Projekt Udržitelná mobilita v Praze (X1UM), Tomáš Bartoš a jeho bakalářská práce na téma “Terminál Černý Most”

Projekt Udržitelná mobilita v Praze vznikl v roce 2018 jako zcela nový koncept spolupráce mezi Fakultou dopravní, resp. jejím Ústavem dopravních systémů, a Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR). Myšlenkou, která vedla k založení tohoto projektu, bylo propojení studentů z fakulty s odborníky z praxe, kteří se věnují moderním trendům v oblasti udržitelné mobility v našem hlavním městě.


Udržitelná mobilita v Praze

X1UM/X2UM | studentský projekt ve spolupráci Ústavu dopravních systémů a IPR Praha

webové stránky projektu


Udržitelná mobilita a směřování projektu

A co je to vůbec udržitelná mobilita? Dá se říct, že je to způsob plánování dopravy ve městě, který se věnuje všem módům dopravy od MHD až po cyklisty a zajišťuje jejich koncepční rozvoj, který povede k jejich větší kvalitě, efektivitě, ekologičnosti a udržitelným nákladům na provoz.
Prostě tak, aby se nám v budoucnu cestovalo lépe, a je jedno, zda tramvají, autem, nebo na kole.

A o toto se všichni na projektu snaží. Vedoucími na projektu se tak stali inženýři z Kanceláře dopravní infrastruktury IPR, kteří jsou také absolventy fakulty. Do projektu se prozatím přihlásili čtyři studenti. Tři z nich mají již za sebou úspěšné obhajoby svých bakalářských prací a jednoho z nich si blíže představíme.

Tomáš Bartoš a jeho bakalářská práce na téma Terminál Černý Most

Tomáš Bartoš je aktuálně studentem 1. ročníku magisterského studia a členem projektu Udržitelná mobilita v Praze. Jako téma své bakalářské práce si vybral Návrh optimalizace terminálu Černý Most. K výběru tématu Tomáš říká: „Jako téma jsem si vybral možná nejhorší přestupní terminál veřejné dopravy v Praze, a to všeobecně známý „Čerňák“. Téma mi bylo navrhnuto jako jedno z mnoha na našem projektu a zaujalo mě tak i díky nevalné vlastní zkušenosti. Lákala mě tak možnost zlepšit stav jednoho z nejdůležitějších terminálů veřejné dopravy v Praze.“

Současný stav terminálu Černý Most.
Návrh vedení cyklodopravy v oblasti terminálu.

Ve své práci se Tomáš podrobně věnoval analýze současného stavu, provedl několik vlastních průzkumů terminálu a na základě výsledků analýzy navrhl řešení vybraných problémů, které tento uzel má. „Díky skvělému vedení panem Jakubem Zajíčkem, který na projektu působí, jsem se dostal k mnoha informacím, které jsem využil při analýze i návrhu. Při své práci jsem se dostal k zajímavým datům z ROPIDu, TSK Praha, magistrátu a dalších organizací, zúčastnil se dvou osobních jednání s odborníky z ROPIDu a nahlédl do reálného a odborného prostředí, kde se osud terminálu opravdu řeší,“ komentuje Tomáš zkušenosti s tvorbou bakalářky.

Návrh uspořádání stanovišť BUS.

A jak práce dopadla? Obhájil ji s nejlepším hodnocením ’A’ a státnicovou komisí byl navržen na pochvalu děkana. „Téma Optimalizace terminálu Černý Most považuji za poměrně složité a náročné zejména s ohledem na komplexnost řešené problematiky. Tomáš se ale s tématem popral velmi dobře. Při čtení práce je znát, že Tomáše, podle mě, uvedené téma vážně bavilo. Detailně zpracovaná analýza snese nejpřísnější měřítka. Návrh opatření z jeho práce je jedním z podkladů, který mám neustále na stole a pracuji s ním v rámci ROPID při Revitalizaci terminálu Černý Most, jak projektu na krátkodobé zlepšení situace na terminálu pracovně říkáme. Věřím, že za pár let, až bude mít terminál Černý Most konečně nový kabát, si Tomáš s hrdostí bude moci říct, že je to i jeho zásluha,“ uvádí k práci její oponent, Marek Vetýška, vedoucí oddělení koncepce, projektů a projektového řízení ROPID.

A jak výsledky své práce hodnotí sám student? „Po úspěšném obhájení jsem se dozvěděl, že výsledky mé práce budou využity i při reálné rekonstrukci terminálu a také se díky kontaktům a našemu „IPRáckému“ projektu můžu účastnit porad pracovního týmu, který se „Čerňáku“ věnuje. Naskytla se mi možnost přímo se podílet na osudu tohoto místa. A to je vlastně cíl, kterého jsem chtěl dosáhnout. Aby má práce nezapadla „do šuplíku“, ale měla smysl i v praxi. To se mi i díky skvělým kolegům na projektu povedlo,“ uzavírá Tomáš. Ve svém magisterském studiu a diplomové práci bude v tématu Černého Mostu pokračovat a jak doufá, opravdu se jednou podívá na nový „Čerňák“, který bude trochu i jeho dílem.


Zajímá Tě udržitelná mobilita a doprava v prostředí hlavního města Prahy? Pak si můžeš vybrat projekt, jehož vedoucí dopravu v Praze spolutvoří

Pokud Tě projekt zaujal, podívej se na jeho web, kontaktuj vedoucí projektu s dotazem, případně si můžeš přečíst i článek, kterým se projekt představoval loni.


Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy je tradičním koncepčním pracovištěm v hlavním městě, poskytuje proto cenné zázemí odborníků z různých dopravních i nedopravních oborů, s kterými je možné semestrální i bakalářské práce konzultovat nebo se dovzdělávat na odborných přednáškách v CAMPu.