Mezinárodní Workshop “Praha 2023”

Mezinárodní Workshop “Praha 2023”

Ve dnech 3.4.2023 až 7.4.2023 proběhl mezinárodní workshop ve spolupráci CY Cergy Paris University mezi našimi studenty a studenty z Francie. Jedná se o jednou z mnoha zahraničních spoluprací jako je například tradiční MEPS. Studenti byli rozděleni do skupin a vrhli se na jednotlivé úlohy pod dohledem vyučujících. Doufáme, že tato spolupráce bude nadále pokračovat a studenti, tak budou získávat větší rozhled i ze zahraničí

ULOHA  A – okolí metra Ládví 

Průvodce úlohy: Ing. Tomas Padělek, Ph.D.
Studenti FRA: ALAOUI Mohamed-Ali, VIATOR Kévin, DURAND Bastien, CHARLES Benji
Student CZE: Bc. Jaromir Urban

ULOHA B   – Veleslavín

Průvodkyně místem úlohy: Veronika Zapletalova Studenti FRA: BEHANZIN (LACROIX) Ahouefa, GÉROUX Guillaume, GONOD Alexis, GANNOUN François
Student CZE: Joshua Jones


ULOHA C – Vysočanské náměstí 

Průvodce místem úlohy: Ing. Richard Železný, Ph.D.
Studenti FRA: LEFEBVRE Teddy, OUBIH Hassan, MAHDI Belkacem, JOSEPH Wilson, COCQUEREZ Elliot
Student CZE: Forst Antonín 

ULOHA D   – náměstí na křížení ulic Olšanská a Jana Želivského 

Průvodce úlohy: Ing. arch. Lukas Soukup
Studenti FRA: BEN MAHMOUD Mehdi, SILVANI Malo, MOISSERON Antonin, MFONKEU Adrien

ULOHA E – Podbaba 

Průvodce místem úlohy: Ing. Roman Dostal
Studenti FRA: BESSON Florian, LAHLALI (HERRERO) Nawal, DUCOS Lucille, SACKO (BA) Fatoumata

student CZE: Ing. Aneta Matyskova

Úvodní slovo vedoucího k612 k letnímu semestru 2022/2023

Úvodní slovo vedoucího k612 k letnímu semestru 2022/2023

Milé studentky, milí studenti, kolegyně, kolegové,

zkouškové období neúprosně končí a letní semestr již doslova klepe na brány fakulty. Již příští týden se opět budeme moci setkávat při výuce, na schůzkách projektů, během místních šetření nebo na neformálních diskusích uvnitř i vně fakulty. Na prváky bakaláře se těší skupina vyučujících předmětu Železniční tratě a stanice, jež se vynasnaží Vás zasvětit do tajů i nástrah návrhů infrastruktury drah. V třetím ročníku bakalářského studia se v povinných, kde dominují předměty Organizace a řízení MHD a Provoz a projektování místních komunikací, i povinně volitelných předmětech zaměříme na dokončení spektra znalostí tak, aby naši třeťáci dokončili bakalářské práce a úspěšně obstáli u SZZ. V magisterském studiu se s Vámi budeme setkávat především nad Bezpečnostním auditem, Dopravně inženýrskými objekty a ve spolupráci s IPR vyučovaným předmětem Udržitelná mobilita a územní plánování.

Možná to tak vypadá, ale na naše druháky bakaláře jsme v úvodníku nezapomněli, ba naopak. Jste první, kteří okusí nově akreditovanou specializaci DOS, v níž oproti předchozímu studijnímu plánu došlo k několika změnám – my věříme, že jednoznačně k lepšímu. Jde především o upravovanou strukturu povinně volitelných předmětů a výrazné rozšíření předmětů v alternaci, jež by měla umožnit prohloubení znalostí v jednotlivých „větvích“ DOSí specializace. Vážíme si vašeho zájmu o studium DOSu, a protože bychom byli rádi, aby se naplnila Vaše očekávání, zveme Vás na informační schůzku ke studiu specializace DOS, určenou právě pro 2. Bc. Setkání s předsedou Rady studijní specializace se koná v ÚT 21. 2. 2023, od 16.45 hod. v A320 (místo 12PUSS). Budeme rádi, když přijdete všichni.

