INFO DOS dálkově

Aktuální harmonogram semestru (LS 2019/2020)

Na základě rozhodnutí vedení ČVUT a vedení ČVUT FD bude zbývající část letního semestru 2019/2020 s největší pravděpodobností probíhat následovně:

do 22.5.2020DÁLKOVÁ VÝUKA
(pokud Vláda České republiky do té doby rozhodne o ukončení uzavření škol, rozeběhne se prezenční výuka ode dne stanoveného vládou)
aktuální přehled dálkové výuky jednotlivých předmětů Ústavu dopravních systémů a oboru DOS/DS je k dispozici níže
25.5.2020 – 5.7.2020 SOUBĚH PREZENČNÍ VÝUKY A ZKOUŠKOVÉHO OBDOBÍ
bude umožněna prezenční výuka vybraných předmětů, které nebyly či nemohly být vyučovány dálkově (opět s ohledem na rozhodnutí Vlády České republiky) a zároveň bude umožněno konání zkoušek (předpokládá se prezenčně) u předmětů, které již výuku dokončily
5.7.2020 – 20.9.2020PRODLOUŽENÉ ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ
zkouškové období bude protaženo až do 20.9.2020, tedy zkoušky ze všech předmětů bude možné provádět přes celé prázdniny až do 20.9.2020 (termíny budou vypisovány v návaznosti na ukončení výuky

Co to tedy znamená v praxi? Dle poznatků o současné situaci se předpokládá, že do 22.5.2020 bude probíhat výuka “dálkově”. Mezi 22.5. a 5.7.2020 bude probíhat prezenční výuka některých předmětů, zatímco již budou vypisovány termíny zkoušek u předmětů, které výuku dokončily. U zkoušek se primárně počítá s prezenční formou, nicméně mohou se vyskytnout předměty, jejich zkoušky budou realizovány on-line (pokyny vám sdělí jednotliví vyučující). Každopádně od 5.7.2020 již žádná výuka probíhat nebude, budou jen vypisovány zkouškové termíny, a to až do 20.9.2020.

Uvedený harmonogram se může ještě změnit v závislosti na aktuální vývoji a rozhodnutích Vlády České republiky, případně Ministerstva školství ČR.

Na webu ČVUT FD jsou rovněž k dispozici FAQ k současné situaci.


PŘEHLEDNĚ: aktuální způsob výuky jednotlivých předmětů

Všechny předměty vyučované Ústavem dopravních systémů již ukončily výuku, probíhají zkoušky, případně konzultace a udílení zápočtů.

Následující přehled uvádí aktuální stav výuky veškerých předmětů vyučovaných Ústavem dopravních systémů po jednotlivých ročnících.

Souhrnnou informaci o předmětech vyučovaných jinými ústavy naleznete na webu fakulty:
https://www.fd.cvut.cz/pro-studenty/vyuka-ls-2020-korona.html


Státní závěrečné zkoušky

SZZ MAGISTERSKÉHO STUDIA

Studenti 2. ročníku magisterského studia si budou moci vybrat ze dvou možných řádných termínů:

  • červen 2020 (období 15. – 26.6.2020); termín odevzdání diplomová práce: 18.5.2020
  • září 2020 (období 7.9. – 31.10.2020); předpokládaný termín odevzdání diplomové práce: 10.8.2020

Původně uvažovaná možnost třetího termínu na přelomu července a srpna nebude možná.

V případě potřeby možné využití i odkladu státnic na leden 2021, bude se však již jednat o formální prodloužení studia.

SSZ BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

Bakalářské státnice oboru DOS proběhnou v původně plánovaném zářiovém termínu, tedy v období 7.9. – 16.9.2020, termín odevzdání bakalářské práce: 10.8.2020.


#studujdosonline

Co nejvíce předmětů Ústavu dopravních systému se snažíme realizovat “dálkově”. Víme, že nejsme 100%, ale snažíme se a věříme, že alespoň tuto snahu oceníte. Těší nás i vaše pozitivní zpětná vazba na on-line průběh některých předmětů.

Naopak v případě problémů můžete kontaktovat naši pedagogickou manažerku Dagmar Kočárkovou, nebo vedoucího Ústavu Martina Jacuru.

Jak se snažíme vyrovnat s dálkovou výukou můžete sledovat i na našem Instagramu pod #studujdosonline