Soutěž časopisu Nová železniční technika pro diplomové práce z oblasti kolejové dopravy

Vydavatelství časopisu Nová železniční technika (NŽT) vyhlašuje soutěž určenou studentům vysokoškolských studií, jejichž diplomové práce se zabývají kolejovou dopravou a veškerou problematikou z ní vyplývající. Podmínkou účasti v soutěži je zpracování hlavních myšlenek z těchto prací na pět až patnáct stran strojopisu a jejich zaslání redakci časopisu v digitální podobě do 30. září 2020. Adresa redakce pro tuto soutěž je studentsoutez@email.cz.

Text je třeba dodat v aplikaci Word, fotografie v JPEG a obrázky ve zdrojovém programu, ve kterém byly vytvořeny. Součástí příspěvků musí být anotace a klíčová slova, charakterizující obsah odborného článku. Výsledky soutěže budou vyhlášeny v prosinci 2020 a uveřejněny v č. 1/2021. Dále je třeba doplnit jméno, datum narození, bydliště, školu, e-mailovou adresu, telefon a digitální fotografii pasového formátu. Přihlášené příspěvky se stávají majetkem redakce a budou po uveřejnění honorovány. Za správnost a autenticitu obsahu ručí autor. Vítězný autorský článek vybraný odbornou porotou a organizačním týmem bude honorován částkou 2 x 10 tisíc korun, druhý v pořadí 2 x 5 tisíc korun a třetí 2 x 2 500 korunami. První část honoráře bude vyplacena po vyhlášení pořadí v soutěži, druhá po uveřejnění článku. Ostatní uveřejněné články budou honorovány částkou 2 500 korun. Koordinátorem a vrchním arbitrem soutěže je prof. Ing. Vlastislav Mojžíš, CSc.

V případě dotazů se můžete obrátit na Ing. Tomáše Javoříka, Ph.D., který je členem redakční rady časopisu.