Projekt Rozvoj cyklistické dopravy (X1RC) a příběh Jana Ondráčka

Závěrečná práce je samozřejmě nedílnou součástí a vyvrcholením studia na fakultě, nicméně mnoho věcí této práci předchází. Jedním z nejdůležitějších kroků na naší fakultě je mimo jiné výběr projektu v polovině druhého ročníku. Bc. Jan Ondráček byl přesvědčen, že chce na projekt pod katedrou K612, ale nebyl si jist kam zamířit.

„Při výběru projektu nakonec hráli hlavní roli dva důvody. Prvním důvodem byla moje touha zpracovávat svou bakalářskou a následně diplomovou práci pod docentem Kocourkem, kterého jsem si velmi oblíbil během přednášek z předmětu 12MDE. Druhým velmi zásadním důvodem pro mě byla uplatnitelnost projektu v praxi. A to byl důvod k volbě Rozvoje cyklistické dopravy.“ říká Bc. Jan Ondráček.

Fotografie z terénního průzkumu.

Už během prvního ročníku na Fakultě dopravní Honza začal pracovat v malé projekční kanceláři v jeho rodném městě, Telči.  K jeho údivu byla projekce stezek pro cyklisty jedna z hlavních pracovních náplní. Začal si o této problematice zjišťovat více a viděl, že právě cyklistická doprava patří mezi velmi perspektivní oblasti projekce pozemních komunikací. Generely, studie proveditelnosti a samotná projekce stezek patří dnes k velmi žádaným a samotná angažovanost dotčených obcí roste. A i přesto, že navrhování silnic a dálnic je mezi studenty více populární, Honza se rozhodl pro dopravu cyklistickou.

„Už jen představa toho, že se někdy budu moci projíždět po mnou navržených stezkách mě naplňuje radostí. A není to představa nereálná, protože řada ze stezek pro cyklisty, na kterých jsem se podílel už byla realizována.“ svěřil se Honza.

Fotografie z terénního průzkumu.

Při volbě své bakalářské práce chtěl navázat na projekty, které už pomáhal vypracovat a zaměřil se hlavně na trasování potenciálních stezek pro cyklisty a cyklotras v celém mikroregionu obklopující Telč. Jak samozřejmě víme, tak cyklisti nejezdí pouze rekreačně, ale také účelově, ať už do zaměstnání, školy nebo třeba na nákup. Právě tyto vazby jsou v okolí Telče poměrně silné, protože Telč slouží jako centrum pro zhruba padesátku malých obcí v okolí. Problém současných cyklotras, které tyto obce spojují, je, že jsou v převážné části vedeny po silnicích II., III. a v některých případech i I. třídy společně s automobilovou dopravou, což je pro cyklisty nejen nepohodlné, ale hlavně nebezpečné. Honzovým cílem proto bylo vytipování tras kudy by mohli být vedeny nové stezky, kde by už mohli cyklisté bezstarostně jezdit.

Schéma z bakalářské práce.

Bakalářskou práci úspěšně obhájil a v lehce pozměněné podobě byla předána městu Telč. A již dnes se na základě tohoto dokumentu projektují další stezky, které se za nedlouho stanou realitou. Právě tento viditelný a hmatatelný výsledek přijde Honzovi jako ověření toho, že si tehdy v tom druhém ročníku vybral správně. Nyní započal práci na své diplomové práci, která by už mohla mít i větší než pouze místní dosah. Pro diplomovou práci se rozhodl vypracovat zhruba 50 km dlouhou páteřní cyklotrasu krajem Vysočina z Jihlavy přes Třešť, Telč, Dačice až do Slavonic s napojením na stezku pro cyklisty vedenou do rakouského Waldkirchnu an der Thaya. V této práci se kromě trasování bude soustředit i na projekční úpravy v dotčených městech a obcích pro preferenci cyklistů nebo například projekce infrastruktury pro parkování kol.

„Věřím a doufám, že výsledek mojí práce bude cenným dokumentem pro vedení dotčených měst pro budoucí realizaci tohoto ambiciózního projektu.“ dodává na závěr Honza.


Rozvoj cyklistické dopravy

X1RC/X2RC | studentský projekt Ústavu dopravních systémů

webové stránky projektu