Martin Jacura: Zvažujeme alternativní možnosti výuky, důležité bude i rozhodnutí vedení ČVUT a ČVUT FD

Martin Jacura: Zvažujeme alternativní možnosti výuky, důležité bude i rozhodnutí vedení ČVUT a ČVUT FD

Vážené studentky, vážení studenti,

vzhledem k vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky je zřejmé, že původně předpokládané obnovení výuky od pondělí 23. března 2020 bylo, bohužel, příliš optimistickým odhadem. Bude-li se vyvíjet situace příznivě, pak se opět začneme setkávat po Velikonocích. Nebudu ale raději předbíhat. Ústav dopravních systémů v tuto chvíli zvažuje alternativní způsoby výuky v jednotlivých předmětech (distanční, videokonference apod.), které by bylo možné uskutečňovat právě od 23. března 2020. Je třeba posoudit každý předmět samostatně dle jeho obsahu, povahy a cíle výuky, nelze udělat ukvapená paušální rozhodnutí. Konkrétní opatření, jež budou závislá též na dalším příkazu pana rektora a opatřeních vedení fakulty, vám sdělíme prostřednictvím našich webových stránek ve druhé polovině příštího týdne.

Zdraví Vás a pevné zdraví přeje

Martin Jacura
vedoucí Ústavu dopravních systémů

Na oboru DOS vítáme nové studentky a studenty!

Na oboru DOS vítáme nové studentky a studenty!

Vážené studentky, vážení studenti,

před týdnem bylo ukončeno výběrové řízení do projektů. A tak nyní každý z vás už ví, jakou cestou se dále vypraví na své pouti studiem naší fakulty. Věříme, že jste všichni volili odpovědně, po zvážení svých cílů i následujícího uplatnění ve svém odborném životě.

Stejně tak doufáme, že se všem povedlo být zařazen na svůj vytoužený obor. Zájem “být DOSák” nás mile potěšil. Váš zájem je ale také zavazující. Mohu Vám slíbit, že se vynasnažíme, aby cesta DOSem, naše projekty a předměty, nezklamala Vaše očekávání a Vy jste nelitovali svého rozhodnutí. Na lince DOS máte před sebou mnoho odborných předmětů, skupinovou i samostatnou práci v projektu a nakonec státní závěrečné zkoušky jako pomyslný vrchol Vašeho i našeho společného snažení. Tak jako tramvaj po zastavení ve všech zastávkách úspěšně dojede na konečnou, i vy, po absolvování všech předmětů a obhajobě práce, obdržíte “na smyčce” certifikát o úspěšné jízdě – bakalářský diplom. Na jednotlivých zastávkách své trasy se nebojte ptát, radit a diskutovat. Pokud se Vám snad bude zdát, že některá ze zastávek již potřebuje zásadní rekonstrukci, něco na ní chybí, nebo naopak přebývá, nebojte se ozvat. Dveře kolegyň a kolegů z ústavu, stejně jako dveře moje, před Vámi nezůstanou zavřené.

Všem studentům druhého ročníku bakalářského studia přejeme, aby další semestry naplnily jejich očekávání, a s Vámi, kteří jste si vybrali z nabídky projektů DOS, se těšíme na pravidelná setkávání.

Ing. Martin Jacura, Ph.D.
vedoucí Ústavu dopravních systémů

Martin Jacura: “Přeji Vám příjemnou jízdu zimním semestrem!”

Martin Jacura: “Přeji Vám příjemnou jízdu zimním semestrem!”

Milé studentky, milí studenti,

přesně před týdnem začal akademický rok 2019/20. Ústav dopravních systémů bude pro vás, i v tomto roce, zajišťovat celou řadu předmětů, od těch úvodních ve společné části bakalářského studia, jako jsou Modely dopravy a dopravní excesy, Projektování pozemních komunikací, po předměty oboru DOS odborně profilující zaměření absolventa v bakalářském i magisterském studijním programu. Na výuce se budou podílet jak zkušení zaměstnanci ústavu a externí spolupracovníci z praxe, tak i noví studenti doktorského studia, kteří rozšířili naše řady. Největší novinku pro Vás připravujeme v oblasti projektově orientované výuky, kde budeme rozšiřovat spolupráci studentských projektů s podniky, firmami či organizacemi a zvýšíme propojení témat projektových úkolů  a závěrečných prací s požadavky reálného dopraváckého života. S dalšími podrobnostmi vás seznámíme před výběrovým řízením do projektů.

Vážené studentky, vážení studenti, přeji Vám příjemnou jízdu zimním semestrem 2019/20 bez výluk, objížděk, uzavřených komunikací a mimořádných událostí. Věřím, že předměty a projekty Ústavu dopravních systémů přispějí nejen k vašemu odbornému obohacení, ale též k vaší dobré náladě a chuti ráno vstát a opět se vypravit do poslucháren.

Martin Jacura
vedoucí Ústavu dopravních systémů

Martin Jacura: “Přeji Vám krásný letní semestr plný příjemných studijních zážitků, ale pochopitelně i osobní pohody, štěstí a úsměvů.”

Martin Jacura: “Přeji Vám krásný letní semestr plný příjemných studijních zážitků, ale pochopitelně i osobní pohody, štěstí a úsměvů.”

Vážené studentky, vážení studenti,

jménem všech členů Ústavu dopravních systémů Vás vítám v letním semestru ak. roku 2018/19. Kolegyně a kolegové se těší na setkávání s vámi, a to jak na celofakultním předmětu úvodního bloku bakalářského studijního programu 12ZTS – Železniční tratě a stanice, kde vám budou předávány další odborné znalosti z oblasti dopravní infrastruktury, tak na dalších předmětech  oboru DOS/DS, ve kterém se uskutečňuje převážná většina výuky zajišťované naším ústavem. Věříme, že zásady, zkušenosti a poznatky z provozu předávané zkušenými odborníky, obohatí Váš rozhled jak oblasti pozemních komunikací (12SDK – Silnice, dálnice a křižovatky; 12PPMK – Provoz a projektování místních komunikací; 12DOPS – Dopravní průzkumy a simulace), veřejné dopravy (12OMHD – Organizace a řízení MHD), tak v oboru architektury a územního plánování (12ZAR – Základy architektonického plánování,   12DOUP – Doprava v územním plánování).

Čti dál