Představujeme projekt: 12X1PF Přijatelné formy dopravy ve městech

Dopravní situace se každým dnem v některých (nejen) českých městech stává stále méně únosnou a zdánlivě doprava nemá řešení. V projektu „Přijatelné formy dopravy ve městech“ pouze nekritizujeme, ale hledáme řešení, i když nejsou jednoduchou záležitostí. V dnešní době je ve městech mnohonásobně více automobilů, než předpovídaly nejdivočejší odhady dřívějších stavitelů. Máme málo místa a příliš vozidel. Pojďte s námi vyřešit složitý hlavolam, jak dopravu postupně zlepšit.

Přijatelné formy dopravy ve městech (12X1PF)

Vedoucí projektu:
doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D.
doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D.
Ing. Jan Gallia
Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ph.D.
Ing. Karolína Zpěváčková

Počet vypisovaných míst // 4 místa v Praze, 2 místa v Děčíně

S nárůstem počtu vozidel začaly postupně čím dál více vznikat potřeby po jiných řešeních. Navždy rozšiřovat komunikace a parkoviště nikam nevede. Toho už si je dnešní společnost čím dál více vědoma. Musíme to řešit trochu jinak, trochu lépe. Lidí, kteří si toto uvědomují, naštěstí přibývá. Jedná se mnohdy o konkrétně zaměřené odborníky, kteří Vám s těmito problémy rádi pomohou. My i oni Vám pomůžeme nalézt nejpalčivější problém a nastavit cestu k jejich řešení. Nebojte se a pusťte se do toho střemhlav.

Mezi běžná témata patří řešení úprav pro zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti pěšího provozu a cyklistické dopravy; snaha o estetické a ekologické začlenění do stávající krajiny nebo zástavby; organizační opatření ke zlepšení plynulosti dopravy; metody preference určitých druhů dopravy; doprava jako komfort pro chodce, cyklisty i motoristy; organizace dopravy v klidu. Můžete proto řešit problémy jako například: obytné zóny, řešení prostoru zastávek MHD, řešení uličního prostoru, úprava neřízených křižovatek (okružní křižovatky), úprava vjezdu do města, zajištění bezpečnosti chodců na přechodech, zpomalovací prahy. Zadání může být i kreativnější.

Pokud stejně jako my nejste spokojeni se stavem, ve kterém se dnes doprava nachází, pojďte s námi tento problém vyřešit. Řešení není snadné, ale o to je to zajímavější.