Výběrové řízení do projektu 2023

Výběrové řízení do projektu 2023

Vážené studentky, vážení studenti 2. ročníku bakalářského studijního programu,

nacházíte se před jedním z nejzásadnějších rozhodnutí, která budete během svého studia muset učinit. Tím je volba specializace a projektu, nebo opačně. Prosím Vás, abyste tomuto aktu věnovali náležitou pozornost, ovlivní totiž vaše studium přinejmenším na další 3 semestry, zpravidla však až do konce Vašeho magisterkého studia. Nejdříve doporučuji se zaměřit na studijní plány nabízených specializací a zamyslet se, čemu byste se rádi po absolvování fakulty věnovali, co Vás láká, baví, případně z opačného pohledu „co rozhodně dělat nikdy nechcete“. Následně je ku prospěchu prostudovat si obsahové náplně jednotlivých projektů a u těch, co vás zaujmou, si zjistit další podrobnosti. Kde nejlépe? Pochopitelně u Vašich starších spolužáků, kteří Vám nejobjektivněji prozradí, jak který projekt funguje, co se na něm skutečně dělá, jaká je v něm atmosféra z pohledu odborného i mezilidských vztahů. Jedinečnou příležitost máte již zítra (pátek 10. listopadu 2023), od 8 hod, na studentské konferenci projektů, kde si můžete vychutnat nejen představení projektů jejich studenty, ale též odlovit své spolužáky a optat se na podrobnosti. Pokud byste měli ještě jakékoli dotazy k projektům specializace DOS, jež nabízí K612 – Ústav dopravních systémů, budeme na Vaše otázky připravení odpovídat v ÚT 14. listopadu 2023, v 16.30 hod v učebně B005 po skončení přednášky 12MDE.

Šťastnou ruku při volbě projektu Vám přeje a s těmi, co si vyberou DOS, se na další setkávání těší

Ing. Martin Jacura, Ph.D.

Vedoucí ústavu

UVODNÍK ZS 2023/24

UVODNÍK ZS 2023/24

Milé studentky, milí studenti, kolegyně a kolegové,

čas oponou trhnul a léto, popravdě stejně překvapivě a rychle jako každý rok, se mění v nový akademický rok. Vítáme naše prváky bakaláře, z nichž někteří téměř doslova přestoupili ze svých lodí na UZLU do budov fakulty a studijní skupiny 1-34, 1-35, 1-36 jsme na přednášce 12ZYDI – Základy dopravního inženýrství měli dokonce tu čest uvítat na fakultě jako první. Zdravíme pochopitelně i studentky a studenty vyšších ročníků: s druháky bakaláři se pravidelně budou setkávat kolegyně a kolegové „od silnic“ na předmětech 12MDE a 12PPOK, třeťáci bakaláři s námi proniknou do tajů železničního provozu a na oboru DOS, byl-li náš předmět v alternaci vybrán, nabízíme Dopravní průzkumy a simulace, Posuzování dopravních staveb a Městskou kolejovou dopravu. A 12IKD, 12TKVP, 12DAZP, 12IDOS, 12VRZ a 12TEAP, toť již tradiční nabídka pro magisterské studium.  

Jsme připraveni nejen na předávání vědomostí ve všech předmětech, ale těšíme se též na Vaše připomínky, podněty. Máte-li pocit, že se „kola točí jinak“, než jste právě na výuce zaslechli, nebojte se říci nahlas svůj názor a vyvolat tak odbornou debatu, která bude přínosná a poučná pro všechny zúčastněné strany. Stejně tak při setkávání na schůzkách projektů se těšíme na odborné diskuse, místní šetření a Vaše postupy na skupinových úkolech i závěrečných pracích.

Máme před sebou 14 společných týdnů – dovolte mi, studentky a studenti, kolegyně a kolegové, popřát Vám do ZS 2023/24 mnoho štěstí, zdraví, spokojenosti a vzájemného respektu. Věřím, že se nám společně podaří naplnit přednášky, cvičení a projektové schůzky nejen odborným výkladem, ale též příjemnou atmosférou, dobrou náladou a  pohodu, kdy budeme z výuky odcházet s pocitem: Těšíme se na příští setkání!

Ing. Martin Jacura, Ph.D.

Vedoucí ústavu K612

Mezinárodní Workshop “Praha 2023”

Mezinárodní Workshop “Praha 2023”

Ve dnech 3.4.2023 až 7.4.2023 proběhl mezinárodní workshop ve spolupráci CY Cergy Paris University mezi našimi studenty a studenty z Francie. Jedná se o jednou z mnoha zahraničních spoluprací jako je například tradiční MEPS. Studenti byli rozděleni do skupin a vrhli se na jednotlivé úlohy pod dohledem vyučujících. Doufáme, že tato spolupráce bude nadále pokračovat a studenti, tak budou získávat větší rozhled i ze zahraničí

ULOHA  A – okolí metra Ládví 

Průvodce úlohy: Ing. Tomas Padělek, Ph.D.
Studenti FRA: ALAOUI Mohamed-Ali, VIATOR Kévin, DURAND Bastien, CHARLES Benji
Student CZE: Bc. Jaromir Urban

ULOHA B   – Veleslavín

Průvodkyně místem úlohy: Veronika Zapletalova Studenti FRA: BEHANZIN (LACROIX) Ahouefa, GÉROUX Guillaume, GONOD Alexis, GANNOUN François
Student CZE: Joshua Jones


ULOHA C – Vysočanské náměstí 

Průvodce místem úlohy: Ing. Richard Železný, Ph.D.
Studenti FRA: LEFEBVRE Teddy, OUBIH Hassan, MAHDI Belkacem, JOSEPH Wilson, COCQUEREZ Elliot
Student CZE: Forst Antonín 

ULOHA D   – náměstí na křížení ulic Olšanská a Jana Želivského 

Průvodce úlohy: Ing. arch. Lukas Soukup
Studenti FRA: BEN MAHMOUD Mehdi, SILVANI Malo, MOISSERON Antonin, MFONKEU Adrien

ULOHA E – Podbaba 

Průvodce místem úlohy: Ing. Roman Dostal
Studenti FRA: BESSON Florian, LAHLALI (HERRERO) Nawal, DUCOS Lucille, SACKO (BA) Fatoumata

student CZE: Ing. Aneta Matyskova

Úvodní slovo vedoucího k612 k letnímu semestru 2022/2023

Úvodní slovo vedoucího k612 k letnímu semestru 2022/2023

Milé studentky, milí studenti, kolegyně, kolegové,

zkouškové období neúprosně končí a letní semestr již doslova klepe na brány fakulty. Již příští týden se opět budeme moci setkávat při výuce, na schůzkách projektů, během místních šetření nebo na neformálních diskusích uvnitř i vně fakulty. Na prváky bakaláře se těší skupina vyučujících předmětu Železniční tratě a stanice, jež se vynasnaží Vás zasvětit do tajů i nástrah návrhů infrastruktury drah. V třetím ročníku bakalářského studia se v povinných, kde dominují předměty Organizace a řízení MHD a Provoz a projektování místních komunikací, i povinně volitelných předmětech zaměříme na dokončení spektra znalostí tak, aby naši třeťáci dokončili bakalářské práce a úspěšně obstáli u SZZ. V magisterském studiu se s Vámi budeme setkávat především nad Bezpečnostním auditem, Dopravně inženýrskými objekty a ve spolupráci s IPR vyučovaným předmětem Udržitelná mobilita a územní plánování.

Možná to tak vypadá, ale na naše druháky bakaláře jsme v úvodníku nezapomněli, ba naopak. Jste první, kteří okusí nově akreditovanou specializaci DOS, v níž oproti předchozímu studijnímu plánu došlo k několika změnám – my věříme, že jednoznačně k lepšímu. Jde především o upravovanou strukturu povinně volitelných předmětů a výrazné rozšíření předmětů v alternaci, jež by měla umožnit prohloubení znalostí v jednotlivých „větvích“ DOSí specializace. Vážíme si vašeho zájmu o studium DOSu, a protože bychom byli rádi, aby se naplnila Vaše očekávání, zveme Vás na informační schůzku ke studiu specializace DOS, určenou právě pro 2. Bc. Setkání s předsedou Rady studijní specializace se koná v ÚT 21. 2. 2023, od 16.45 hod. v A320 (místo 12PUSS). Budeme rádi, když přijdete všichni.

Studentky, studenti, kolegyně, kolegové, přátelé a kamarádi, jménem K612 Vám přeji úspěšný vstup do letního semestru a co nejvíce příjemných zážitků v jeho průběhu. A jelikož dobrá nálada vzniká v důsledku dobrých zpráv, nechť Vás každý den potká aspoň jedna dobrá zpráva.

Ing. MJ, Ph.D.