Aktuální opatření v souvislosti s výskytem koronaviru

V souvislosti s výskytem koronaviru v ČR a omezením hromadných akcí jsou zrušeny slavnostní promoce plánované na 10.3.2020. Náhradní termín se předpokládá přibližně v polovině května 2020. V případě potřeby je možné si diplom předčasně vyzvednout na studijním oddělení (po předchozí domluvě).

Výuka většiny studijních programů a oborů na ČVUT FD momentálně probíhá bez omezení. Sledujte však aktuální informace na webu fakulty a zpravodajském servisu univerzity.

Věnujte rovněž pozornost aktuálním pokynům ČVUT při podezření nákazou koronavirem.

Pro osoby příjíždějících z oblastí výskytu koronaviru COVID-19 (tj. Čína, Hong Kong, Itálie, Írán, Japonsko, Singapur, Jižní Korea) platí následující opatření:

Osoby, které byly v posledních 14 dnech (od 11. 2. 2020) v Číně, Hong Kongu, Íránu, Japonsku, Singapuru, Jižní Koreji, nebo v oblastech Itálie: Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Maleo, Fombio, Bertonico, Castelgerundo, Terranova dei Passerini, Somaglia and San Fiorano, Benátsko, Piemont (město Turín a okolí), Emilia Romagna (město Bologna a okolí), Lombardie, město Milán, nebo jimi projížděli a zastavili se například na velké čerpací stanici Somaglia na A1, jsou v riziku, že mohli být vystaveni infekci koronavirem. Takové osoby se nesmí po dobu 14 dní od návratu do ČR zdržovat v prostorách a provozech univerzity, zejména účastnit se výuky, navštěvovat menzy, knihovny, pracovny a další společné prostory a budou se řídit následujícími pravidly:

  • ohlásí své údaje (jméno, tel., e-mail, místo, odkud přijeli, datum návratu, místo pobytu v ČR) svému nadřízenému, ten je předá na koordinační bod podpůrného systému p. Kinkalové (do 8. 3. zástup p. Ruckerová: Jana.Ruckerova@cvut.cz, tel. +420 224 353 493).
  • po dobu 14 dní se budou izolovat od kontaktu s dalšími osobami (v max. možné míře). K tomu je několik postupů: 
  • studentům bude po dobu 14 dní od návratu z uvedené oblasti omluvena výuka (bude třeba prokázat přítomnost v oblasti nebo průjezd (i čestným prohlášením)). Studentům by mělo být maximálně umožněno distanční studium či poskytnuty materiály k samostudiu.
  • pokud jsou studenti ubytováni na koleji, spojí se SÚZ a přesunou se na izolované patro hotelu na Masarykově koleji.
  • pokud se u osob vystavených riziku objeví příznaky typu chřipky nebo respiračních onemocnění, neprodleně toto nahlásí našemu koordinačnímu bodu podpůrného systému a telefonicky se spojí s lékařem či hygienickou stanicí (+420 733 673 949, v noci: +420 733 673 900).