Ing. Filip Štajner: “Funguji jako most mezi realizací a investorem.”

Filip Štajner dokončil studium oboru DOS v roce 2015 (absolvoval diplomovou prací “Optimalizace železničního uzlu Rakovník” pod vedením doc. Ing. Lukáše Týfy, Ph.D.). Protože se celé studium zajímal o železniční dopravu a železniční infrastrukturu, nastoupil po dokončení studia k firmě STRABAG Rail a.s. jako asistent stavbyvedoucího na modernizaci a přestavbě žst. Praha Hostivař. Po dvou letech se přesunul do společnosti Subterra, a.s., kde pracuje na další z významných investičních akcích SŽDC v okolí Prahy, a to Optimalizaci stanice Beroun a traťového úseku Beroun – Králův Dvůr.

Mezitím si ještě stihnul dodělat “kulaté razítko”, je autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby v rámci ČKAIT, a je držitelem příslušných osvědčení SŽDC vyžadované ho jeho profesi. A co Filip říká o své práci a o studiu na oboru DOS?

Jak si mám nějak přesněji představit Vaší práci?

Funguji jako „most“ mezi realizací a investorem, respektive projektantem a budoucím správcem. Dohlížím na správnost prací ve stanovených termínech, ale i na dokladovou problematiku (např. podklady k interoperabilitě, TBZ). Významně zasahuji do procesu fakturace, a to včetně změnových listů. Okrajově přednáším na odborných konferencích.

Co Vás na Vaší práci baví?

Jednoznačně pestrost. Jeden den pracuji u počítače, druhý den jsem na jednáních a třetí v kolejišti. Láska k železnici neodmyslitelně patří k mému životu, a tak mi dělá radost, že ji mohu dělat lepší.

Jak vzpomínáte na studium oboru DOS?

Rád a často, ale mrzí mě, že nebyl dán větší prostor kolejové dopravě (na úkor silniční).

A co Vám absolvování oboru DOS dalo (či naopak nedalo) do Vaší pracovní kariéry?

Základní teoretické znalosti v oboru, uvažování v souvislostech a umění uchopit a vyřešit úkoly. Akademický svět respektuji, ale praxe je odlišná a musela mě naučit mnohé. Ostatně, člověk se učí celý život, což u dráhy, která je neuvěřitelně komplexní, platí dvojnásob…

Ing. Filip Štajner

Významné projekty, na kterých se Filip podílel:
Optimalizace traťového úseku Praha-Hostivař – Praha hl. n., 1. část: ŽST Praha-Hostivař

Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr