Ohlédnutí za zářiovými železničními státnicemi

Ohlédnutí za zářiovými železničními státnicemi

V druhém zářijovém týdnu se na našem ústavu sešla železniční státnicová komise k obhajobám závěrečných prací a státním závěrečným zkouškám studentů jak magisterského, tak především bakalářského studia.

Magisterští studenti předstoupili před komisi v pondělí sice jenom čtyři, ale kromě dvou studentů našeho ústavu k nám zavítala i kolegyně z Ústavu dopravní telematiky a kolega z Ústavu logistiky a managementu dopravy, čemuž odpovídala i skladba témat jejich závěrečných prací. Diskutovalo se nad optimalizací dispečerského řízení autobusové dopravy či zlepšení podmínek v terminálu Praha Opatov nebo zlepšení parametrů některých železničních tratí.

Čti dál

Podzimní státnice u železniční komise

Podzimní státnice u železniční komise

Již příští týden se na našem ústavu opět uskuteční obhajoby závěrečných prací a státní závěrečné zkoušky před železniční státnicovou komisí. A program bude skutečně nabitý. V pondělí 7.9. začneme státnicemi studentů magisterského studia, kteří díky okolnostem nemohli své práce obhajovat v původním termínu v květnu. Kromě dvou kolegů z našeho ústavu se představí i kolega z ústavu K617 a kolegyně z ústavu K620. Předsedou komise pro tento den bude paní docentka Neubergová.


V úterý 8.9 a ve středu 9.9. pak představí svá díla studenti celkem čtrnáct studentů bakalářského studia, všichni z projektů našeho ústavu. Paleta zpracovaných témat jejich prací bude proto velice pestrá. Předsednictví se po oba dny ujme kolega docent Týfa.

Čti dál

Soutěž časopisu Nová železniční technika pro diplomové práce z oblasti kolejové dopravy

Soutěž časopisu Nová železniční technika pro diplomové práce z oblasti kolejové dopravy

Vydavatelství časopisu Nová železniční technika (NŽT) vyhlašuje soutěž určenou studentům vysokoškolských studií, jejichž diplomové práce se zabývají kolejovou dopravou a veškerou problematikou z ní vyplývající. Podmínkou účasti v soutěži je zpracování hlavních myšlenek z těchto prací na pět až patnáct stran strojopisu a jejich zaslání redakci časopisu v digitální podobě do 30. září 2020. Adresa redakce pro tuto soutěž je studentsoutez@email.cz.

Čti dál

Státní závěrečné zkoušky u komise pro Železniční infrastrukturu a provoz

Státní závěrečné zkoušky u komise pro Železniční infrastrukturu a provoz

Komise pro železniční infrastrukturu a provoz se ke Státním závěrečným zkouškám v navazujícím magisterském studijním programu „N 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích“, obor: Dopravní systémy a technika sejde na našem ústavu v pátek 21. června 2019. Program dle níže přiloženého harmonogramu bude nabitý. Kromě studentů z ústavu K612 své diplomové práce přijdou obhájit i kolegové z ústavů K617 a K618.

Zimní státnice u “železniční komise”

Zimní státnice u “železniční komise”

Ve středu 16. ledna se ve velké zasedací místnosti ústavu K612 před Komisí pro železniční infrastrukturu a provoz konaly Státní závěrečné zkoušky studentů magisterského studia v zimním termínu, kterých se tentokrát zúčastnili tři studenti. Součástí státnic byly i obhajoby jejich diplomových prací. Sešla se tři zajímavá témata z oblasti rekonstrukcí a obnov železničních tratí včetně využití na české poměry ojedinělého dopravního systému tram-train.

Využití turistického potenciálu se věnovala práce o obnově železniční trati Kamenický Šenov – Kamenický Šenov horní nádraží, která široce přesahovala i do související problematiky. Zlepšení technického stavu a zavedení systémového jízdního  řádu sledovala práce s návrhem revitalizace tzv.„Staré Tišnovky“, tratě ze Žďáru nad Sázavou do Tišnova přes Nové Město naMoravě a Bystřici pod Perštejnem. Aplikací parametrů zmíněného systému tram-train byla v poslední předvedené práci řešena dopravní obsluha severní části Plzeňského kraje, zejména mezi Plzní a Plasy.

Čti dál