Ohlédnutí za zářiovými železničními státnicemi

V druhém zářijovém týdnu se na našem ústavu sešla železniční státnicová komise k obhajobám závěrečných prací a státním závěrečným zkouškám studentů jak magisterského, tak především bakalářského studia.

Magisterští studenti předstoupili před komisi v pondělí sice jenom čtyři, ale kromě dvou studentů našeho ústavu k nám zavítala i kolegyně z Ústavu dopravní telematiky a kolega z Ústavu logistiky a managementu dopravy, čemuž odpovídala i skladba témat jejich závěrečných prací. Diskutovalo se nad optimalizací dispečerského řízení autobusové dopravy či zlepšení podmínek v terminálu Praha Opatov nebo zlepšení parametrů některých železničních tratí.

Úterý a středa pak patřily čtrnácti studentům studia bakalářského, kteří tentokrát byli všichni ze studentských projektů našeho ústavu. To ale samozřejmě neubralo pestrosti témat jejich závěrečných prací, a tak se objevily práce z oblasti zatraktivnění regionálních železničních tratí, zhodnocení a návrhu úprav terminálu na Černém mostě, prodloužení tramvajové trati na Bílé Hoře či optimalizace oběhu autobusů při přechodu z denního na noční provoz a řada dalších. Všem studentům můžeme gratulovat, jelikož všichni nakonec zvládli své práce obhájit a zodpovědět zvídavé dotazy členů komise. Čtyři práce byly navrženy na pochvalu za vynikající zpracování a tři studenti prospěli s vyznamenáním.