Studentky, studenti, kolegyně, kolegové, přátelé a kamarádi, jménem K612 Vám přeji úspěšný vstup do letního semestru a co nejvíce příjemných zážitků v jeho průběhu. A jelikož dobrá nálada vzniká v důsledku dobrých zpráv, nechť Vás každý den potká aspoň jedna dobrá zpráva.

Ing. MJ, Ph.D.

Pozvánka na přednášku na téma Elektrifikace autobusových linek v Praze

Pozvánka na přednášku na téma Elektrifikace autobusových linek v Praze

Zveme Vás na přednášku

Elektrifikace autobusových linek v Praze.

28.11.2022
13:15
místnost: A136

Mgr. Michala Andeleka z Dopravního podniku hl. m. Prahy bude přednášet na téma: Elektrifikace autobusových linek v Praze. Obsahem bude aktuální stav přípravy (znovu-)zavedení trolejbusových linek v hlavním městě, ale také to, jak se vlastně k tomuto řešení dospělo. Přednášky se mohou účastnit nejen studenti z předmětu IDOS, ale také ostatní zájemci.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Studenti projektu Projektování silnic a dálnic navštívili výstavbu metra D

Studenti projektu Projektování silnic a dálnic navštívili výstavbu metra D

Letos již druhou exkurzi absolvovali studenti projektu Projektování silnic a dálnic. První listopadový pátek navštívili stavbu metra D, která probíhá od letošního jara.

V úvodu byla studentům představena stavba zástupci zhotovitelů, kterými jsou společnosti Hochtief a Subterra. Dále o projektu hovořil i geolog z firmy Pudis, která je jednou z několika firem zajišťujících geologický monitoring. Po úvodním představení stavby se studenti obuli do gumovek a oblečeni do reflexních vest a s baterkou v ruce a pomocí výtahu a jeřábu s košem se přemístili na dno jedné ze štol, odkud pokračovali vyraženým tunelem až na čelbu. Prohlídka samotných tunelů byla doprovázena odborným výkladem. V průběhu pochůzky bylo možné zahlédnout důlní stroje, které se podílejí na stavbě metra. K vidění byly domíchávače, bagry se sbíjecími kladivy či speciální stroje používané k aplikaci stříkaného betonu. Studenti rovněž byli svědky realizace primárního ostění u čelby tunelu, která probíhá tak, že se na zhotovenou ocelovou konstrukci, která je skládá z různých kovových segmentů, nastříká stříkaný beton. V závěru exkurze proběhla krátká diskuse, která se týkala nejen samotné výstavby metra D, ale i obecné problematiky výstavby tunelů.

Tunely jsou raženy novou rakouskou tunelovací metodou, která je ideální do tohoto prostředí vzhledem ke složité geologické situací lokality. Průměrně na této části metra D dělníci vyrazí 15 m tunelu za měsíc. Vzhledem k tomu, že se tento úsek nachází pod hustě zastavěným územím, jsou na stavbě kladena zásadní opatření zaručující bezpečnost. Deformace nadloží jsou monitorovány několikrát denně a odesílány k vyhodnocení. Díky tomu je zajištěna bezpečnost nejen staveb na povrchu, ale i samotné tunely jsou chráněny před případnými mimořádnými událostmi.

První práce na nové trase pražského metra započali již v roce 2019 a to realizací průzkumných štol určených zejména pro geologický průzkum. Na ně v dubnu letošního roku navázala samotná výstavba metra D. V současné době se buduje nesložitější úsek na trase metra D, a to přestupní stanice Pankrác a navazující úsek směrem k Depu Písnice. Realizace této části je plánována na 90 měsíců. Na tento velmi technicky náročný úsek naváží další úseky tak, aby celý úsek z Depa Písnice na Pankrác byl v uveden do provozu v roce 2029. Metro D se tak stane čtvrtou linkou pražského metra, které bude výjimečné tím, že bude obsluhováno vlaky bez strojvedoucího. V budoucnu se plánuje prodloužení linky až na náměstí Míru.