Klub U Doktora

Klub U Doktora je místo neformálního pravidelného setkávání studentů doktorského studia, školitelů a ostatních zaměstnanců ústavu.

Je příležitostí k výměně informací, zkušeností či myšlenek při překonávání nástrah a úkolů doktorského studia i samotné tvorby disertační práce či jiné vědecko výzkumné činnosti. V rámci Klubu U Doktora jsou rovněž prezentovány obhájené disertační práce čerstvými doktory s následou diskusí se studenty doktorského studia i pedagogy Ústavu dopravních systémů.

Klub U Doktora probíhá pod záštitou vedoucího Ústavu dopravních systému, Ing. Martina Jacury, Ph.D.

Následující setkání Klubu U Doktora: předpokládáme září/říjen 2022