Představujeme projekt: 12X1OD Organizace a regulace dopravy ve městech

Města jsou složité dopravní „organismy“ a této skutečnosti jsme si v projektu „Organizace a regulace dopravy ve městech“ vědomi. Když pohnete s jednou věcí, může se vám „zbořit“ něco jiného. Citlivost a přehled o dalších systémech dopravy je zde zcela zásadní. Často může nastat situace, že jeden problém vyřešíme něčím naprosto nečekaným při řešení úplně jiného a zdánlivě nesouvisejícího problému. Příkladem může být zatraktivnění veřejné hromadné dopravy či vytvoření příjemných a bezpečných podmínek aktivní mobility, které společně vyřeší problémy s parkováním či nepříjemné dopravní problémy individuální automobilové dopravy.

Organizace a regulace dopravy ve městech (12X1OD)

Vedoucí projektu:
doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D.
doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D.
Ing. Lukáš Hrdina
Ing. Jaroslav Kácovský
Ing. Tomáš Padělek, Ph.D.

Počet vypisovaných míst // 4 místa v Praze, 2 místa v Děčíně

Otázkou organizace a regulace se dnes zabývá řada společností, se kterými také spolupracujeme. S těmito odborníky Vás rádi spojíme za účelem nalezení ideálního tématu, kterému se můžete ve své závěrečné práci věnovat. A o problémy v této oblasti není nouze. Můžete to být právě Vy, kdo něco skutečně změní.

Mezi běžná témata patří řešení záležitosti, jako jsou: základní prostředky řízení, regulace a organizace dopravy; vývoj přepravních nároků – automobilová doprava a pěší provoz; organizace veřejné hromadné dopravy v centrech měst; obsluha území veřejnou hromadnou dopravou – posuzování vhodnosti linek MHD; úpravy zastávek MHD; optimalizace obslužnosti pomocí MHD; preference veřejné hromadné dopravy, cyklistické a pěší dopravy; volba vhodného dopravního prostředku pro různé typy území a různá časová období; regulace dopravy v klidu – zóny omezeného stání; organizace a regulace dopravy v klidu v centrech měst; sdílená vozidla; bezbariérová doprava. Můžeme Vám však vytvořit také zadání přímo na míru pro Vás.

Chcete zjistit, jak spolu souvisí různé druhy dopravy a jak je možné pomocí správně nastavené organizace a regulace odstranit některé problémy dopravy? Zvolte si náš projekt a dozvíte se víc…