Ing. Bc. Eva Jelínková: “Studium mi dalo základy pro jakoukoliv práci v oboru.”

Eva Jelínková již čtvrtým rokem pracuje na generálním ředitelství Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). Na vizitce má pozici “investiční referent”, ale to zdaleka nevystihuje její pestrou pracovní náplň – věnuje se koncepci silniční a dálniční sítě v Česku, koordinuje přípravu silničních a dálničních staveb s krajskými správami ŘSD, posuzuje projekty ve stupni TST, DUR i DSP, včetně naplňování principů BESIP, spolupracuje s dotčenými úřady, Policií ČR a ministerstvy, podílí se na tvorbě metodik, norem či technických podmínek. Absolventka oboru DOS (absolvovala diplomovou prací “Zvýšení bezpečnosti a zklidnění dopravy na ulici Jana Palacha v Pardubicích) má zkušenosti z projekce (Projektový ateliér DUA), plánování a poradenství (European Transportation Consultancy) i státní správy (samostatná odborná referentka silničního správního úřadu MČ Praha 11). K tomu všemu ještě vystudovala obor Sociální komunikace ve státní správě na Univerzitě Hradec Králové a od loňského roku může vykonávat činnosti Auditora bezpečnosti pozemních komunikací. To vše zúročuje při své aktuální práci – přípravě nových staveb silnic a dálnic či zvyšování bezpečnosti na stávajících komunikacích. A jak Eva vzpomíná na studium oboru DOS a co říká o své práci?

Jak si mám nějak přesněji představit Vaší práci?

Naše oddělení zajišťuje před-investiční a investiční přípravu staveb dálnic a silnic I. třídy. Vždy běží několik akcí najednou, takže jeden den v kanceláři připomínkuji koncept PD, druhý den řeším technickou studii, kde je třeba vymyslet novou trasu přeložky silnice na zelené louce. Další den sbalím věci a naším služebním autem jedu do terénu nebo na jednání, kde probíráme návrh nové trasy se starostou, PČR nebo lidmi řešícími ochranu životního prostředí. A jiný den jedu na MD, kam větší projekty předkládáme a po diskuzi necháváme schválit. A jako novinka se k nám blíží BIM, který se dotkne zatím několika pilotních projektů staveb ŘSD.

Co Vás na Vaší práci baví?

Na práci mě baví právě ta rozmanitost a široký záběr. Občas i sama díky tomu množství zapomínám, co všechno mám vlastně v náplni práce 🙂 Nemusím sedět celý den v kanceláři, často máme jednání a zhruba jednou týdně jezdím mimo Prahu. Na starosti máme konkrétní kraje. Já řeším stavby v Jihočeském a Plzeňském kraji, kde mimo jiné kolegům z dané Správy pomáhám s problémy a řeším s nimi projekty, které mají aktuálně v přípravě. Setkávám se tak se spoustou lidí, se kterými si rozumím a dobře se mi s nimi spolupracuje.

Začátkem příštího roku se stěhuju do Brna. A i tam zůstanu u toho, co dělám a co mě baví, jen se místo Plzeňského kraje zkusím zaměřit na Moravu. Ale Jihočeský kraj si zatím nechám, to dojíždění do Českých Budějovic částečně i po D1 třeba nebude zase tak hrozné…

Jak vzpomínáte na studium oboru DOS?

Na své studium vzpomínám jen v tom nejlepším. I když byly předměty, které nás strašily, vždycky se to nakonec nějak zvládlo. Byla jsem trochu šprt, takže jsem se snažila věnovat opravdu i studiu, ale poznala jsem tam skvělé lidi, se kterými jsem toho hodně zažila a jsem s nimi v kontaktu dodnes. Některé občas potkávám i pracovně a je zajímavé sledovat, kde všude se spolužáci uchytili a čemu se těch deset let od promoce věnují.

A co Vám absolvování oboru DOS dalo (či naopak nedalo) do Vaší pracovní kariéry?

Studium mi dalo určitě základy pro jakoukoliv práci v oboru. Neměla jsem jasnou představu, co chci po škole dělat, takže jsem si vyzkoušela různé pozice a na všech jsem věci ze školy využila. Po různých zkušenostech jsem nakonec objevila místo na ŘSD, které mě zaujalo právě tím, že tu můžu využít vše, co jsem se do té doby naučila. Myslím, že má současná práce je ideální kombinace i pro někoho jako jsem já, takže člověka, který není úplně vyhraněný, ale práce v oboru ho baví a chce se mu věnovat a dozvědět se toho co nejvíc.

Významné projekty, na kterých se Eva právě podílí:
Příprava jihočeské části dálnice D3 a D4

Přeložka silnice I/26 v úseku D5 – Stod

Silnice I/20 Písek – Pištín, uspořádání 2+1


Optimalizace silnice I/4 v úseku Nová Hospoda – Strážný

Příprava přeložek silnic I/20 a I/27 v Plzni