Projekt Organizace a regulace dopravy ve městech (X1OD) a příběh Poliny Zayats

V rámci projektu Organizace a regulace dopravy ve městě (12X1OD) zpracovala Bc. Polina Zayats bakalářskou práci, která jí umožnila více se seznámit se stávajícími dopravními systémy měst. Během práce se naučila provádět a vyhodnocovat dopravní průzkumy, navrhovat nejvhodnější řešení pro regulace statické dopravy a vytvářet stabilní prostředí pro organizaci dopravního systému.


Organizace a regulace dopravy ve městech

X1OD/X2OD | studentský projekt Ústavu dopravních systémů

webové stránky projektu


Tématem práce bylo „Řešení dopravy v klidu a organizace dopravy na sídlištích v Kutné Hoře“. S neustálou spolupráci s vedoucím bakalářské práce byl proveden dopravní průzkum, který odhalil problémové časti města, stanovil časový průběh obsazenosti parkovacích míst, určil délky doby parkování a využití parkovacích stání (viz graf níže).

Diagram vyhodnocení užívání parkovacích míst.

V rámci organizace dopravy na sídlištích došlo ke zklidnění dopravy tím, že v některých ulicích byl zaveden jednosměrný provoz, který vedl ke zvýšení bezpečnosti provozu. V celé lokalitě byly odstraněny komplikovaná místa a zároveň byly vytvořeny parkovací místa nové. Došlo také k odstranění nelegálních parkovacích stání a k úpravě parkovacích ploch pomoci VDZ. Do budoucna celý návrh počítá s parkovacími domy pro zvýšení kapacity parkovacích stání v oblasti. 

„Věřím, že můj návrh může přispět ke zlepšení uspořádaní dopravního systému pro zvýšení počtu parkovacích míst a tím i přispět ke zlepšení každodenního života občanů.“

Polina Zayats

Hlavní výhodou bakalářské práce v rámci projektu 12X1OD bylo to, že byla z praxe a zároveň Polinu dokonale připravila na profesní život, díky čemuž si jednodušeji našla zaměstnání v oboru.

Polina nyní pracuje v česku dobře známe firmě SUDOP PRAHA a.s. Je tak na dobré cestě, aby mohla uplatnit dovednosti a znalosti, které si při studiu osvojila, v praxi.