Pozvánka na přednášku na téma Elektrifikace autobusových linek v Praze

Pozvánka na přednášku na téma Elektrifikace autobusových linek v Praze

Zveme Vás na přednášku

Elektrifikace autobusových linek v Praze.

28.11.2022
13:15
místnost: A136

Mgr. Michala Andeleka z Dopravního podniku hl. m. Prahy bude přednášet na téma: Elektrifikace autobusových linek v Praze. Obsahem bude aktuální stav přípravy (znovu-)zavedení trolejbusových linek v hlavním městě, ale také to, jak se vlastně k tomuto řešení dospělo. Přednášky se mohou účastnit nejen studenti z předmětu IDOS, ale také ostatní zájemci.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Studenti projektu Projektování silnic a dálnic navštívili výstavbu metra D

Studenti projektu Projektování silnic a dálnic navštívili výstavbu metra D

Letos již druhou exkurzi absolvovali studenti projektu Projektování silnic a dálnic. První listopadový pátek navštívili stavbu metra D, která probíhá od letošního jara.

V úvodu byla studentům představena stavba zástupci zhotovitelů, kterými jsou společnosti Hochtief a Subterra. Dále o projektu hovořil i geolog z firmy Pudis, která je jednou z několika firem zajišťujících geologický monitoring. Po úvodním představení stavby se studenti obuli do gumovek a oblečeni do reflexních vest a s baterkou v ruce a pomocí výtahu a jeřábu s košem se přemístili na dno jedné ze štol, odkud pokračovali vyraženým tunelem až na čelbu. Prohlídka samotných tunelů byla doprovázena odborným výkladem. V průběhu pochůzky bylo možné zahlédnout důlní stroje, které se podílejí na stavbě metra. K vidění byly domíchávače, bagry se sbíjecími kladivy či speciální stroje používané k aplikaci stříkaného betonu. Studenti rovněž byli svědky realizace primárního ostění u čelby tunelu, která probíhá tak, že se na zhotovenou ocelovou konstrukci, která je skládá z různých kovových segmentů, nastříká stříkaný beton. V závěru exkurze proběhla krátká diskuse, která se týkala nejen samotné výstavby metra D, ale i obecné problematiky výstavby tunelů.

Tunely jsou raženy novou rakouskou tunelovací metodou, která je ideální do tohoto prostředí vzhledem ke složité geologické situací lokality. Průměrně na této části metra D dělníci vyrazí 15 m tunelu za měsíc. Vzhledem k tomu, že se tento úsek nachází pod hustě zastavěným územím, jsou na stavbě kladena zásadní opatření zaručující bezpečnost. Deformace nadloží jsou monitorovány několikrát denně a odesílány k vyhodnocení. Díky tomu je zajištěna bezpečnost nejen staveb na povrchu, ale i samotné tunely jsou chráněny před případnými mimořádnými událostmi.

První práce na nové trase pražského metra započali již v roce 2019 a to realizací průzkumných štol určených zejména pro geologický průzkum. Na ně v dubnu letošního roku navázala samotná výstavba metra D. V současné době se buduje nesložitější úsek na trase metra D, a to přestupní stanice Pankrác a navazující úsek směrem k Depu Písnice. Realizace této části je plánována na 90 měsíců. Na tento velmi technicky náročný úsek naváží další úseky tak, aby celý úsek z Depa Písnice na Pankrác byl v uveden do provozu v roce 2029. Metro D se tak stane čtvrtou linkou pražského metra, které bude výjimečné tím, že bude obsluhováno vlaky bez strojvedoucího. V budoucnu se plánuje prodloužení linky až na náměstí Míru.

Státní závěrečné zkoušky na K612 v září 2021

Státní závěrečné zkoušky na K612 v září 2021

Ústav dopravních systémů K612 pořádal státní závěrečné zkoušky v první polovině září celkem pro 33 studentů u šesti různých komisí. Výsledkem je 8 nových inženýrů a 25 bakalářů. Děkujeme všem členům komise za jejich přínosnou účast v komisi. Novým absolventům přejeme hodně úspěchů v jejich pracovní kariéře, studijní úspěchy v navazujícím magisterském či doktorském studiu.

Čti dál

Zápis povinně volitelných předmětů

Zápis povinně volitelných předmětů

Vážení a milí studenti,

konec semestru je spjatý s některými formalitami pro pokračování ve studiu. Jako každý semestr je v nabídce velké množství povinně volitelných předmětů, ve kterých můžete rozšířit své vědomosti a dozvědět se další zajímavé poznatky nejen z oblasti dopravy. Prosíme tedy, aby jste si v KOSu vybrali předměty, které chcete navštěvovat. Zápis povinně volitelných předmětů se uzavírá 20.8.2021. V případě malého zájmu, se dané předměty nemusí vždy otevřít a po 20.8.2021 bude seznam předmětů menší.

Seznam povinně volitelných předmětů naleznete ZDE: https://www.fd.cvut.cz/studenti/zapis-do-semestru.html