Soutěž časopisu Nová železniční technika pro diplomové práce z oblasti kolejové dopravy

Soutěž časopisu Nová železniční technika pro diplomové práce z oblasti kolejové dopravy

Vydavatelství časopisu Nová železniční technika (NŽT) vyhlašuje soutěž určenou studentům vysokoškolských studií, jejichž diplomové práce se zabývají kolejovou dopravou a veškerou problematikou z ní vyplývající. Podmínkou účasti v soutěži je zpracování hlavních myšlenek z těchto prací na pět až patnáct stran strojopisu a jejich zaslání redakci časopisu v digitální podobě do 30. září 2020. Adresa redakce pro tuto soutěž je studentsoutez@email.cz.

Čti dál

Státní závěrečné zkoušky u komise pro Železniční infrastrukturu a provoz

Státní závěrečné zkoušky u komise pro Železniční infrastrukturu a provoz

Komise pro železniční infrastrukturu a provoz se ke Státním závěrečným zkouškám v navazujícím magisterském studijním programu „N 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích“, obor: Dopravní systémy a technika sejde na našem ústavu v pátek 21. června 2019. Program dle níže přiloženého harmonogramu bude nabitý. Kromě studentů z ústavu K612 své diplomové práce přijdou obhájit i kolegové z ústavů K617 a K618.

Zimní státnice u “železniční komise”

Zimní státnice u “železniční komise”

Ve středu 16. ledna se ve velké zasedací místnosti ústavu K612 před Komisí pro železniční infrastrukturu a provoz konaly Státní závěrečné zkoušky studentů magisterského studia v zimním termínu, kterých se tentokrát zúčastnili tři studenti. Součástí státnic byly i obhajoby jejich diplomových prací. Sešla se tři zajímavá témata z oblasti rekonstrukcí a obnov železničních tratí včetně využití na české poměry ojedinělého dopravního systému tram-train.

Využití turistického potenciálu se věnovala práce o obnově železniční trati Kamenický Šenov – Kamenický Šenov horní nádraží, která široce přesahovala i do související problematiky. Zlepšení technického stavu a zavedení systémového jízdního  řádu sledovala práce s návrhem revitalizace tzv.„Staré Tišnovky“, tratě ze Žďáru nad Sázavou do Tišnova přes Nové Město naMoravě a Bystřici pod Perštejnem. Aplikací parametrů zmíněného systému tram-train byla v poslední předvedené práci řešena dopravní obsluha severní části Plzeňského kraje, zejména mezi Plzní a Plasy.

Čti dál