Aktuální info ke zkouškovému období zimního semestru

Aktuální info ke zkouškovému období zimního semestru

Aktuální informace k realizaci zkoušek, klasifikovaných zápočtů a zápočtů z povinných i volitelných předmětů vyučovaných Ústavem dopravních systémů naleznete v sekci INFO DOS dálkově.

Pokud se i tak chcete na něco k průběhu zkouškového období na něco zeptat, či nás upozornit na nějakou nesrovnalost či problém, připojte se na on-line setkání s vedoucím Ústavu dopravních systémů tento pátek od 15:00.

On-line setkání s vedoucím K612 ke zhodnocení semestru a nastávajícímu zkouškovému období

On-line setkání s vedoucím K612 ke zhodnocení semestru a nastávajícímu zkouškovému období

Výuková část tohoto semestru nám pomalu končí a od příštího týdne začne zkouškové období. Na Ústavu dopravních systémů nám zaleží na tom, abychom i přes koronavirová opatření realizovali výuku v co nejvyšší možné kvalitě. Doufáme, že se nám to většinou dařilo, nicméně rádi bychom znali zpětnou vazbu i od vás, studentek a studentů. Proto vám opět nabízíme on-line setkání s vedoucím Ústavu dopravních systémů, Martinem Jacurou, na kterém můžete společně zhodnotit průběh semestru, dát nám zpětnou vazbu k výuce i organizaci předmětů vyučovaných naším ústavem, pochválit nás za to, co se nám dařilo či upozornit na to, co nebylo úplně optimální. Zároveň se opět budete moci zeptat na cokoliv, co vás zajímá s ohledem na nadcházející zkouškové období, či jen sdělit své dojmy a přání.

Martin Jacura se na vás bude těšit již v pátek 8.1.2021 od 15:00 v MS Teams, ve speciálním týmu“K612_otazky a odpovedi online“. Připojte se a zeptejte se, na co chcete!

Výuka předmětů Ústavu dopravních systémů pokračuje i po 7.12.2020 v on-line formě

Výuka předmětů Ústavu dopravních systémů pokračuje i po 7.12.2020 v on-line formě

Česko se přesunulo do stupně 3 dle systému PES, výuka všech předmětů vyučovaných Ústavem dopravních systémů zůstává i po 7.12.2020 (od kdy platí stupeň 3 i pro školy a školská zařízení) v on-line formě, a to až do ukončení výuky v zimním semestru 2021/2022. Realizaci zkouškového období v tuto chvíli předpokládáme převážně kontaktně.

Život na ČVUT se aktuálně řídí dle Příkazu rektora č. 21/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem.

Chcete vědět víc o oboru DOS a našich projektech? Připojte se k “DOS na Dvanáctce”!

Chcete vědět víc o oboru DOS a našich projektech? <b>Připojte se k “DOS na Dvanáctce”!</b>

V uplynulých dnech jsme vám, studentům 3. semestru bakalářského studia, představili naše studentské projekty a příběhy jejich absolventů či studentů. Základní představu o oboru DOS vám rovněž dávají naše webová stránka oboru DOS věnovaná. Možná ale chcete vědět víc, možná se chcete zeptat na něco o oboru DOS, nebo jak konkrétně práce na jednotlivých projektech vypadá? Víme, že se zeptat chcete a proto jsme pro vás i letos připravili “DOS na Dvanáctce”.

DOS na Dvanáctce je akce, kdy jakýkoliv student za námi může přijít a zeptat se na cokoliv, co ho zajímá o oboru DOS či našich studentských projektech. Věříme, že vám to pomůže rozhodnout se jaký projekt a obor zvolit, případně vám to pomůže potvrdit vaši volbu.

Letošní “DOS na Dvanáctce” proběhne on-line ve středu 18.11.2020 v MS Teams.

Do MS Teams na “DOS na Dvanáctce” VSTOUPÍTE TUDY.

