Zimní státnice u “železniční komise”

Ve středu 16. ledna se ve velké zasedací místnosti ústavu K612 před Komisí pro železniční infrastrukturu a provoz konaly Státní závěrečné zkoušky studentů magisterského studia v zimním termínu, kterých se tentokrát zúčastnili tři studenti. Součástí státnic byly i obhajoby jejich diplomových prací. Sešla se tři zajímavá témata z oblasti rekonstrukcí a obnov železničních tratí včetně využití na české poměry ojedinělého dopravního systému tram-train.

Využití turistického potenciálu se věnovala práce o obnově železniční trati Kamenický Šenov – Kamenický Šenov horní nádraží, která široce přesahovala i do související problematiky. Zlepšení technického stavu a zavedení systémového jízdního  řádu sledovala práce s návrhem revitalizace tzv.„Staré Tišnovky“, tratě ze Žďáru nad Sázavou do Tišnova přes Nové Město naMoravě a Bystřici pod Perštejnem. Aplikací parametrů zmíněného systému tram-train byla v poslední předvedené práci řešena dopravní obsluha severní části Plzeňského kraje, zejména mezi Plzní a Plasy.

Všem studentům se podařilo své práce obhájit i složit Státní závěrečné zkoušky, avšak v jednom případě bylo jednání komise poměrně náročné. 
Ukázalo se tak, že kromě kvality zpracování závěrečné práce, může o konečném výsledku rozhodovat i způsob její prezentace.

Novým inženýrům gratulujeme!