Martin Jacura: “Uděláme vše pro to, abychom předměty garantované našim ústavem realizovali v co nejvyšší možné kvalitě.”

Milé studentky, milí studenti,

vítám vás na prahu druhého týdne zimního semestru. Semestru, u nějž jsme všichni doufali, že začne ve standardním kontaktním formátu, semestru, ve kterém jsme se těšili na setkávání s vámi. Inu, člověk míní, … Překotné události pátku 18. září odeslaly naše přání a představy daleko mimo realitu. A tak na vás budeme opět „koukat“ z monitorů, zasílat vám podklady, dávat k nim komentáře a diskutovat přes moderní, avšak přece jen poněkud neosobní MSTeams.

Nejtěžší bude tato situace pro vás,  studenty 1. ročníku. Ještě jste se nestihli rozkoukat, porozhlédnout po fakultě, seznámit se svými spolužáky, a hned jste byli osudem vrženi do nekontaktní výuky. Plně si uvědomujeme, jak těžké to pro vás je. Celý team vyučujících předmětu 12ZYDI – Základy dopravního inženýrství, který náš ústav v prváku garantuje, je připraven vám podat pomocnou ruku. Kolegyně a kolegové se vynasnaží co nejnázorněji předávat svůj výklad a na pravidelných konzultacích s nimi budete moci probrat vše, čemu jste neporozuměli. Obdobnou péči budeme věnovat pochopitelně i ostatním ročníkům. Po zkušenostech z minulého roku jste již v bezkontaktní výuce „ostřílení studenti“ – právě i díky vám a výtečné spolupráci s vámi se nám v letním  semestru povedlo překonat všechny nástrahy, a tak věříme, že i v zimním semestru společně bezkontaktní výuku zvládneme.

Aktuální informace k výuce předmětů našeho ústavu vám budou jednak zasílat vyučující, jednak je naleznete na https://k612.fd.cvut.cz/info-dos-dalkove/  a též na Instagramu ústavu @dopravnisystemy.

Studentky a studenti, kdybych před rokem psal ve svém úvodníku cokoli o bezkontaktní výuce, patrně byste si mysleli, že jsem se právě zbláznil. Mnoho nepředstavitelných věcí se stalo skutečností, mnoho jistot se v posledních měsících doslova otřáslo v základech. Rádi bychom vám společně s kolegyněmi a kolegy poskytli jednu jistotu: Uděláme vše pro to, abychom předměty garantované našim ústavem realizovali v co nejvyšší možné kvalitě. Pokud nastanou jakékoli těžkosti, pak se nebojte obrátit na své vyučující, na pedagogickou manažerku ústavu Ing. Dagmar Kočárkovou, Ph.D., nebo na mne. V průběhu semestru bude opět aktivován v teamsech kanál K612_otazky a odpovedi online, kde se společně setkáme a prodiskutujeme vaše zkušenosti s bezkontaktní výukou.

Přeji Vám hodně štěstí, zdraví a znovu opakuji: Pokud se objeví jakýkoli problém, nebojte se jej začít okamžitě začít řešit. Jakýkoli požár se dá uhasit, čím dříve se začne, tím jednodušší i kratší jeho uhašení bývá.

Zdraví Vás Martin Jacura