Úspěšné státní závěrečné zkoušky za námi

V týdnu od 17. – 21. června 2019 se pro obor DS – Dopravní systémy a technika konaly státní závěrečné zkoušky na ústavu dopravních systémů. Své práce před komisí pro Pozemní komunikace a provoz a Železniční infrastrukturu a provoz úspěšně obhájili 23 studenti a zároveň složili státní závěrečnou zkoušku. S vyznamenáním prospělo 8 studentů, 11 závěrečných prací studentů bylo navrženo na udělení pochvaly děkana za vynikající zpracování diplomové práce a 1 závěrečná práce byla navržena na ocenění Cenou prof. Vlčka.

17. června 2019
19. června 2019
20. června 2019