Projekt Organizace a regulace dopravy ve městech (X1OD) a příběh Poliny Zayats

Projekt <b>Organizace a regulace dopravy ve městech</b> (X1OD) a příběh Poliny Zayats

V rámci projektu Organizace a regulace dopravy ve městě (12X1OD) zpracovala Bc. Polina Zayats bakalářskou práci, která jí umožnila více se seznámit se stávajícími dopravními systémy měst. Během práce se naučila provádět a vyhodnocovat dopravní průzkumy, navrhovat nejvhodnější řešení pro regulace statické dopravy a vytvářet stabilní prostředí pro organizaci dopravního systému.

Čti dál

Projekt Regionální integrovaná doprava (X1RI) a Matěj Sobota, jeden z jeho absolventů

Projekt <b>Regionální integrovaná doprava</b> (X1RI) a Matěj Sobota, jeden z jeho absolventů

Projekt Regionální integrovaná doprava je zaměřen na veřejnou dopravu a její integraci, studenti se tedy mohou zabývat vlaky, tramvajemi, metrem, autobusy, trolejbusy atd., tedy městskou i regionální dopravou. V rámci integrace se jednotlivé druhy dopravy propojují tak, aby fungovaly pro cestujícího co nejlépe jako celek. Protože výchozí podmínky jsou často hodně odlišné, není někdy úplně jednoduché vše sladit dohromady. Naštěstí již v řadě oblastí byla myšlenka integrace uplatněna, takže je možné využít zkušenosti, kterou cestou se vydat a kterou naopak ne.

Čti dál

Projekt Projektování silnic a dálnic (X1PS) a jeho absolventi a studenti Jan Skočdopole, Luboš Thomayer a Lucie Odvodyová

Projekt <b>Projektování silnic a dálnic</b> (X1PS) a jeho absolventi a studenti Jan Skočdopole, Luboš Thomayer a Lucie Odvodyová

Příjemná atmosféra, početný kolektiv, úzké napojení na prostředí praxe, software Civil 3D a mnoho dalších možností studentům nabízí projekt Projektování silnic a dálnic.

Pod vedoucí Ing. Dagmar Kočárkovou Ph.D. působí v týmu projektu výhradně „externisti“ z předních projektantských firem v ČR. např. PUDIS a.s., Projekce dopravní Filip s.r.o., M-SILNICE a.s. a společně s častými exkurzemi do terénu napomohou s plynulým přechodem studentů ze školy do reálné praxe.

Čti dál

Projekt Udržitelná mobilita v Praze (X1UM), Tomáš Bartoš a jeho bakalářská práce na téma “Terminál Černý Most”

Projekt <b>Udržitelná mobilita v Praze</b> (X1UM), Tomáš Bartoš a jeho bakalářská práce na téma “Terminál Černý Most”

Projekt Udržitelná mobilita v Praze vznikl v roce 2018 jako zcela nový koncept spolupráce mezi Fakultou dopravní, resp. jejím Ústavem dopravních systémů, a Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR). Myšlenkou, která vedla k založení tohoto projektu, bylo propojení studentů z fakulty s odborníky z praxe, kteří se věnují moderním trendům v oblasti udržitelné mobility v našem hlavním městě.

Čti dál

Projekt Doprava a životní prostředí (X1DZ) a jeho úspěšní absolventi Teťana Makarčuková a Jiří Volf

Projekt <b>Doprava a životní prostředí</b> (X1DZ) a jeho úspěšní absolventi Teťana Makarčuková a Jiří Volf

Studentský projekt X1DZ Doprava a životní prostředí se zabývá jednotlivými negativní dopady, které doprava do životního prostředí vnáší a možnostmi vedoucími k jejich eliminaci nebo aspoň zmírnění. Mezi řešená témata patří především dopravní hluk, problematika migrace zvěře a metody posuzování dopravních staveb.

Čti dál

INFO DOS dálkově: přehledná informace o startu jednotlivých předmětů

INFO DOS dálkově: přehledná informace o startu jednotlivých předmětů

Jak jsme slíbili, od zítřka postupně rozjíždí Ústav dopravních systémů dálkovou (on-line) výuku! Většina garantů předmětů Vás již informovala o začátku výuky jednotlivých předmětů, respektive jejich přednášek a cvičení. Vzhledem k aktuální situaci jsme obnovili stránku INFO DOS dálkově, na které jsme pro vás připravili (a budeme průběžně aktualizovat) přehled informací o “rozjezdu” výuky všech předmětů vyučovaných Ústavem dopravních systémů v zimním semestru 2020/2021.

Věříme, že se nám podaří on-line výuku rozjet bez větších problémů, zároveň děkujeme za pochopení a porozumění zejména v rámci tohoto týden. Přestože rozhodnutí “uzavřít” VŠ přišlo teprve minulý pátek ve večerních hodinách, snažíme se co nejrychleji zajistit dálkovou výuku v co nejvyšší možné kvalitě.

