Projekt Přijatelné formy dopravy ve městech (X1PF) a příběh Davida Bortela

V rámci bakalářského studia bylo nutné rozhodnout se, do jakého studentského projektu se zapojit. „Jelikož mě zaujala problematika silniční dopravy, a to především v intravilánu, byla má volba téměř jasná. Kromě toho jsem si velmi oblíbil předměty PPOK či MDE a zároveň práci v AutoCADu. Nebylo zde tedy o čem přemýšlet. PŘIJATELNÉ FORMY DOPRAVY VE MĚSTECH byla jasná volba a rozhodně ji ani v nejmenším nelituji.“ říká s nadšením Bc. David Bortel.

Jen díky tomuto projektu se Davidovi podařilo získat velmi zajímavé téma pro jeho Bakalářskou práci, jímž bylo „Úpravy křižovatky silnic I/56 a III/46611 v Ostravě – Petřkovicích včetně okolí“.

Toto téma si vybral hned z několika důvodů:

Obor zájmu – tato problematika přesně vystihovala Davidův obor zájmů v dopravě, tj. existence palčivého problému z hlediska silniční infrastruktury, jenž do sebe zahrnuje prvky automobilové, městské hromadné a cyklistické dopravy včetně pěšího provozu. Nejen, že byl problém zajímavý, ale pro Davida také výzvou, protože je nutné to co nejlépe a nejelegantněji vyřešit.

Poloha – jelikož David pochází z Moravskoslezského kraje, je mu Ostrava, co by krajské město, velmi blízká.

Řešení opravdového problému – vzhledem k tomu, že s tímto tématem přišlo město Ostrava (problém město dlouhodobě trápil), byla motivace navrhnout něco opravdového mnohonásobně větší. Přece jenom je příjemnější navrhovat něco, co by nemuselo jen „skončit v šuplíku“, ale mohlo by se jednou skutečně zrealizovat. Důkazem závažnosti problému je skutečnost, že byl David přímo pozván na jednání konané na magistrátu města Ostrava, aby mu byly sděleny klíčové informace a další doplňující připomínky ze strany města.

Ukázka z bakalářské práce.

„Při řešení Bakalářské práce jsem musel provést místní šetření, dopravní průzkum a následně vytvořit samotný návrh celé řešené oblasti, který zahrnoval téměř vše, co silniční infrastruktura ve městě nabízí.“ doplnil David.

Ukázka z diplomové práce.
Bc. David Bortel při předávání cen.

Tato práce byla oceněna jednak Cenou děkana fakulty dopravní a zároveň ve studentské soutěži o Nejlepší studentskou práci z oborů doprava a dopravní stavitelství pro rok 2019. Práce tedy doslova sbírá jedno ocenění za druhým.

Kromě studia na FD ČVUT David zároveň pracuje v projekční firmě D-plus, a.s., ve které sbírá další cenné zkušenosti z praxe, a to na pozici výpomocného projektanta dopravních staveb. Je to právě propojení zkušeností z praxe a z projektu, která zajistila nezpochybnitelnou kvalitu práce.

„Takže jestli se zajímáš o dopravu ve městech, neváhej a přihlas se na tento projekt, rozhodně nebudeš litovat!“ dodává na závěr David.

Bc. David Bortel je zároveň připraven zodpovědět dotazy k jeho práci, či pomoci při studiu jakémukoliv zájemci. V případě zájmu kontaktujte Davida na e-mailu: bortedav@fd.cvut.cz


Přijatelné formy dopravy ve městech

X1PF/X2PF | studentský projekt Ústavu dopravních systémů