UVODNÍK ZS 2023/24

Milé studentky, milí studenti, kolegyně a kolegové,

čas oponou trhnul a léto, popravdě stejně překvapivě a rychle jako každý rok, se mění v nový akademický rok. Vítáme naše prváky bakaláře, z nichž někteří téměř doslova přestoupili ze svých lodí na UZLU do budov fakulty a studijní skupiny 1-34, 1-35, 1-36 jsme na přednášce 12ZYDI – Základy dopravního inženýrství měli dokonce tu čest uvítat na fakultě jako první. Zdravíme pochopitelně i studentky a studenty vyšších ročníků: s druháky bakaláři se pravidelně budou setkávat kolegyně a kolegové „od silnic“ na předmětech 12MDE a 12PPOK, třeťáci bakaláři s námi proniknou do tajů železničního provozu a na oboru DOS, byl-li náš předmět v alternaci vybrán, nabízíme Dopravní průzkumy a simulace, Posuzování dopravních staveb a Městskou kolejovou dopravu. A 12IKD, 12TKVP, 12DAZP, 12IDOS, 12VRZ a 12TEAP, toť již tradiční nabídka pro magisterské studium.  

Jsme připraveni nejen na předávání vědomostí ve všech předmětech, ale těšíme se též na Vaše připomínky, podněty. Máte-li pocit, že se „kola točí jinak“, než jste právě na výuce zaslechli, nebojte se říci nahlas svůj názor a vyvolat tak odbornou debatu, která bude přínosná a poučná pro všechny zúčastněné strany. Stejně tak při setkávání na schůzkách projektů se těšíme na odborné diskuse, místní šetření a Vaše postupy na skupinových úkolech i závěrečných pracích.

Máme před sebou 14 společných týdnů – dovolte mi, studentky a studenti, kolegyně a kolegové, popřát Vám do ZS 2023/24 mnoho štěstí, zdraví, spokojenosti a vzájemného respektu. Věřím, že se nám společně podaří naplnit přednášky, cvičení a projektové schůzky nejen odborným výkladem, ale též příjemnou atmosférou, dobrou náladou a  pohodu, kdy budeme z výuky odcházet s pocitem: Těšíme se na příští setkání!

Ing. Martin Jacura, Ph.D.

Vedoucí ústavu K612