nejobjektivněji prozradí, jak který projekt funguje, co se na něm skutečně dělá, jaká je v něm atmosféra z pohledu odborného i mezilidských vztahů. Jedinečnou příležitost máte již zítra (pátek 10. listopadu 2023), od 8 hod, na studentské konferenci projektů, kde si můžete vychutnat nejen představení projektů jejich studenty, ale též odlovit své spolužáky a optat se na podrobnosti. Pokud byste měli ještě jakékoli dotazy k projektům specializace DOS, jež nabízí K612 – Ústav dopravních systémů, budeme na Vaše otázky připravení odpovídat v ÚT 14. listopadu 2023, v 16.30 hod v učebně B005 po skončení přednášky 12MDE.

Šťastnou ruku při volbě projektu Vám přeje a s těmi, co si vyberou DOS, se na další setkávání těší

Ing. Martin Jacura, Ph.D.

Vedoucí ústavu

UVODNÍK ZS 2023/24

UVODNÍK ZS 2023/24

Milé studentky, milí studenti, kolegyně a kolegové,

čas oponou trhnul a léto, popravdě stejně překvapivě a rychle jako každý rok, se mění v nový akademický rok. Vítáme naše prváky bakaláře, z nichž někteří téměř doslova přestoupili ze svých lodí na UZLU do budov fakulty a studijní skupiny 1-34, 1-35, 1-36 jsme na přednášce 12ZYDI – Základy dopravního inženýrství měli dokonce tu čest uvítat na fakultě jako první. Zdravíme pochopitelně i studentky a studenty vyšších ročníků: s druháky bakaláři se pravidelně budou setkávat kolegyně a kolegové „od silnic“ na předmětech 12MDE a 12PPOK, třeťáci bakaláři s námi proniknou do tajů železničního provozu a na oboru DOS, byl-li náš předmět v alternaci vybrán, nabízíme Dopravní průzkumy a simulace, Posuzování dopravních staveb a Městskou kolejovou dopravu. A 12IKD, 12TKVP, 12DAZP, 12IDOS, 12VRZ a 12TEAP, toť již tradiční nabídka pro magisterské studium.  

Jsme připraveni nejen na předávání vědomostí ve všech předmětech, ale těšíme se též na Vaše připomínky, podněty. Máte-li pocit, že se „kola točí jinak“, než jste právě na výuce zaslechli, nebojte se říci nahlas svůj názor a vyvolat tak odbornou debatu, která bude přínosná a poučná pro všechny zúčastněné strany. Stejně tak při setkávání na schůzkách projektů se těšíme na odborné diskuse, místní šetření a Vaše postupy na skupinových úkolech i závěrečných pracích.

Máme před sebou 14 společných týdnů – dovolte mi, studentky a studenti, kolegyně a kolegové, popřát Vám do ZS 2023/24 mnoho štěstí, zdraví, spokojenosti a vzájemného respektu. Věřím, že se nám společně podaří naplnit přednášky, cvičení a projektové schůzky nejen odborným výkladem, ale též příjemnou atmosférou, dobrou náladou a  pohodu, kdy budeme z výuky odcházet s pocitem: Těšíme se na příští setkání!

Ing. Martin Jacura, Ph.D.

Vedoucí ústavu K612

MEPS 2023 ve Frýdku-Místku

Po roční pauze se znovu uspořádal mezinárodní seminář MEPS, tentokrát ve Frýdku-Místku. Studenti byli jako vždy rozděleni do několika mezinárodních skupin a byli přiděleni na řešení problematiky města Frýdek-Místek. Mezi nejzávažnější problémy, které bylo potřeba ve městě řešit bylo parkování a reorganizace linek MHD. Se všemi úkoly si studenti poradili na výbornou a načerpali také mnoho zkušeností od zahraničních kolegů z Maďarska a Francie

Mezinárodní Workshop “Praha 2023”

Mezinárodní Workshop “Praha 2023”

Ve dnech 3.4.2023 až 7.4.2023 proběhl mezinárodní workshop ve spolupráci CY Cergy Paris University mezi našimi studenty a studenty z Francie. Jedná se o jednou z mnoha zahraničních spoluprací jako je například tradiční MEPS. Studenti byli rozděleni do skupin a vrhli se na jednotlivé úlohy pod dohledem vyučujících. Doufáme, že tato spolupráce bude nadále pokračovat a studenti, tak budou získávat větší rozhled i ze zahraničí

ULOHA  A – okolí metra Ládví 

Průvodce úlohy: Ing. Tomas Padělek, Ph.D.
Studenti FRA: ALAOUI Mohamed-Ali, VIATOR Kévin, DURAND Bastien, CHARLES Benji
Student CZE: Bc. Jaromir Urban

ULOHA B   – Veleslavín

Průvodkyně místem úlohy: Veronika Zapletalova Studenti FRA: BEHANZIN (LACROIX) Ahouefa, GÉROUX Guillaume, GONOD Alexis, GANNOUN François
Student CZE: Joshua Jones


ULOHA C – Vysočanské náměstí 

Průvodce místem úlohy: Ing. Richard Železný, Ph.D.
Studenti FRA: LEFEBVRE Teddy, OUBIH Hassan, MAHDI Belkacem, JOSEPH Wilson, COCQUEREZ Elliot
Student CZE: Forst Antonín 

ULOHA D   – náměstí na křížení ulic Olšanská a Jana Želivského 

Průvodce úlohy: Ing. arch. Lukas Soukup
Studenti FRA: BEN MAHMOUD Mehdi, SILVANI Malo, MOISSERON Antonin, MFONKEU Adrien

ULOHA E – Podbaba 

Průvodce místem úlohy: Ing. Roman Dostal
Studenti FRA: BESSON Florian, LAHLALI (HERRERO) Nawal, DUCOS Lucille, SACKO (BA) Fatoumata

student CZE: Ing. Aneta Matyskova