Představujeme projekt: 12X1UM Udržitelná mobilita v Praze

Studentský projekt Udržitelná mobilita v Praze, založený na spolupráci Ústavu dopravních systémů s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, je zaměřený na plánování dopravního systému a přípravu realizace dílčích dopravních projektů v hlavním městě Praze. V rámci projektu probíhá představení pro studenty nových témat týkajících se plánování dopravy v Praze a strategických dokumentů pro dopravu, plánování veřejného prostoru, územního plánování a participace a komunikace.

Udržitelná mobilita v Praze (12X1UM)

Vedoucí projektu:
Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D. (ČVUT FD)
Ing. Marek Zděradička (IPR Praha)
Ing. Václav Novotný, Ph.D. (ČVUT FD/IPR Praha)
Ing. Lukáš Tittl (IPR Praha)

Počet vypisovaných míst // 2 místa v Praze, 

Studenti si po absolvování několika přednášek mohou vybírat z aktuálních témat k řešení v pražské městské a příměstské dopravě, nebo mohou přinést téma své, které následně zkouší řešit v rámci semestrální práce. Na základě prvotních výstupů je definováno zadání bakalářské práce. Každé téma vždy řeší více než jeden dopravní mód. Studenti tak řeší témata jako prodloužení tramvajové tratě z Bíle Hory, optimalizaci terminálu Černý Most, provozní koncepci dálkové autobusové dopravy nebo P+R Podbaba.

Převážná většina vedoucích projektu jsou absolventy Fakulty dopravní a dlouholetí specialisté na plánování dopravy v Praze. Důraz je kladen na aplikaci koncepčních, strategických a územně plánovacích dokumentů v procesu přípravy projektů a na široký záběr studentů. Uvědomujeme si, že efektivní dopravní systém je takový, který využívá veškeré dostupné dopravní módy propojené do synergicky fungujícího celku fyzicky i na bázi informačních systémů.

Zajímá Tě udržitelná mobilita a doprava v prostředí hlavního města Prahy? Pak si můžeš vybrat projekt, jehož vedoucí dopravu v Praze spolutvoří

V Praze evidujeme velký potenciál pro tvorbu nových projektů, právě proto potřebujeme další studenty, kteří nám pomohou s inovativními nápady na řešení dopravních problémů a výzev v Praze.


Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy je tradičním koncepčním pracovištěm v hlavním městě, poskytuje proto cenné zázemí odborníků z různých dopravních i nedopravních oborů, s kterými je možné semestrální i bakalářské práce konzultovat nebo se dovzdělávat na odborných přednáškách v CAMPu.