Státní závěrečné zkoušky u komise pro Železniční infrastrukturu a provoz

Komise pro železniční infrastrukturu a provoz se ke Státním závěrečným zkouškám v navazujícím magisterském studijním programu „N 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích“, obor: Dopravní systémy a technika sejde na našem ústavu v pátek 21. června 2019. Program dle níže přiloženého harmonogramu bude nabitý. Kromě studentů z ústavu K612 své diplomové práce přijdou obhájit i kolegové z ústavů K617 a K618.