Čti dál

Projekt Bezpečnost dopravy a projekční návrhy úprav ke snížení nehodovosti (X1BN) a příběh Tomáše Kohouta

Projekt <b>Bezpečnost dopravy a projekční návrhy úprav ke snížení nehodovosti (X1BN)</b> a příběh Tomáše Kohouta

Projekt je zaměřen na projektování návrhů úprav, které vedou ke zvýšení bezpečnosti, zejména na místních komunikacích. Současně se ale rovněž věnuje dalším typům pozemních komunikací a jejich bezpečnosti, což ukazuje diplomová práce úspěšného absolventa projektu Ing. Tomáše Kohouta.

Čti dál

Projekt Moderní trendy v železniční dopravě (X1MT) a příběh Jiřího Strejce a “Bechyňky”

Projekt <b>Moderní trendy v železniční dopravě</b> (X1MT) a příběh Jiřího Strejce a “Bechyňky”

Když už se jednou někdo rozhodne věnovat se železnici, tak se zpravidla jedná o srdeční záležitost. A ta se nemusí zdaleka omezit jen na pěkný koníček, ale častokrát je to i vysněné povolání. A právě takovou cestou se snaží ubírat projekt Moderní trendy v železniční dopravě (12X1MT), totiž ukázat zájemcům o železnici jak bohatým a širokým oborem železnice je a že i v moderní době má své důležité místo v dopravním světe, které si umí prosadit. Důkazem je i jeden z mnoha absolventů tohoto projektu Ing. Lukáš Strejc, který obhajoval svou diplomovou práci v roce 2019. Ostatně z jeho slov je to na první pohled patrné.

Čti dál

Projekt Rozvoj cyklistické dopravy (X1RC) a příběh Jana Ondráčka

Projekt <b>Rozvoj cyklistické dopravy</b> (X1RC) a příběh Jana Ondráčka

Závěrečná práce je samozřejmě nedílnou součástí a vyvrcholením studia na fakultě, nicméně mnoho věcí této práci předchází. Jedním z nejdůležitějších kroků na naší fakultě je mimo jiné výběr projektu v polovině druhého ročníku. Bc. Jan Ondráček byl přesvědčen, že chce na projekt pod katedrou K612, ale nebyl si jist kam zamířit.

Čti dál

Projekt Přijatelné formy dopravy ve městech (X1PF) a příběh Davida Bortela

Projekt <b>Přijatelné formy dopravy ve městech</b> (X1PF) a příběh Davida Bortela

V rámci bakalářského studia bylo nutné rozhodnout se, do jakého studentského projektu se zapojit. „Jelikož mě zaujala problematika silniční dopravy, a to především v intravilánu, byla má volba téměř jasná. Kromě toho jsem si velmi oblíbil předměty PPOK či MDE a zároveň práci v AutoCADu. Nebylo zde tedy o čem přemýšlet. PŘIJATELNÉ FORMY DOPRAVY VE MĚSTECH byla jasná volba a rozhodně ji ani v nejmenším nelituji.“ říká s nadšením Bc. David Bortel.

Čti dál

Projekt Dopravní obslužnost (X1DO), příběh Čeňka Maléře a jedné výjimečné diplomky

Projekt <b>Dopravní obslužnost</b> (X1DO), příběh Čeňka Maléře a jedné výjimečné diplomky

Čeněk Maléř svou diplomovou práci s názvem Obnova železniční trati Kamenický Šenov – Kamenický Šenov horní nádraží, v podstatě technickou studii prověřující možnosti obnovy provozu na této trati, zpracovával v letech 2018 a 2019 v rámci studentského projektu X1DO Dopravní obslužnost. Vzorem pro zpracování práce z hlediska jejího konceptu mu byla podobná studie týkající se obnovy trati Hrušovany u Brna – Židlochovice, jejíž výsledky byly prezentovány ve Vědeckotechnickém sborníku ČD v roce 2014 a na níž se podílel Ústav dopravních systémů. K tématu diplomové práce dala impuls společnost KŽC Doprava, s.r.o., u níž tehdy pracoval brigádně jako průvodčí a která provozuje regionální dráhu Česká Kamenice – Kamenický Šenov (jakožto provozovatel dráhy i dopravce). Zároveň je KŽC vlastníkem dráhy, a to včetně neprovozovaného úseku z Kamenického Šenova k bývalé stanici Kamenický Šenov horní nádraží.

Čti dál