Státnice s rouškami ukončily seriál státnic na K612

Státnice pro bakaláře u silniční komise se konaly v pátek 11. září a pondělí 14. září, státnice pro magistry pak završily běh státnic na K612 v pátek 18. září. U komise obhajovalo svoji práci a skládalo státní závěrečné zkoušky celkem 10 studentů bakalářského studia a 6 studentů magisterského studia.

Všichni studenti úspěšně obhájili své bakalářské práce a složili státní závěrečnou zkoušku, v 8 případech bylo hodnocení A, ve 2 případech B. Tři bakalářské práce byly navrženy na pochvalu děkana – jednalo se o práce Poliny Zajac “Řešení dopravy v klidu a organizace dopravy na sídlištích v Kutné Hoře”, Lucie Odvodyové “Obchvat Horšovského Týna” a Jana Holbuse “Studie řešení bezpečnosti dopravy v lokalitě Na Burse v Benátkách nad Jizerou”.

SZZ – bakaláři – 11. září
Studenti – bakaláři – 14. září

Dvě diplomové práce byly komisí navrženy na Cenu děkana a rovněž komise doporučila poslat tyto práce do soutěže Česká dopravní stavba v kategorii Student v příštím roce. Jednalo se o práci Bc. Jana Ležáka Studie revitalizace ulic Vídeňská (úsek Pod Javory – U Tří Svatých) a U Rakovky a práci Bc. Kláry Cieslové Tramvajová a autobusová doprava v městské části Praha – Suchdol.

Studenti, kteří úspěšně obhájili svoji diplomovou práci a složili státní závěrečnou zkoušku