Noví bakaláři u státních závěrečných zkoušek v září 2023

Státnice pro bakaláře se na ústavu dopravních systémů konaly v pěti zářijových termínech. V úterý 5. 9. a v pátek 8. 9. zasedala silniční komise pro 13 studentů, ve středu 6. 9. a ve čtvrtek 7. 9. se sešla železniční komise také pro 13 studentů a smíšená komise zakončila státnice v úterý 12. 9. pro 3 studenty v Děčíně. Našim studentům upřímně gratulujeme ke zdárnému složení státní závěrečné zkoušky a přejeme jim, aby i další jejich životní kroky byly takto úspěšné!

Ve středu 6. 9. a ve čtvrtek 7. 9. se sešla bakalářská železniční komise, aby vyslechla obhajobu bakalářských prací a vyzkoušela vědomosti třináctky studentů. A toto číslo jim přineslo dostatečnou dávku štěstí, neboť všichni svůj krok k vysokoškolskému vzdělání úspěšně zvládli. Zdařilý průběh státnic podtrhuje výsledek hned devíti studentů, kteří si díky svému vynikajícímu prospěchu z celého studia vyzvednou na promocích červený diplom. Zajímavé i kvalitní pak byly i jednotlivé práce, jejichž prezentace často vyvolaly diskuze mezi všemi zúčastněnými. Záběr témat prací byl tentokráte nezvykle široký, od zdánlivě tradiční optimalizace dopravních systémů například na Kralicku, kolem hradu Okoře, v Bílých Karpatech či preference veřejné dopravy, modernizace dopravní infrastruktury terminálu ve Vodňanech, stanice Lužná u Rakovníka a přes městotvorné návrhy nové zastávky Praha-Spořilov i revitalizace ulic s tramvajovým provozem po témata až průkopnická, řešící například možnost provozu delších tramvají v Praze, využití virtuální rozšířené reality v městském prostředí nebo prodloužení úzkokolejné dráhy v Muzeu ČD. Nejvíce však komisi zaujaly svým zpracováním a představením práce zabývající se vybavením historických železničních vozidel systémem ETCS a zkoumající možnosti alternativních pohonů autobusů v příměstské dopravě, které byly navrženy na pochvalu děkana.

6. září – slavnostní vyhlášení výsledků SZZ
7. září – slavnostní vyhlášení výsledků SZZ

Silniční komise zasedala v úterý 5. 9. a v pátek 8. 9. Před komisi předstoupila rovněž třináctka studentů, všichni studenti zdárně obhájili své bakalářské práce a složili zkoušku z předmětů, čtyři prospěli s vyznamenáním. Řešená témata byla zajímavá, od řešení odbavení ve veřejné hromadné dopravě a možnosti využití sdílených dopravních prostředků přes návrhy úprav a humanizace uličního prostoru ve městě pro zvýšení bezpečnosti a návrh superbloku po návrh obchvatu obce. Čtyři práce byly navrženy na pochvalu děkana.

5. září – slavnostní vyhlášení výsledků SZZ
8. září – slavnostní vyhlášení výsledků SZZ

Smíšená komise zasedla na závěr v úterý 12. 9. v Děčíně, ke zkoušce přišli 3 studenti. Všechny práce řešily úpravy nebezpečných křižovatek a přinesly návrhy řešení ke zvýšení bezpečnosti. Dva studenti prospěli s vyznamenáním, 1 práce byla navržena na pochvalu děkana.

12. září – přípitek po slavnostním vyhlášení výsledků SZZ