Klub U Doktora

Klub U Doktora je místo neformálního pravidelného setkávání studentů doktorského studia, školitelů a ostatních zaměstnanců ústavu.

Je příležitostí k výměně informací, zkušeností či myšlenek při překonávání nástrah a úkolů doktorského studia i samotné tvorby disertační práce či jiné vědecko výzkumné činnosti. V rámci Klubu u doktora jsou rovněž prezentovány obhájené disertační práce čerstvými doktory s následou diskusí se studenty doktorského studia i pedagogy Ústavu dopravních systémů.

Klub U Doktora probíhá pod záštitou vedoucího Ústavu dopravních systému, Ing. Martina Jacury, Ph.D.

Následující setkání Klubu U Doktora: pondělí 25.3.2019, 17:00, místnost A320

PROGRAM PONDĚLÍ 25.3.2019

  • svojí cestu k titulu Ph.D. představí čerství doktoři, Tomáš Javořík a Karel Trojan
  • zahraniční stáže doktorandů
  • doktorské studium na webu ústavu
  • neformální diskuse