Úspěch studentů Ústavu dopravních systémů v soutěži Česká dopravní stavba

V úterý 18. června 2019 byli na Galavečeru v Betlémské kapli, kromě soutěžících v kategorii Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku 2018, oceněni soutěžící z řad studentů technických vysokých škol v rámci soutěže o nejlepší bakalářskou/diplomovou/ročníkovou práci. Soutěž pro studenty se koná pod záštitou rektorů vysokých škol ČR a patronů soutěže zastupujících významné firmy. Podrobnější informace k soutěži i jejím výsledkům naleznete v tiskové zprávě níže.

Umístění v soutěži získali 4 studenti ČVUT Fakulty dopravní, kteří zpracovávali svoji závěrečnou v rámci studentských projektů vypsaných a vedených na ústavu dopravních systémů.

Cenu rektora ČVUT v Praze získal Ing. Čeněk Maléř s diplomovou prací na téma Obnova železniční trati Kamenický Šenov – Kamenický Šenov horní nádraží. Diplomovou práci zpracoval pod vedením Ing. Vojtěch Novotného, Ph.D. v rámci studentského projektu 12X2DO Dopravní obslužnost.

Cenu děkana Fakulty dopravní ČVUT v Praze získala Ing. Karolína Moudrá s diplomovou prací na téma Analýza dopravy a návrh řešení problémových míst v MČ Praha Čakovice. Diplomovou práci zpracovala pod vedením doc. Ing. Josefa Kocourka, Ph.D. v rámci studentského projektu 12X2OD Organizace a regulace dopravy ve městech.

Cenu společnosti M – SILNICE a.s. získala Bc. Eliška Havlátová s bakalářskou prací na téma Obchvat města Nymburka přeložka II/331. Bakalářskou práci zpracovala pod vedením Ing. Tomáše Kučery v rámci studentského projektu 12X1PS Projektování silnic a dálnic.

Cenu společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. získala Bc. Klára Cieslová s bakalářskou prací na téma Preferenční osa Spořilov – Želivského. Bakalářskou práci zpracovala
pod vedením Ing. Vojtěch Novotného, Ph.D. v rámci studentského projektu 12X1DO Dopravní obslužnost.