Martin Jacura: “Přeji Vám příjemnou jízdu zimním semestrem!”

Milé studentky, milí studenti,

přesně před týdnem začal akademický rok 2019/20. Ústav dopravních systémů bude pro vás, i v tomto roce, zajišťovat celou řadu předmětů, od těch úvodních ve společné části bakalářského studia, jako jsou Modely dopravy a dopravní excesy, Projektování pozemních komunikací, po předměty oboru DOS odborně profilující zaměření absolventa v bakalářském i magisterském studijním programu. Na výuce se budou podílet jak zkušení zaměstnanci ústavu a externí spolupracovníci z praxe, tak i noví studenti doktorského studia, kteří rozšířili naše řady. Největší novinku pro Vás připravujeme v oblasti projektově orientované výuky, kde budeme rozšiřovat spolupráci studentských projektů s podniky, firmami či organizacemi a zvýšíme propojení témat projektových úkolů  a závěrečných prací s požadavky reálného dopraváckého života. S dalšími podrobnostmi vás seznámíme před výběrovým řízením do projektů.

Vážené studentky, vážení studenti, přeji Vám příjemnou jízdu zimním semestrem 2019/20 bez výluk, objížděk, uzavřených komunikací a mimořádných událostí. Věřím, že předměty a projekty Ústavu dopravních systémů přispějí nejen k vašemu odbornému obohacení, ale též k vaší dobré náladě a chuti ráno vstát a opět se vypravit do poslucháren.

Martin Jacura
vedoucí Ústavu dopravních systémů