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZAHÁJENÍ ZIMNÍHO SEMESTRU 2020/2021

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZAHÁJENÍ ZIMNÍHO SEMESTRU 2020/2021

Od pondělí 21.9.2020 (tedy od začátku zimního semestru) je území hl. m. Prahy zařazeno do III. (červeného) stupně pohotovosti a pražská hygienická stanice vydala nařízení o zákazu kontaktní výuky na vysokých školách. Z tohoto důvodu ČVUT FD JIŽ OD ZAČÁTKU ZIMNÍHO SEMESTRU PŘECHÁZÍ NA DÁLKOVOU (“ON-LINE”) FORMU VÝUKY.

Celofakultní informace naleznete na webu fakulty. Zde přinášíme nejdůležitější informace týkající se předmětu vyučovaných Ústavem dopravních systémů (tedy předmětů začínajících kódem 12):

V PO 21.9. JE VÝUKA PŘEDMĚTŮ K612 ZRUŠENA. Týká se to předmětů 12PPOK, 612MKOD, 12IKD, 12IDOS, 12MDE, 12BA, 12ZYDI, 12 ZELP, jejichž přednášky či cvičení rozvrhované na toto pondělí nebudou realizovány. Důvodem je dokončování IT podpory dálkové výuky, které s ohledem na náhlé vyhlášení opatření nejde urychlit. VÝJIMKU tvoří předmět 12TKV, jehož přednáška bude v pondělí realizována, a to přes MS Teams (bližší informace zašle vyučující doc. Vacín).

OD UT 22.9. BY JIŽ MĚLA PROBÍHAT ON-LINE VÝUKA. Upřesňující informace však prosím očekávejte v pondělí do cca 16:00. Vše totiž závisí na rychlosti IT podpory a organizačních věcech uvnitř fakulty a ústavu.

Speciální informaci k předmětu 12ZYDI rovněž průběhu pondělí zašleme našim novým prvákům. Mrzí nás, že váš první semestr na univerzitě začíná takto, ale věříme, že to společně zvládneme.

Děkujeme za pochopeni a spolupráci. Hned jak budeme mít další informace, dáme vám vědět!

Státnice bez roušky, ve společných prostorách školy s rouškou

Státnice bez roušky, ve společných prostorách školy s rouškou

Od zítřka se prosím při pohybu ve vnitřních společných prostorách školy (vestibul, chodby…apod.) nasaďte roušku. U vlastních státnic a obhajoby mít roušku nemusíte.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR platné od čtvrtka 10.9.2020 zakazuje v budovách vysokých škol pohyb bez ochranných prostředků dýchacích cest pouze ve společných prostorách, jako jsou chodby, toalety apod. Zákaz se netýká učeben! Vlastní obhajoba závěrečných prací a zkouška z předmětů tak i nadále může probíhat bez roušek. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Děkujeme za pochopení i spolupráci. A především přejeme hodně štěstí u státnic!

MEPS 2020 záhájen!

MEPS 2020 záhájen!

Včera jsme v Uherském Hradišti zahájili 31. ročník Středoevropského projektového semináře MEPS 2020. Letošního ročníku semináře, jehož pořádání i původní termín zkomplikovala situace kolem pandemie COVID-19, se zúčastní celkem 24 studentů z 9 různých zemí, přičemž osobně přímo v Uherském Hradišti jsou studenti z ČVUT FD s kolegy z TU Wien.

Čti dál

Dopravní obsluha Letiště Václava Havla Praha je dlouhodobě nevyhovující

Dopravní obsluha Letiště Václava Havla Praha je dlouhodobě nevyhovující

Letiště Václava Havla Praha je bezpochyby nejvýznamnějším mezinárodním letiště v Česku s 17,8 mil. odbavených cestujících v roce 2019. Letiště není pouze “pražské”, ale slouží jako přístupový bod k letecké dopravě prakticky pro celé území Česka. Dopravní obsluha Letiště Václava Havla Praha je však dlouhodobě naprosto nevyhovující, a to nejen z pohledu obyvatel Prahy, ale obyvatel celého Česka.

Ve vyspělých zemích jsou naprosto standardně letiště takového významu obsluhovány kvalitní a atraktivní železniční dopravou. Příkladem dobré praxe je například Stockholm Arlanda Airport. Srovnání je to i zajímavé z toho důvodu, že Švédsko má počet obyvatel zhruba stejný jako Česko, Stockholm má počet obyvatel zhruba stejný jako Praha. Letiště Arlanda je sice od centra Stockholmu vzdáleno 46 km, spojení je však zajištěno vlakem – Arlanda Expresem – s jízdní dobou 18 minut mezi letištěm a stockholmským hlavním nádražím. Traťová rychlost na podstatné části trasy je 200 km/h, cestovní rychlost spojení dosahuje hodnoty přes 160 km/h.

Čti dál